Optimalizace zásobování

Rozmanitost procesů zásobování v oblasti retailu, logistiky a distribuce s sebou přináší mnoho příležitostí ke zvyšování kvality služeb koncovým zákazníkům, k redukci nutných nákladů a tím k získání konkurenční výhody. Zákazníci jsou zvyklí na čím dál vyšší úroveň služeb svého obchodníka a jsou stále méně tolerantní k nedostatkům, které často plynou právě z nesprávně fungujícího zásobování. Vysoká konkurence, dostupnost e-shopů a jiných prostředků nakupování limituje prodejce, kteří nejsou schopni docílit požadované kvality svých služeb.

Výzva pro prodejce spočívá v požadavcích zákazníků nakoupit, co potřebují a kdy to potřebují. Na druhou stranu každý obchodník má omezené finanční a kapacitní možnosti, což vede k nutnosti vybalancovat kapitál uložený v zásobách proti požadavkům zákazníků na dostupnost zboží. Zároveň vnímáme rostoucí oblibu nových prodejních kanálů, jako jsou e-shopy, Click&Collect nebo doručování domů, které přináší další nároky na obchodníky.

V oblasti optimalizace zásobování se naše společnost zaměřuje především na následující procesy:

  • předpovídání poptávky,
  • automatické objednávání, včetně identifikace optimálního režimu zásobování,
  • správa bonusů dodavatelů,
  • ABC analýza sortimentu,
  • operativní řízení promočních zásob,
  • vyhodnocování dosažených KPI, manažerské a operativní reporty.

Předpovídání poptávky slouží k přesnému doplňování zboží na prodejny tak, aby na jednu stranu bylo zabráněno vyprodání zboží a s tím spojené ztrátě obratu, a na druhou stranu aby nedocházelo k přezásobení prodejen a vázání kapitálu do zásob. Předpovídání zajišťuje matematický algoritmus, který se učí z historie prodejů.

Automatické objednávání má velký dopad na provoz obchodníka. Oprošťuje nákupčí od rutinní a zdlouhavé práce, brání tak lidským chybám a umožňuje se soustředit na klíčové nebo problematické zboží. Systém umí spolupracovat s prediktivním modulem, nicméně umí pracovat i jinými způsoby. Při vytváření objednávek přihlíží k logistickým omezením, bere do úvahy možnosti dodavatele, balení, ekonomiku dopravy a mnoho dalších faktorů.

Správa bonusů dodavatelů zajišťuje přesné vyhodnocení nárokovaných bonusů. Eliminací lidského faktoru dochází především ke zvýšení objemu vybraných bonusů, a to v konečném důsledku přispívá ke zvýšení dosažené marže.

ABC analýza sortimentu rozděluje celý prodávaný sortiment podle významu, tedy podle podílu jednotlivých artiklů na tržbě, případně marži. Výsledné členění umožňuje soustředit se na zboží v kategorii A, jehož doplňování je poté řešeno individuálně. Ostatní zboží je řešeno automatickým objednáváním.

Řízení promoční zásoby má podobně jako řízení běžné zásoby za cíl zajistit dostupnost zboží během promoce. K tomu má své nástroje, které jednak slouží k dostatečnému předzásobení a jednak operativně brání poklesu promoční zásoby pod určenou bezpečnou mez.

Vyhodnocování KPI a reporting se skládá z mnoha pohledů na výkonnost zásobování. Doporučujeme řízení na základě výjimek, které naše řešení podporuje. Hlavní myšlenka spočívá v zobrazování pouze těch ukazatelů, které vybočují z určených mezí. Naše nástroje poté uživatele přivedou na příčiny neočekávaných stavů. Tím má zodpovědný manažer možnost věnovat se jen tomu, co si vyžaduje jeho pozornost, a není tak zahlcen velkým množstvím informací, které nesignalizují problém.

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line