Radek Hartman v rozhovoru pro časopis Logistika

Bez konkrétního cíle nemá nasazení IT řešení smysl

Přestože je společnost U&SLUNO známá především jako poskytovatel IT řešení pro retail, logistiku a distribuci, prezentuje se v současnosti i jako konzultační a poradenská firma. Tato změna nastala zhruba před šesti lety, kdy do společnosti nastoupil generální ředitel Radek Hartman, který v rozhovoru mimo jiné říká: „Není správné nabízet informační technologie, aniž bychom za nimi viděli konkrétní užitek a cíle našich klientů.“

Jaké produkty pro oblast logistiky společnost U&SLUNO nabízí?

V našem chápání je produkt široká škála služeb, která může zahrnovat vše, od počátečního poradenství, vyřešení specifického velmi omezeného zadání, až po komplexní dodávku informačního systému. Pro oblast logistiky je takovým zadáním většinou dosažení požadované kvality - dodání správného zboží, ve správném množství, ve správný čas na správné místo. Z našeho pohledu je proto důležité nastavit procesy související s plněním objednávek zákazníků tak, aby kvalita doručení byla co nejvyšší a zároveň její kapitálová náročnost byla co nejmenší.

Jakým způsobem navazujete spolupráci s novým zákazníkem?

Na začátku je velice důležité si vyjasnit, jakého cíle chce klient dosáhnout a co ten cíl vlastně pro budoucnost firmy znamená. Například to může být konkrétní požadavek na zlepšení určitých klíčových ukazatelů výkonnosti, nebo třeba nabídka služeb zákazníkům, které náš klient v současnosti neposkytuje. Součástí této diskuse je také potvrzení parametrů, podle nichž změříme, zda byl cíl naplněn, či ne.

Na základě tohoto procesu se pak snažíme navrhnout řešení, které k dohodnutému cíli vede. Řešení může zahrnovat vše od definice strategie, přes nastavení procesů až po změnu organizační struktury. Můžeme tak například navrhnout změnu firemního přístupu k zákazníkům, definovat konkrétní procesy pro dosažení cíle, či upozornit na to, že současné organizační uspořádání nenapomáhá strategickým cílům firmy.

Až poté, co projdeme všemi přecházejícími kroky, se lze zodpovědně bavit o dodávce informačního systému, který celý proces podpoří. Snažíme se na konkrétní cíl dívat komplexně a nehledáme za každou cenu záminku pro implementaci nějakého informačního vybavení, pokud nejsme stoprocentně přesvědčeni, že je to ta nejlepší cesta k naplnění cílů.

Hlavní segment vašeho podnikání v oboru logistiky je tedy poskytování poradenství a konzultací?

Podstatná část našich tržeb souvisí s pravidelným servisem a údržbou informačních systémů, ovšem valná většina nových zakázek je spojena právě s business consultingem. Jestli bude součástí řešení i implementace informačního systému a jeho následná podpora a údržba, záleží vždy na výsledku konzultací se zákazníkem.

S jakými požadavky za vámi nejčastěji chodí zákazníci z oboru logistiky?

Neexistují obecné požadavky a univerzální řešení. Proměnných a variant je spoustu a my se snažíme sledovat trendy, které se v obchodě a logistice objevují. Každý rok tak definujeme priority a služby, o kterých si myslíme, že budou v nejbližší době pro naše zákazníky zajímavé.

Tento rok jsme se shodli na čtyřech takových oblastech. Jako první jsou to analytické služby, např. posouzení pozice klienta na trhu, nebo identifikace místa, kde daný proces neprobíhá tak, jak by náš klient očekával. Druhá skupina služeb souvisí s klasickou logistikou. Zde se snažíme co nejefektivněji navrhnout způsob, jak dostat zboží z jednoho místa na druhé za pomoci plánování, předpovídání prodejů a správného objednávkového systému. Nejzajímavějšími oblastmi v současnosti však jsou ale podle našeho názoru služby spojené se správou kategorií a vícekanálovou distribucí.

Můžete tyto oblasti služeb popsat více do hloubky?

Řízení kategorií, neboli category management, je disciplína popisující v jaké sortimentní skladbě, šíři a hloubce by měl maloobchodník či velkoobchodník nabízet své zboží, aby co nejlépe splnil zákazníkova očekávání. Jde o to, aby zákazník v obchodu našel právě to, co je zrovna ochoten koupit, a v takových parametrech a takové kvalitě, jakou očekává, možná i o trochu větší. Souvisí s tím například i to, jak má obchod vypadat, kolik prostoru mají zabírat různé kategorie zboží, jak často se má sortiment měnit, a tak dále. Vše se pak měří na základě klíčových ukazatelů výkonnosti, jako např. obrat, či marže z jednoho čtverečního či kubického metru obchodu, metru regálu, celé kategorie zboží, ale i segmentu zákazníků. Na základě těchto analýz se připravují strategie pro prodej kategorií, definuje se formát obchodů, a pomocí automatických nástrojů se vytváří makro i mikro planogramy. Důležitým aspektem je zpětná kontrola, zda se planogramy dodržují a jak jsou uplatňovány při automatickém objednávání.

Čtvrtá skupina služeb se týká vícekanálové distribuce. Každý zákazník se může s naším klientem potkávat vícero způsoby a je s ním v kontaktu v různých situacích – web, mobil, kamenný obchod, sociální síť, komunita a tak dále. Snahou všech klientů je, aby veškeré tyto procesy byly v souladu s firemní strategií a aby náš klient využíval veškerá data, která může o zákazníkovi získat k maximalizaci jeho uspokojení. Je mu tak schopen nabídnout individualizovanou službu, například preferovaný způsob nákupu, anebo nadstandardní informace o produktu, který si koupil. Tyto služby jsou většinou spojeny také se zavedením věrnostních systémů.

