04. února 2021

Retail Management 9: Technologie v retailu

Retail
Retail Management
Retail Management 9: Technologie v retailuLoading

/

Přepis podcastu

Dnešní pokračování podcastu o Retail Managementu věnujeme technologiím a nezbytným inovacím.

Existuje spousta nástrojů, které pokrývají řešení maloobchodu. Obchodníci musí vždy pečlivě zhodnotit, co vše může řešení, které se rozhodnou implementovat, pokrýt. Zvlášť pokud jde o zásadní změny. Ty obvykle neprobíhají v průběhu jednoho roku, jde o procesy trvající i několik let. Řetězce se snaží prodejny co nejméně zatěžovat požadavky na schopnost práce s počítačem a na potřebu získání nových znalostí pro ovládání systémů, které používají.

Základním systémem, který se v retailu využívá, je centrální ERP neboli Enterprise Resource Planning pro každodenní plánování podnikových zdrojů. Pokrývá veškeré procesy a snaží se propojovat činnosti, které ve firmě probíhají od účetnictví přes zásobování a řízení projektů a rizik až např. po dodavatelské operace. Ne všichni obchodníci tak ale samozřejmě postupují, platí to zejména pro ty velké. Menší retaileři více sledují cenu, a právě z toho důvodu nemají vždy všechny procesy pokryté. Je tedy velký rozdíl, jestli mluvíme o malém či velkém obchodníkovi.

Dalším důležitým prvkem každé firmy je manažerský informační systém, tedy MIS. Pomáhá vrcholovému a střednímu managementu, případně všem dalším lidem, kteří působí na řídících pozicích a ovlivňují chod prodejen. MIS na denní bázi zpracovává a shromažďuje jinak nesetříděné důležité údaje z různých zdrojů na jedno místo a umožňuje tak vedení společnosti vyhodnocovat analýzy, předpovídat poptávku nebo např. posuzovat marketingové strategie. K tomu se váží další podnikové systémy: věrnostní, které byly prvotní z pohledu získávání dat o zákaznících, CRM neboli řízení vztahů se zákazníky, plánogramy pro optimalizaci práce se zbožím, řízení objednávek, jejich předpověď nebo pohyb zboží napříč celým řetězcem retailera.

Systémy a technologie můžeme rozdělit do tří úrovní podle toho, do které části procesu lze danou činnost zapojit. Máme zde front office, kam prakticky spadá vše, co zabezpečuje prodej koncovému zákazníkovi a vnímáme to na prodejně, např. váhové a pokladní systémy. Druhou skupinu tvoří back office. To, co se realizuje v zázemí, podpora pro samotný prodej zákazníkům. A nakonec head office, kde probíhají všechny ostatní procesy: finanční, ekonomické, controlling, už zmíněné MIS a CRM, bonus management systém nebo vendor managed inventory. Do toho všeho navíc spadá category management, který řídí vystavení zboží na prodejní ploše.

Retail je velkým nositelem nových myšlenek a inovací. Vznikají nové formy prodeje a díky tomu i obory, které se zabývají nápady, co v rámci retailu může být ještě přínosné. Můžeme říct, že v posledním období se proces přísunu nových myšlenek zněkolikanásobil. Řetězce hledají cesty, jak uspořit. Hledají způsoby, jak řešit problém s personálem v době, kdy zaměstnanci nemohou do práce, třeba právě kvůli situaci, která nastala v roce 2020. Jde o obrovskou příležitost pro e-commerce i zavádění robotů pro skladové operace. Na druhou stranu zde ale máme paradox, kdy navzdory inovacím a modernizaci procesů chtějí zákazníci stále chodit na trhy a mít i v supermarketech pocit, že je někdo obsluhuje. Ohled musí obchodníci brát i na ekonomické vlivy, globalizaci, zrychlování ekonomických cyklů. Velcí retaileři přemýšlejí a dívají se do budoucna, ti malí se do jisté míry nechávají vézt na vlně a fungují už v naznačeném principu: na co si vyděláme, to budeme mít.

Zásadní inovací pro oblast retailu bylo zavedení identifikačního prvku pro zboží, díky čemuž bylo možné implementovat systémy pracující na principu jednotné identifikace zboží. Rozvinulo se skenování a zboží začalo být snadněji identifikovatelné. EAN, čárový kód, tak velmi usnadňuje elektronické obchodní procesy a vysledovatelnost zboží. Soubor norem GS1 umožnil identifikovat zboží v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Na to dnes navazují organizace jako Sdružení GS1 Czech Republic, které vytváří platformu pro diskusi mezi retailery, odběrateli a dalšími organizacemi.

Aktivity, které se na této úrovni diskutují, se netýkají pouze dodavatelsko-odběratelského řetězce. Řeší se řízení waste managementu, snižování plýtvání potravinami, promo forecasting nebo snižování uhlíkové stopy. Někteří obchodníci už toto zavádějí také u svých produktů a zákazníci se tak mohou dozvědět, jaká uhlíková stopa byla při výrobě konkrétního výrobku vyprodukovaná.

