• Úvod
  • Aktuality
  • [Podcast] Retail Management 9: Technologie v retailu

[Podcast] Retail Management 9: Technologie v retailu

Dnešní pokračování podcastu o Retail Managementu věnujeme technologiím a nezbytným inovacím.Podcast je k dispozici také na SpotifyApple PodcastGoogle Podcast, nebo na Youtube.Přepis podcastu: 

Existuje spousta nástrojů, které pokrývají řešení maloobchodu. Obchodníci musí vždy pečlivě zhodnotit, co vše může řešení, které se rozhodnou implementovat, pokrýt. Zvlášť pokud jde o zásadní změny. Ty obvykle neprobíhají v průběhu jednoho roku, jde o procesy trvající i několik let. Řetězce se snaží prodejny co nejméně zatěžovat požadavky na schopnost práce s počítačem a na potřebu získání nových znalostí pro ovládání systémů, které používají.

Základním systémem, který se v retailu využívá, je centrální ERP neboli Enterprise Resource Planning pro každodenní plánování podnikových zdrojů. Pokrývá veškeré procesy a snaží se propojovat činnosti, které ve firmě probíhají od účetnictví přes zásobování a řízení projektů a rizik až např. po dodavatelské operace. Ne všichni obchodníci tak ale samozřejmě postupují, platí to zejména pro ty velké. Menší retaileři více sledují cenu, a právě z toho důvodu nemají vždy všechny procesy pokryté. Je tedy velký rozdíl, jestli mluvíme o malém či velkém obchodníkovi.

Dalším důležitým prvkem každé firmy je manažerský informační systém, tedy MIS. Pomáhá vrcholovému a střednímu managementu, případně všem dalším lidem, kteří působí na řídících pozicích a ovlivňují chod prodejen. MIS na denní bázi zpracovává a shromažďuje jinak nesetříděné důležité údaje z různých zdrojů na jedno místo a umožňuje tak vedení společnosti vyhodnocovat analýzy, předpovídat poptávku nebo např. posuzovat marketingové strategie. K tomu se váží další podnikové systémy: věrnostní, které byly prvotní z pohledu získávání dat o zákaznících, CRM neboli řízení vztahů se zákazníky, plánogramy pro optimalizaci práce se zbožím, řízení objednávek, jejich předpověď nebo pohyb zboží napříč celým řetězcem retailera.

Systémy a technologie můžeme rozdělit do tří úrovní podle toho, do které části procesu lze danou činnost zapojit. Máme zde front office, kam prakticky spadá vše, co zabezpečuje prodej koncovému zákazníkovi a vnímáme to na prodejně, např. váhové a pokladní systémy. Druhou skupinu tvoří back office. To, co se realizuje v zázemí, podpora pro samotný prodej zákazníkům. A nakonec head office, kde probíhají všechny ostatní procesy: finanční, ekonomické, controlling, už zmíněné MIS a CRM, bonus management systém nebo vendor managed inventory. Do toho všeho navíc spadá category management, který řídí vystavení zboží na prodejní ploše.

Retail je velkým nositelem nových myšlenek a inovací. Vznikají nové formy prodeje a díky tomu i obory, které se zabývají nápady, co v rámci retailu může být ještě přínosné. Můžeme říct, že v posledním období se proces přísunu nových myšlenek zněkolikanásobil. Řetězce hledají cesty, jak uspořit. Hledají způsoby, jak řešit problém s personálem v době, kdy zaměstnanci nemohou do práce, třeba právě kvůli situaci, která nastala v roce 2020. Jde o obrovskou příležitost pro e-commerce i zavádění robotů pro skladové operace. Na druhou stranu zde ale máme paradox, kdy navzdory inovacím a modernizaci procesů chtějí zákazníci stále chodit na trhy a mít i v supermarketech pocit, že je někdo obsluhuje. Ohled musí obchodníci brát i na ekonomické vlivy, globalizaci, zrychlování ekonomických cyklů. Velcí retaileři přemýšlejí a dívají se do budoucna, ti malí se do jisté míry nechávají vézt na vlně a fungují už v naznačeném principu: na co si vyděláme, to budeme mít.

Zásadní inovací pro oblast retailu bylo zavedení identifikačního prvku pro zboží, díky čemuž bylo možné implementovat systémy pracující na principu jednotné identifikace zboží. Rozvinulo se skenování a zboží začalo být snadněji identifikovatelné. EAN, čárový kód, tak velmi usnadňuje elektronické obchodní procesy a vysledovatelnost zboží. Soubor norem GS1 umožnil identifikovat zboží v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Na to dnes navazují organizace jako Sdružení GS1 Czech Republic, které vytváří platformu pro diskusi mezi retailery, odběrateli a dalšími organizacemi.

Aktivity, které se na této úrovni diskutují, se netýkají pouze dodavatelsko-odběratelského řetězce. Řeší se řízení waste managementu, snižování plýtvání potravinami, promo forecasting nebo snižování uhlíkové stopy. Někteří obchodníci už toto zavádějí také u svých produktů a zákazníci se tak mohou dozvědět, jaká uhlíková stopa byla při výrobě konkrétního výrobku vyprodukovaná.

Díky rozvoji identifikace zboží, lze prostřednictvím plánogramu zjistit, jestli má daná prodejna správně vystavené zboží. Identifikátorem je právě čárový kód, který lze přes mobilní aplikaci jednoduše porovnávat s plánogramem. Velké využití to přináší hlavně pro obchodní zástupce, kteří mohou zjistit, jestli reálné vystavení sortimentu odpovídá tomu, co bylo dohodnuto s obchodníkem.

Ne všechny inovace samozřejmě naplní svůj potenciál. Jednou takovou jsou např. QR kódy, které byly z pohledu retailerů velmi očekávané, ale jejich využívání bylo v době zavedení minimální. Je to ale i otázka dobrého načasování, protože jak můžeme vidět dnes, doba pokročila a QR kódy se zavádí poměrně hojně coby nositel doplňkových informací a marketingový kanál.

Přinášet inovativní řešení je to, co segment retailu posouvá vpřed. A teprve budoucnost ukáže, co bylo nejdůležitější inovací maloobchodu 20. století. Jak každopádně říkal Harry Gordon Selfridge, zakladatel stejnojmenného obchodního domu v Londýně: „Nadchněte mysl a ruka sáhne do kapsy pro peněženku. Všechno v obchodě závisí dílem na šikovnosti prodejců a dílem na inovativním přístupu k řešení prostoru obchodu.“

4. 2. 2021

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line