Jaké produkty v oblasti logistiky nabízíte obchodním řetězcům?

Jsou to nejrůznější služby a nástroje pro zefektivnění dodávek, jako například automatické systémy objednávek reagující na předpokládanou poptávku. Vždy je naším cílem hlavně to, aby náš klient měl dostatek zboží, které chce prodávat. S tím samozřejmě souvisí nástroje na zefektivnění práce ve skladech, systémy řízeného skladu i optimalizace rozvozových tras. V poslední době jsou také velice populární nástroje bonus managementu, což jsou řešení, která optimalizují nákupní podmínky a umožňují mít vždy plný přehled nad bonusy a dodavatelskými slevami.

Jaké služby nabízíte samotným poskytovatelům logistiky?

Zaměřujeme se na velmi specifický segment obchodních firem, který začíná nákupem zboží a končí dodávkou k finálnímu spotřebiteli. Mezi našimi zákazníky jsou jak dopravci a logistické firmy, tak distributoři, velkoobchodní a maloobchodní firmy. Čistě dopravním firmám nabízíme optimalizaci rozvozových tras anebo platformy pro sdílení veškerých informací se svými partnery. Pokud zároveň nakupují a distribuují zboží, pomáháme jim řídit systém doplňování zásob a na základě předpovídání poptávky například můžeme zautomatizovat celý systém objednávání. S pomocí jiných nástrojů jsme zase schopni optimalizovat skladování, například tím, že řídíme zásoby tak, aby umožňovaly co nejlépe reagovat na výkyvy v poptávce.

Pro firmy se sítí prodejen pak samozřejmě optimalizujeme procesy související s vykládkou zboží na prodejně a samotným prodejem. Zabýváme se jak velkoobchodem, tak i maloobchodem, což nás dle mého výrazně odlišuje. Naše know-how v této oblasti je naší konkurenční výhodou, protože tento trh je velmi náročný a specifický.

Který z vámi realizovaných projektů považujete za nejúspěšnější?

Jedním ze zásadních co do rozsahu i výsledného efektu byl projekt doplňování zásob v rámci obchodního řetězce Ahold. Cílem bylo zlepšit systém předpovědí prodejů a následně automatizovat objednávání zboží na prodejny. Zásadním parametrem projektu bylo zavedení tohoto procesu pro celý sortiment zboží, tedy i pro kategorie fresh a superfresh, což nebývá tak běžné. Realizace, která trvala přibližně rok, zákazníkovi přinesla zvýšení dostupnosti zboží a snížení kapitálové náročnosti a nákladovosti.

Další podobný projekt jsme dělali na Slovensku pro skupinu COOP, kde se čtyři Jednoty, jmenovitě Žilina, Čadca, Prievidza a Martin, rozhodly spolu vybudovat centrální distribuční sklad. Dnes přes něj nakupují a dodávají zboží do všech svých obchodů. Kromě toho, že jsme zákazníkovi pomohli odstranit těžkosti, se kterými se potkával při provozování několika distribučních skladů. Také se nám podařilo výrazně zvýšit dostupnost zboží a vylepšit plnění úrovně služeb při dodávkách.

Jakým způsobem jste přesvědčili tyto nezávislé COOP Jednoty o schůdnosti vámi naznačené cesty?

Říkali jsme jim, jaké výhody z hlediska efektivity a schopnosti reakce na požadavky zákazníků jim přinese, pokud se domluví na principech spolupráce, které sjednotí nejen jejich sklad, ale také jejich nákup. Dnes je z jednoho centrálního skladu o velikosti patnácti tisíc metrů čtverečních zásobováno téměř pět set prodejen.

Říkal jste, že sledujete trendy a reagujete na požadavky zákazníků. Vyvíjíte i nějaká řešení a inovace na vlastní pěst?

Myslíme si, že naší výhodou není vyvíjet softwarová řešení na míru, ale to, že využíváme k dosažení cíle těch nejlepších možných řešení specificky vyvinutých pro obchod na základě mezinárodních zkušeností. Nejčastěji využíváme partnerská řešení od společností Oracle, Symphony EYC a pak také vlastní technologickou řadu OBIS. To, že nevyvíjíme pouze vlastní řešení, ale neznamená, že nejsme flexibilní. Když se při diskuzi se zákazníky potkáváme s požadavky, které konkrétní technologické řešení nepokrývá, dokážeme je splnit pomocí vývoje integrovaných modulů. Takto jsme vyvinuli například moduly na správu dodavatelských bonusů, anebo věrnostních programů, protože požadavky zákazníků byly hodně specifické.

Proč se společnost U&SLUNO odklonila od vývoje informačních technologií a začala se zaměřovat na poskytování poradenských služeb?

Myslím si, že to souviselo s tím, jak se začala celá oblast obchodu a retailu zásadně měnit. Naši klienti se začali více zajímat o to, co konkrétně jim může daný produkt přinést a preferují daleko kratší návratnosti svých projektů. Na trhu je v současnosti také velmi málo firem, které jsou ochotny a vůbec mohou investovat desítky milionů korun do rozsáhlých projektů. Musíme se tomuto přizpůsobovat, hledat daleko efektivnější způsoby podpory našich klientů a být schopni vyřešit velmi omezené zadání s minimálními náklady. Naše firma vyrostla na informačních technologiích a vždy s nimi bude spjata. Myslíme si však, že není správné nabízet informační technologie, aniž bychom za nimi viděli konkrétní užitek a cíle našich klientů. Business consulting byl proto pro nás jasnou volbou pro další rozvoj firmy.


Autor: Vojtěch Kolář pro časopis Logistika

16. 10. 2015

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2017 Created by people in ARSY line