Díky rozvoji identifikace zboží, lze prostřednictvím plánogramu zjistit, jestli má daná prodejna správně vystavené zboží. Identifikátorem je právě čárový kód, který lze přes mobilní aplikaci jednoduše porovnávat s plánogramem. Velké využití to přináší hlavně pro obchodní zástupce, kteří mohou zjistit, jestli reálné vystavení sortimentu odpovídá tomu, co bylo dohodnuto s obchodníkem.

Ne všechny inovace samozřejmě naplní svůj potenciál. Jednou takovou jsou např. QR kódy, které byly z pohledu retailerů velmi očekávané, ale jejich využívání bylo v době zavedení minimální. Je to ale i otázka dobrého načasování, protože jak můžeme vidět dnes, doba pokročila a QR kódy se zavádí poměrně hojně coby nositel doplňkových informací a marketingový kanál.

Přinášet inovativní řešení je to, co segment retailu posouvá vpřed. A teprve budoucnost ukáže, co bylo nejdůležitější inovací maloobchodu 20. století. Jak každopádně říkal Harry Gordon Selfridge, zakladatel stejnojmenného obchodního domu v Londýně: „Nadchněte mysl a ruka sáhne do kapsy pro peněženku. Všechno v obchodě závisí dílem na šikovnosti prodejců a dílem na inovativním přístupu k řešení prostoru obchodu.“

Zobrazit více

Další podcasty

Retail Management 11: Marketing v retailu

16. února 2021

Všichni obchodníci, a zejména pak velké řetězce, neustále měří, jak jsou v očích zákazníků vnímáni. Je to důležité, protože na základě těchto dat ví, jestli jsou jejich zákazníci spokojení a co mohou udělat pro to, aby byli ještě spokojenější. A pokud řetězce s něčím novým přijdou, je neméně důležité to sdělit.

Retail Management 10: Retailové inovace

09. února 2021

S rozvojem trhu vznikají nové konkurenční střety. Kdo má lepší e-shop, kdo zvládne poskytnout lepší službu v oblasti omnichannel? Zákazníci hledají nové formy, jak by chtěli být v rámci jednoho řetězce obslouženi a řetězce naopak přemýšlí, jestli musí mít všechny formy prodeje a co vše na jedné prodejně realizovat.

Retail Management 8: Zaměstnanci v maloobchodu

25. ledna 2021

Vedle řízení prodejních operací je úkolem manažera také to, aby přesvědčil zaměstnance a vysvětlil jim přínosy automatizovaného systému objednávek. Aby technologiím skutečně věřili a mohli se více soustředit na službu zákazníkovi.

Retail Management 7: Jak to chodí v retailingové firmě

18. ledna 2021

Dobrým příkladem je v tomto ohledu McDonald, kde jsou popsány absolutně všechny procesy, které v provozu probíhají, od smažení hranolek po obsluhu zákazníka. A právě díky tomu získávají velké úspory z rozsahu.

Retail Management 6: Svět e-commerce

11. ledna 2021

Pokud chcete mít internetový obchod propojený se všemi službami, které se k tomu váží, případně i s věrnostním programem, je třeba implementovat sofistikovanější formu e-commerce, a tím roste i jeho cena.

Retail Management 5: Design prodejny

13. prosince 2020

Nejoptimálnější tvar prodejny je obdélník, kdy v zadní části vytvoříme sklad, a ze zbývajícího prostoru zůstane čtverec, kde se zákazník nejčastěji pohybuje ve tvaru písmene M.

Retail Management 4: Retailové trendy

06. prosince 2020

První klíčovou charakteristikou, která má vliv na rozvoj retailu, je konečná spotřeba domácností, protože jak jsme zmínili už v předchozích epizodách, český trh je velmi řízený cenou a je to hlavní aspekt, podle kterého se zákazníci rozhodují.

Retail Management 3: Společné znaky mezinárodních řetězců

29. listopadu 2020

Samostatnost většiny řetězců na českém trhu je poměrně limitovaná. Společnosti řídí centrálně odborný management. S ohledem na omezené pravomoci a míru rozhodování proto jakékoliv investice do nových systémů podléhají dlouhému schvalování.

Retail Management 2: Změna obchodu v čase

22. listopadu 2020

Změna v oblasti retailu se projevuje ve třech rovinách. První z nich je zákazník, který má v současné době největší a nejdůležitější postavení. Z počátku vše stálo primárně na výrobě. Co zvládla výroba vyrobit, to bylo, a to se prodávalo. A když zboží došlo, nebylo dostupné.

Retail Management I: Historie supermarketů

22. listopadu 2020

Mezi těmi prvními byl Ahold, Julius Meinl nebo Delvita. První supermarket moderního charakteru v Česku pak byla Mana v Jihlavě, která se otevřela v roce 1990.

Odebírejte náš newsletter

Nejčerstvější novinky přímo do vaší schránky.