06. února 2023

Business analytik zjistí, kde ztrácíte čas a peníze

Business analytik zjistí, kde ztrácíte čas a peníze

 

Co dělat, když vývoj firmy stagnuje a zaměstnanci jsou přetížení? Jak rozdělit kompetence v týmech, tak aby se nepřekrývaly? Procesy se časem komplikují a už jim nerozumí ani ten, kdo je vymyslel? Ať už firma bojuje s čímkoliv, business analýza tyto problémy vyřeší. Ale jak poznat dobrého business analytika? Jaký má odevzdat výstup a s čím vším dokáže pomoct?

Dobrý business analytik získává informace z různých zdrojů, kombinuje je a vyhodnocuje. Vyjednává potřeby zainteresovaných osob a přetváří je v jednotné požadavky. Dělá mediátora mezi skupinami, které si své potřeby vzájemně vyvrací. Spojuje lidi, a hlavně sám navrhuje změny. Komunikuje napříč celou společností, od výroby po generálního ředitele. Tentýž problém a jeho řešení dokáže vysvětlit lidem na různých pracovních pozicích tak, aby to pochopili správně.

Business analytik musí mít:

  • Analytické myšlení a schopnost řešit problémy
  • Schopnost komunikovat
  • Znalost businessu, který analyzuje
  • Znalost technologií a nástrojů na trhu

Business analytik pomáhá v rámci celé organizace. Zná obchodní procesy, má přehled o firmě, zná obchodní strategii a umí definovat její krátkodobé i dlouhodobé cíle. Identifikuje a řídí rizika. Umí změny ve firmě i zpropagovat.

Business konzultace proces

Existuje i IT business analytik, jehož znalosti se více prolínají do systémové podpory business procesů. Umí technicky přetvořit podněty v požadavky. Ovládá SW, procesní a datovou analýzu. Zvládne prototypovat, simulovat, měřit a vyhodnocovat.

Konkrétní požadavky na business analytika z praxe

Většina managerů vznáší tyto strategické požadavky: „Chceme růst o x % ročně. Chceme expandovat na zahraniční trhy. Chceme zavést novou produktovou řadu. Potřebujeme ušetřit 10 % nákladů. Jaké si máme stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle?“.

Na strategické požadavky navazují ty taktické: „Jakou taktikou a technikami dojdeme k dosažení cílů? Jaké jsou rizika a jak je řídit? Jak propagovat změny, aby je přijali všichni zaměstnanci Naopak provoz má tyto požadavky: „Potřebujeme vylepšit část systému / subsystému / software / hardware. Pomůžeme si tím, že nakoupíme modernější techniku, nasadíme robotické řešení? Víme, že máme děravé procesy a neefektivní výrobu, jak to změnit?“.

Úkolem business analytiků je požadavek zhmotnit a dohlédnout na to, aby byl splněn v celkové šíři tak, aby vznikla přidaná hodnota.

Procesy business analytika

Pomoc v jakékoli fázi projektu

Už na začátku mnoha projektů se stává se, že jeho vlastník nedokáže svůj investiční záměr popsat tak, aby vznikl plnohodnotný business case dokument s vizí, definovanými KPI a cíli. Business analytik pomůže se sepsáním důvodů realizace, vytyčí cíle, sepíše výhody a nevýhody, spočítá náklady a rizika. Stejně tak určí směrnice a vydefinuje kompetenční matici, kdo s kým bude komunikovat.

V další fázi projektu, kdy se připravuje projektový plán a projektová dokumentace, dokáže business analytik pomoct se vznikem těchto dokumentů: seznam činností steakholderů, strukturovaný seznam požadavků, analýza proveditelnosti nebo GAP analýza, která najde nesrovnalosti mezi potencionálními a reálně dosaženými cíli. Případně sepíše implementační studii, která popíše jak AS-IS tak TO-BE stav.

V rámci technické podpory, v provozu, ať už je to IT, výrobní firma nebo obchod, je cílem nasadit novou verzi produktu, zefektivnit procesy, zrychlit software nebo rozšířit výrobu. Business analytik má za úkol vymyslet, jak realizovat danou změnu, simuluje ji a testuje. Zároveň musí všechny aktivní požadavky udržovat aktuální, aby se nestalo to, že se realizuje to, co již aktuální není. Jedině tak dosáhne té největší přidané hodnoty.

Patří sem i sběr dat a pokročilé metody datových analýz: agregace, čištění, třídění, forecastování, simulace atd. Výhodou business analytika je, když ovládají SQL.

Business analytik zvládne i manažerskou podporu, tzn. odřídit celý projekt tak, aby byly naplněny všechny požadavky a uhlídány náklady. Ať už se jedná o project management nebo quality assurance, tzn. dohled nad kvalitou dodávaného produktu či služby. Patří sem i testování, ať už to jsou integrační nebo uživatelské testy.

V poslední fázi projektu zajímá management vyhodnocení, funkční přínosy a návratnost investice. Úkolem business analytika je vyjádřit přidanou hodnotu a vyjmenovat přínosy, které jsou měřitelé.

Práce ale nekončí jednorázovým nastavením firemních procesů. Většina firem podceňuje jejich udržování a rozvoj. I s tím dokáže pomoct dobrý business analytik.


 

Ján Podracký

Business konzultant a analytik, který pracuje v IT 18 let a má zkušenosti s tuzemskými i zahraničními projekty. Jeho specializací jsou konzultace včetně zavádění metodik ve firmách, solution architektura, metamodelování, procesní a systémové optimalizace. Podívejte se na referenční příběhy, na kterých se podílel.

Další články


Po 30 letech měníme logo
19. července 2022

Po 30 letech měníme logo

S roboty na Retail Summitu
02. května 2022

S roboty na Retail Summitu

Odebírejte náš newsletter

Nejčerstvější novinky přímo do vaší schránky.