18. ledna 2021

Retail Management 7: Jak to chodí v retailingové firmě

Retail
Retail Management
Retail Management 7: Jak to chodí v retailingové firměLoading

/

Přepis podcastu

Proces organizace a řízení retailingové firmy a základní činnosti při vedení prodejny. Právě těmto tématům se věnujeme v dalším pokračování série z oblasti retail managementu.

Typická maloobchodní retailingová firma s vlastním distribučním a logistickým systémem obvykle působí ve více zemích a má čtyři základní znaky: nastavené cíle, strukturu, kulturu a procesy. Náskok před konkurencí získává tím, že hledá optimální nasazení technologií a lidského kapitálu ve vztahu ke svým cílům tak, aby neplýtvala penězi a zvýšila produktivitu práce i plánovaný zisk. Probíhají v ní fyzické a informační procesy, které je zvláště ve velkých organizacích nutné formálně upravit, stanovit jejich průběh, pravomoci a odpovědnost jednotlivých organizačních míst. Procesy musí být nastaveny u všech činností, byť jsou základní. Dobrým příkladem je v tomto ohledu McDonald, kde jsou popsány absolutně všechny procesy, které v provozu probíhají, od smažení hranolek po obsluhu zákazníka. A právě díky tomu získávají velké úspory z rozsahu. Procesy jsou zde popsané do jednotlivých detailů, takže je možné velmi dobře identifikovat místa, kde lze ušetřit. To je klíčový úspěch této společnosti.

Mezi základní principy organizování retailingové firmy patří zájem o zaměstnance ve smyslu profesního růstu, respektu a etického kodexu. Pravidelný monitoring spokojenosti zaměstnanců, jasná linie řízení a s tím související optimální počet řízených pracovníků jednou osobou. Existují různé teorie o tom, kolik lidí má být řízeno a jako optimální počet se uvádí mezi 8 a 12 lidmi. Čím více lidí vykonává stejnou práci, tím více jich můžete řídit, protože jim zadáváte stejné úkoly a stejně je vyhodnocujete. Čím více jsou naopak rozdílní z pohledu činností, které vykonávají, a pozic, které mají, tím bude počet menší, protože každý z nich vyžaduje jiný přístup a druh komunikace. Jako další můžeme uvést princip manažerské odpovědnosti, počet úrovní řízení, který podporuje rozhodovací proces, a také fakt, že ve firmě existuje formální i neformální struktura a společensky odpovědné chování.

Jak můžete slyšet, není to o tom, že by základním principem bylo generování zisku. Základní princip se týká nastavení fungování ve firmě.

Typickým znakem maloobchodních řetězců, především těch zahraničních, jsou manažeři prodejen, kteří se věnují pouze prodeji a službě zákazníkovi. Právě proto dochází k automatizacím veškerých procesů, aby se manažerovi prodejny vytvořil prostor pro řízení zaměstnanců. Dalším znakem je specializace centrály, standardizované operace, ale také to, že veškerá komunikace probíhá především přes oddělení podpory provozu, oblastní nebo regionální manažery. Posledním znakem je, že informace v těchto řetězcích jsou součástí rozsáhlých informačních systémů. Je otázkou, do jaké míry jsou nebo nejsou tyto systémy aktualizované a upgradované, aby šly s dobou. Je totiž potřeba si uvědomit, že mluvíme o kolosech, ve kterých systém nelze vyměnit v průběhu 14 dnů, protože by to způsobilo kolaps v rámci celé firmy. Vše se musí naplánovat a posoudit časovou vhodnost toho, kdy, jaký systém nasadit. Rozhodně je vždy lepší provádět průběžný upgrade než se jednou za 20 let pustit do něčeho rozsáhlého.

Když se na závěr posuneme k samotnému řízení retailingové firmy, je to zpravidla založeno na čtyřech oblastech:

Zaprvé je to vymezení procesů a činností. V rámci řetězce vždy působí nějaké primární a sekundární procesy. V těch primárních jde o nákup a zásobovací logistiku, skladování, prodej, poskytování služeb a poprodejní servis. Vše, co běží na pozadí je ta část sekundární neboli podpůrná. Firemní infrastruktura, výzkum, vývoj, tvorba lidského kapitálu, procurement – tedy obstaravatelská činnost v oblasti nákupu zařízení, čistících prostředků, kancelářských potřeb atd.

Druhou oblastí jsou úkoly a činnosti, které se rozdělují mezi členy distribučního řetězce, tedy řetězce s informacemi nebo se zbožím, Činnost by měla být prováděna vždy tím, kdo je pro ni nejkompetentnější a je schopen ji uskutečňovat nejefektivněji.

