Rozvozové trasy

Při zajišťování rozvozu zboží po silniční síti je nutné sledovat celou řadu kritérií - od rozsahu vozového parku, přes objem a povahu rozváženého zboží, až po jednotlivá omezení tras - pro jednotlivé typy automobilů, dočasné uzavírky silnic apod. Současně je zapotřebí řešit také optimální rozdělení objednávek a plánování tras. Konečným výstupem je potom rozložení zboží na jednotlivé vozy a rozvržení jejich tras se zohledněním všech kritérií. Při ručním plánování však dispečeři ve většině případů nemají takovou kapacitu, aby mohli tento proces sofistikovaněji optimalizovat a případně ještě srovnávat několik různých variant. Optimalizaci rozvozových tras a rozdělení objednávek na vozidla řeší produkty z kategorie Transport management systems (TMS). Jejich hlavními přínosy jsou úspora nákladů na přepravu a snížení náročnosti celého procesu na dispečery.

Síla strojové optimalizace je nejvýznamnější v případech, kdy jsou podmínky pro ruční plánování tras nepříznivé - trasy se mění každý den, nelze využít rozvozová kolečka, objednávky přichází nahodile od většího počtu zákazníků. V tom případě se ruční naplánování, i když trvá třeba většinu dne, nebude ani blížit optimu. Důvodem je především množství věcí, na které dispečer musí myslet - váhová a prostorová omezení vozidel, omezení na příjezdu k místu vykládky, časová okna zákazníků a mnoho dalších. Pak již dispečerům na snahu o optimalizaci nákladů nezbývá čas ani energie.

Za situace, kdy jsou trasy plánovány ručně, může úspora nákladů při strojové optimalizaci přesáhnout 10 %, při použití nevýkonného nástroje nebo při převaze pravidelných vykládek (rozvozová kolečka) se úspory pohybují v řádu 4 %.

Nástroje TMS začínají svoji práci rozdělením objednávek na dostupná vozidla. Do úvahy berou řadu omezení, která jsou pro vozidla, náklad a zákazníky k dispozici. Nástroj hledá optimální rozdělení tak, aby náklady za dopravu po výsledných trasách byly co nejnižší. Přesněji řečeno, systém hledá buď nejnižší náklady, anebo nejkratší čas. Do výpočtu se kromě přímých nákladů na ujetý kilometr berou do úvahy také související náklady, jako jsou mýtné, mzda řidiče, případně závozníka.

Výsledkem je první návrh tras, které však dispečer může interaktivně upravit. Při tom jsou zaktualizovány údaje o trase (délka, doba) a jsou indikována překročení váhové nebo objemové tolerance.

Při uzavření tras systém umí informovat zákazníky o plánované vykládce.

Samozřejmostí je výstup pro řidiče v podobě plánu v chytrých telefonech, navigace a zpracování výstupů ze sledování GPS.

Souvisejícím tématem je proces backhaul, kdy vozidla vracející se prázdná od zákazníka či z prodejny, kde byla uskutečněna vykládka, jsou nabídnuta k využití dodavateli. Dochází tak k úspoře nákladů, protože dodavatel nemusí vypravovat další vozidlo. Tato problematika se řeší řízenou viditelností objednávek mezi obchodníkem, dopravci a dodavateli. Obchodník zveřejní pro své dodavatele své závozy a nabídne jim možnost rezervovat si vracející se vozidlo pro své zboží. Za tuto službu po něm bude požadovat podíl na nákladech za cestu vozidla.

Služba řízené viditelnosti mezi subjekty je obvykle provozována formou pronájmu řešení nebo prostého zapojení do běžícího programu, čímž je dosaženo velmi výhodného poměru mezi cenou a přínosem.

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line