• Úvod
  • Aktuality
  • [Podcast] Category Management 2: Koho zapojit do vytváření plánogramu

[Podcast] Category Management 2: Koho zapojit do vytváření plánogramu

Připravili jsme pro vás podcasty. První sérii věnujeme tématu Category Management. Provedeme vás celým procesem od příprav až po samotnou implementaci na prodejně a její vyhodnocení. Pokud vám unikl první díl, najdete ho zde. Na pokračování se můžete těšit zase za týden. 

Přejeme příjemný poslech.Podcast je k dispozici také na SpotifyApple PodcastGoogle PodcastBreaker Audio nebo na Youtube.Přepis podcastu: 

První díl našeho U&SLUNO podcastu jsme věnovali představení Category Managementu, nástroje pro optimalizaci sortimentu na prodejní ploše. Dnes postoupíme dále a představíme si základní a zásadní kroky, které jsou nezbytné při implementaci tohoto nástroje.

V rámci implementace Category Managementu je podstatné hned od začátku celý proces dobře a jasně nastavit. Nejde jen o to namalovat plánogramy a odeslat je na prodejnu, kde na ně budou zaměstnanci zmateně koukat. Pokud pracovníci nebudou mít znalosti, jak a proč se dané zboží vystavuje, je to špatně. Jak už jsme říkali v minulém díle, Category Management je o nastavení celé firmy. Při implementaci je proto nezbytné alespoň informačně zapojit co nejvíce lidí z různých oddělení a vysvětlit principy a fungování systému. Jinak implementace nemůže správně proběhnout. Během proškolování je potřeba zajistit, aby měli všichni ve firmě o Category Managementu povědomí. A aby chápali, jaká je jejich role.

Pokud vše proběhne, jak má, je výsledkem implementace plánogramu a uspořádání sortimentu na prodejně, v regálech, tak, aby to bylo pro zákazníka co nejpříjemnější. A z jeho pohledu i nejlogičtější vystavení zboží. Aby si mohl dobře vybrat, věděl, co obchodník nabízí a byl se svým nákupem spokojený.

Vraťme se ale k prvnímu kroku implementace Category Managementu, kterým je vytvoření plánogramu. Ten sestává z výrobků, které chceme dle určité logiky vystavit přímo na regálech. Abychom toho dosáhli, je nutné začít nastavením strategie. Obchodník si musí jasně říct, jak vybrané produkty prezentovat, zda bude klást důraz na konkrétní značky, obchodní partnery nebo např. regionální produkty. Někteří obchodníci si zakládají na tom, že prodávají produkty označené jako fair trade nebo zdravé produkty. Tyto body je třeba rozhodnout hned ze startu, ještě před samotným vystavením zboží. Stanovit, která kategorie zboží je stěžejní, co tvoří gro naší nabídky a co je pouze doplňkový sortiment. A pakliže to nevíme, nezbývá než nechat pracovat systém, který optimální způsob vystavení zboží určí za nás.

Rozhodnutí, jak by produkty měly být poskládané, pomáhá dosažení kýženého výsledku Category Managementu — tedy zvýšení tržeb, posílení loajality zákazníků, zvýšení ziskovosti a samozřejmě zvýšení profitability a efektivnosti práce na prodejnách.

Zpátky ale k samotné implementaci. Jak už víme, základním krokem je vytvoření plánogramu. Mezi jeho tvorbou a zasláním na prodejny je každopádně mnoho mezikroků, které musíme zmínit. Uvedli jsme, že je potřeba, aby se do procesu zapojili zaměstnanci napříč celou firmou a důležitou roli zde hrají především lidé z marketingu. Mohou vstupovat do finalizace plánogramu tím, že si ujasní představy o tom, které produkty by se měly podpořit. Jakou formu komunikace na prodejnách zvolit. Když se totiž bavíme o Category Managementu, bavíme se o komunikaci na prodejnách. Je proto nezbytné najít vazbu mezi prezentací jednotlivých kategorií sortimentu a různými komunikačními prvky.

Dalším, kdo do procesu vstupuje, je logistika. Pro oddělení logistiky je důležité poznat výsledný způsob vystavení produktů, aby tomu mohli mimo jiné přizpůsobit zásobování prodejen z pohledu objemu zboží. Důležité jsou pro ně informace o tom, které produkty byly nově zalistované a které se naopak vylistovávají, a tedy nebudou v novém plánogramu. Musí sledovat sklady a mít přehled o tom, jaká je zásoba daného zboží. U nových produktů pak musí zvážit, jak rychle je dokáží získat od konkrétního dodavatele, pakliže mají být součástí nového plánogramu. Jestli bude možné zboží rychle naskladnit a rozdistribuovat na jednotlivé prodejny. Na jejich práci závisí ideální stav vystavení sortimentu. Není totiž nic horšího, než vyskládat produkty podle plánogramu a v průběhu práce zjistit, že některé výrobky chybí. Nastává pak velké dilema, jestli držet tzv. díru na regále nebo dané místo zaskládat jiným produktem a riskovat, že se k původnímu plánu zaměstnanci už nevrátí. Plánogram by tím pádem nikdy nevypadal tak, jak ho chceme. Vstup logistiky je tedy také nesmírně důležitý.

Třetí velkou skupinou, která by měla mít možnost zasáhnout do procesu implementace Category Managementu, jsou zástupci provozu. Jejich vstup je zásadní zejména z pohledu efektivity vyskladňování. Mohou dobře vysledovat, jakou případnou zvýšenou náročnost bude vystavení produktů podle nového plánogramu vyžadovat.

Zní to celé jako velký proces, ale pakliže dokážete vše v rámci implementace podchytit, výsledek bude velmi efektivní pro všechny zúčastněné strany a nejvíce z nej bude profitovat zákazník.

Dotkli jsme se provozu, logistiky a marketingu, do celého procesu ale samozřejmě vstupují i další oddělení a aspekty. Důležitým z nich, který je třeba zmínit, je cenotvorba. Cenotvorba úzce souvisí s plánogramem, protože si musíme jasně určit, co chceme zákazníkovi komunikovat. Jaké produkty budou na první straně, na první polici. Jestli budeme prezentovat ty nejlevnější, střední cenovou hladinu anebo ty nejdražší. Co chceme zákazníkovi nastavením cen v rámci kategorie vlastně říct.

Implementace Category Managementu na prodejnách je komplexní činnost, která, jak jste mohli poznat, vyžaduje zapojení všech jednotlivých oddělení. A zejména těch, které mají do určité míry možnost ovlivnit prezentaci sortimentu z pohledu efektivity, produktivity, obratu a zisku.

Takové jsou tedy všeobecné kroky z pohledu implementace. Pamatujte na to, že je důležité, aby se lidé zapojení do Category Managementu soustavně v této oblasti vzdělávali, měli dobré povědomí o svých rolí a přehled o celém procesu, aby tak mimo jiné mohli reagovat na případné další změny, které mohou z pohledu strategie nastat.

V dalším díle našeho podcastu budeme s procesem implementace pokračovat. Podíváme se na něj ale mnohem detailněji a zapojíme také tzv. Customer decision tree neboli Rozhodovací strom zákazníka.

9. 6. 2020

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2020 Created by people in ARSY line