Zatřetí jde o seskupení činností do pracovních míst a jejich klasifikaci. Každé pracovní místo v řetězci by mělo mít nějaký název a má být jasně definováno. Kdo je podřízený, kdo nadřízený a jaké je poslání pracovního místa, co přesně má tedy zaměstnanec dělat. Čím více jdete v organizační struktuře níže, především u maloobchodu se to velmi ukazuje, tím jasněji musí být identifikováno a dáno, co ten člověk má dělat. Nejasně zadané úkoly vzbuzují u lidí velkou frustraci.

A nakonec čtvrtá oblast. Specifikace způsobu koordinace a integrace procesů a činností. Jednotlivá pracovní místa musí být vzájemně propojena a pracovníci musí být stimulováni ke společnému cíli instituce jako celku. Nejobvyklejší formou koordinace je ta ekonomická, propojená s plánováním, sestavováním rozpočtů a controllingem.

Zobrazit více

Další podcasty

Retail Management 11: Marketing v retailu

16. února 2021

Všichni obchodníci, a zejména pak velké řetězce, neustále měří, jak jsou v očích zákazníků vnímáni. Je to důležité, protože na základě těchto dat ví, jestli jsou jejich zákazníci spokojení a co mohou udělat pro to, aby byli ještě spokojenější. A pokud řetězce s něčím novým přijdou, je neméně důležité to sdělit.

Retail Management 10: Retailové inovace

09. února 2021

S rozvojem trhu vznikají nové konkurenční střety. Kdo má lepší e-shop, kdo zvládne poskytnout lepší službu v oblasti omnichannel? Zákazníci hledají nové formy, jak by chtěli být v rámci jednoho řetězce obslouženi a řetězce naopak přemýšlí, jestli musí mít všechny formy prodeje a co vše na jedné prodejně realizovat.

Retail Management 9: Technologie v retailu

04. února 2021

Základním systémem, který se v retailu využívá, je centrální ERP neboli Enterprise Resource Planning pro každodenní plánování podnikových zdrojů. Pokrývá veškeré procesy a snaží se propojovat činnosti, které ve firmě probíhají od účetnictví přes zásobování a řízení projektů a rizik až např. po dodavatelské operace.

Retail Management 8: Zaměstnanci v maloobchodu

25. ledna 2021

Vedle řízení prodejních operací je úkolem manažera také to, aby přesvědčil zaměstnance a vysvětlil jim přínosy automatizovaného systému objednávek. Aby technologiím skutečně věřili a mohli se více soustředit na službu zákazníkovi.

Retail Management 6: Svět e-commerce

11. ledna 2021

Pokud chcete mít internetový obchod propojený se všemi službami, které se k tomu váží, případně i s věrnostním programem, je třeba implementovat sofistikovanější formu e-commerce, a tím roste i jeho cena.

Retail Management 5: Design prodejny

13. prosince 2020

Nejoptimálnější tvar prodejny je obdélník, kdy v zadní části vytvoříme sklad, a ze zbývajícího prostoru zůstane čtverec, kde se zákazník nejčastěji pohybuje ve tvaru písmene M.

Retail Management 4: Retailové trendy

06. prosince 2020

První klíčovou charakteristikou, která má vliv na rozvoj retailu, je konečná spotřeba domácností, protože jak jsme zmínili už v předchozích epizodách, český trh je velmi řízený cenou a je to hlavní aspekt, podle kterého se zákazníci rozhodují.

Retail Management 3: Společné znaky mezinárodních řetězců

29. listopadu 2020

Samostatnost většiny řetězců na českém trhu je poměrně limitovaná. Společnosti řídí centrálně odborný management. S ohledem na omezené pravomoci a míru rozhodování proto jakékoliv investice do nových systémů podléhají dlouhému schvalování.

Retail Management 2: Změna obchodu v čase

22. listopadu 2020

Změna v oblasti retailu se projevuje ve třech rovinách. První z nich je zákazník, který má v současné době největší a nejdůležitější postavení. Z počátku vše stálo primárně na výrobě. Co zvládla výroba vyrobit, to bylo, a to se prodávalo. A když zboží došlo, nebylo dostupné.

Retail Management I: Historie supermarketů

22. listopadu 2020

Mezi těmi prvními byl Ahold, Julius Meinl nebo Delvita. První supermarket moderního charakteru v Česku pak byla Mana v Jihlavě, která se otevřela v roce 1990.

Odebírejte náš newsletter

Nejčerstvější novinky přímo do vaší schránky.