28. února 2020

Jaký sortiment prodávat zodpoví category management

Jaký sortiment prodávat zodpoví category management

Dobré povědomí o šíři sortimentu a jeho rozmístění je pro každou společnost provozující prodejny absolutní základ. Ať už obchodník řídí větší nebo malý počet prodejen, bez těchto znalostí se neobejde. Postupovat může dvěma způsoby. Buď věří pocitům a dojmům, nebo se spolehne na osvědčený nástroj, který mu dokáže poskytnout přesné informace — tak, jako Space Planning, řešení v rámci category management. 

Jaký sortiment prodávat? Pro jakou skupinu zákazníků? A jsou vybrané produkty skutečně ty nejoptimálnější, které můžeme nabízet? Podobné otázky si při rozhodování pokládají všichni prodejci. Získat jasné odpovědi a dostat celý proces pod kontrolu je bez moderních nástrojů, které jsou na trhu k dispozici, ale prakticky nemožné. A právě na tomto poli Category Management vyniká. 

Nástroj primárně pracuje s interními daty obchodníka, jako jsou obraty a marže, a analyzuje údaje o nákupním chování zákazníků. Na jejich základě pak pomáhá optimalizovat vystavení produktů na prodejně. Výstupem jsou přehledné plánogramy, obrázkové přehledy sortimentu s jasným návodem, jak jednotlivé kategorie poskládat na regálech: která položka má být na jaké polici, na kterém místě, kolikrát má být vystavena vedle sebe apod. Obchodník tak zároveň může analyzovat výkonnost jednotlivých skupin sortimentu ve vztahu k prostoru, který zaujímají, porovnávat jednotlivé varianty a scénáře anebo srovnávat prodejny mezi sebou. 

Systém přitom dokáže zapracovat i specifické požadavky daného obchodníka a jeho nastavenou strategii např. pro přednostní vystavení vybraných položek. Právě způsob, jakým je zboží rozmístěno, je totiž tím, co zákazníky v rámci nákupů ovlivňuje. Ve svém využití jde ale nástroj podstatně dál. 

Category Management

Plánování na vyšší úrovni 

Na vývoji řešení pro Category Management se podílelo mnoho odborníků, mj. také od samotných klíčových obchodníků v rámci světa, a stojí za ním dlouhodobý výzkum, který reflektuje nové trendy i měnící se preference zákazníků. Mezi těmi je např. už zmíněná optimalizace sortimentu, tedy omezování nabídky ve prospěch snadnějšího rozhodování, ale třeba také personalizace v nabídce zboží, jak pro kamenné prodejny, tak nově i pro online prostředí. Chování zákazníků se vyvíjí, a proto musí i obchodníci jít naproti jejich očekávání. S tím vším si dokáže Category Management poradit. 

Důležitou úlohu hraje Space Planning také v oblasti produktivity práce, což je zejména dnes, kdy na českém trhu retailu převládá nedostatek personálu, velmi aktuální téma. Category Management v tomto ohledu dává manažerům možnost snadno přesunout pracovníky prodejen dle okamžité potřeby tak, aby se co nejvíce věnovali zákazníkům a nemuseli ztrácet čas při přemýšlení nad objednávkami zboží a tím, jak ho následně vystavit. Aplikaci lze navíc provázat také na další systémy, ať už jde o automatické objednávky, systém predikování budoucího prodeje nebo logistiku a s tím spojenou optimalizaci zásobování. 

Významný přínos pak může mít nástroj i pro samotné dodavatele, kteří chtějí vyladit své produktové portfolio a neustále tak hledají odpověď na to, co kterému obchodníkovi na trhu nabídnout. Díky jeho zapojení totiž mohou lépe modelovat, jaké složení produktů je optimální pro jednotlivé prodejce, se kterými spolupracují. 

Základem jsou kvalitní data 

Implementace Category Managementu je pro zákazníka velmi jednoduchá a vždy z naší strany probíhá tak, aby celý proces a využití aplikace zasáhly dění v dané společnosti co nejméně. Díky tomu, že se v tomto případě jedná o tzv. stand-alone řešení, je vlastní aplikace nezávislá na stávajícím ERP, které obchodník používá. Vše, co ke své práci potřebuje, jsou data. Celý proces je tak obvykle hotový během pár týdnů a to včetně nezbytného zaškolení pracovníků. 

Naší výhodou oproti konkurenčním řešením je nejen česky hovořící podpora, ale také aktivní spolupráce v rámci celého průběhu zavádění systému. Máme bohaté zkušenosti vycházející z rutinní znalosti práce s aplikací, i praxi z působení u různých obchodníků. Zákazníkům pomáháme se zpracováním provozního manuálu i napojením na další oblasti od logistiky až po marketing. Sdílíme a dáváme doporučení k výsledkům, učíme zaměstnance pracovat s výstupy analýz a reagujeme na veškeré nové požadavky a podněty pro další rozvoj nástroje. 

Řešení pro každého 

Space Planning je velmi silné řešení pro detailní analýzu prodejen, vhodné pro všechny typy obchodníků: malé, střední i velké. Díky jeho zapojení získají retaileři výborný přehled nad tím, co prodávají, stejně jako mnohem lepší možnost efektivně řídit své prodejny i samotné zaměstnance.

Další články


Po 30 letech měníme logo
19. července 2022

Po 30 letech měníme logo

S roboty na Retail Summitu
02. května 2022

S roboty na Retail Summitu

Odebírejte náš newsletter

Nejčerstvější novinky přímo do vaší schránky.