23. března 2021

3D simulace procesů 1: V čem vám 3D simulace procesů pomůže?

E-commerce
3D simulace procesů
3D simulace procesů 1: V čem vám 3D simulace procesů pomůže?Loading

/

Přepis podcastu

Změny procesů a testování nových přístupů jsou za běžného provozu časově náročné a nákladné. Možností, jak je nasimulovat a propočítat jejich dopad, dnes na trhu existuje nepřeberné množství. Tento podcast proto věnujeme využití 3D simulace procesů, která poskytne nejen podrobnou vizualizaci, ale i řešení, která změna je ta správná.

3D simulace procesů má největší uplatnění v logistice u simulace pohybu materiálu, skladových prostorů, práce skladníků, vysokozdvižných vozíků nebo přidávání autonomních robotů. Další využití má ve výrobě. Simuluje produkční a montážní linky, analyzuje scénáře, plánování výroby a rozdělení pracovní zátěže. Využít se dá i v infrastruktuře, kde se řeší rozložení parkovišť a cest, simulují se toky cestujících na letištních nebo nádražních terminálech. Modelují se také pohyby zákazníků v obchodech nebo zákaznických centrech. Specifické moduly existují také pro zdravotnictví k simulaci zdravotnické péče a krizových scénářů. Zvládne analyzovat i pohyb personálu. Navrhne směny tak, aby se zaměstnanci co nejméně potkávali. Uplatnění je skutečně široké.

Proč by měl retailer podobný systém využít? Dnes je například na skladech neuvěřitelná fluktuace lidí, průběžně zaučovat nové zaměstnance je složité. Obchodníci a distributoři proto hledají nové způsoby, jak zlepšit produktivitu, jak pracovníkům usnadnit změny procesů, aby se mohli zaučit co nejrychleji a bez větších problémů. Možností automatizace je celá řada od hlasového vychystávání přes pásové dopravníky až po roboty.  Retailer často neví, které řešení si vybrat, jakou změnu udělat, co všechno to ovlivní a co bude následovat.

Simulační software umožní si jednotlivé situace, procesy, část skladu nebo celý sklad namodelovat. Model využije reálné prostory a procesy a postupně do nich promítne změny. Pro vyzkoušení efektivity nových řešení už není nutné zastavovat nebo omezovat reálný provoz. Vše lze vyzkoušet ve virtuálním prostředí a sledovat, jak se mění produktivita nebo navázané procesy. Mnohem lépe se tak odhalují slabá místa, zda na sebe procesy dobře navazují, jestli se například někde nekupí zboží. Nejen že jsou změny vidět ve 3D modelu, je k dispozici i podrobná analýza, grafy, tabulky a statistiky, podle kterých se lze pohodlně rozhodnout, jaké změny mají smysl a co je třeba doladit.

Modelace je velmi užitečná právě v době současných omezení, kdy může být na pracovní ploše pouze určitý počet osob. Nasimulovat jde i to, že v rámci jedné uličky mohou vychystávat maximálně dva lidé, kteří navíc nesmí být blíže než dva metry od sebe. Stejně tak je možné udělat simulaci prodejny s určitým počtem zákazníků a ověřit, kolik lidí bude schopno v jednu chvíli nakoupit při zadaných omezeních.

Jednou z důležitých výhod je, že tyto simulace existují už více než 20 let a jsou čím dál více user friendly. Software umožňuje libovolné nestandardní prvky doprogramovat. Pokud něco chybí, nahráním 3D výkresu se to jednoduše doprogramuje.

3D simulace procesů umožňuje spouštět různé experimenty. Například jak různý počet skladníků zvládne vychystávaní zboží v rozdílně dlouhých pracovních směnách. Systém vyzkouší všechny kombinace a vyhodnotí tu nejlepší. Případně lze zadat konkrétní scénáře a systém mezi nimi vybere ten nejoptimálnější. Abychom se však neomezovali pouze na zvýšení nebo snížení počtu operátorů nebo vysokozdvižných vozíků, jsou k dispozici statistické modely, se kterými umí systém pracovat a sám vyhodnotí, který scénář je nejoptimálnější, případně kde vznikají záseky.

Jak se výstupný model podobá realitě? To velmi záleží na datech, které se do něj na začátku nahrají. Běžnou praxí je, že se v rámci simulace nemodeluje celý sklad, ale pouze část. O to důležitější je, aby zákazník dodal správná data. Aby se omezili různé nepřesnosti, předávání a verifikace 3D modelu probíhají postupně. Právě na to, jak implementace probíhá, se zaměříme v příštím díle našeho podcastu.

Zobrazit více

Další podcasty

3D simulace procesů 2: Co je k vytvoření modelu potřeba?

30. března 2021

Důležité je vědět, co má být výsledkem simulace. Zda je to zvýšení produktivity, efektivnější rozložení skladu, zavedení automatizace nebo nových procesů a jejich vliv na stávající procesy.

Odebírejte náš newsletter

Nejčerstvější novinky přímo do vaší schránky.