22. listopadu 2020

Retail Management I: Historie supermarketů

Retail
Retail Management
Retail Management I: Historie supermarketůLoading

/

Přepis podcastu

Pojem retail v českém jazyce nemá synonymum. Zahrnuje prodej potravin a vlastně i jakýkoliv další sortiment. Prodej realizovaný v síti prodejen nebo v jednotlivých prodejnách, stánkový prodej, tržnice, trhy. A samozřejmě také prodej mimo prodejní sítě – může jít o prodejní automaty, přímý prodej, zásilkový obchod, elektronický internetový prodej. Spadá do něj jak maloobchod, tak velkoobchod. Celé této oblasti retail managementu věnujeme novou podcastovou sérii.

Z pohledu výkaznictví se rozdíl mezi maloobchodem a velkoobchodem hodně stírá. Velkoobchodní činností se dnes zaobírají i řetězce, které běžně provozují své maloobchodní prodejny. Zákazník coby fyzická osoba tak může jít běžně nakoupit do obou formátů prodejen. Dobrým příkladem je např. Makro, které se z počátku, když v Česku začínalo, soustředilo pouze na velkoobchodní zákazníky. S postupným vývojem a snahou prosadit se na trhu ještě více, ale nabídli služby také pro fyzické osoby. A to platí i u dalších řetězců. Retail tak dnes obecně pokrývá maloobchodní a velkoobchodní činnosti. Ani my proto u nástrojů a řešení, které pro klienty vytváříme, nerozlišujeme, jestli jsou určeny pro maloobchod nebo velkoobchod. Jsou zkrátka pro každého, kdo se věnuje obchodní činnosti a má nastaveny základní principy fungování obchodu.

Retail kombinuje různé formy prodeje, velkoobchod i maloobchod, ale patří do toho také další prodejní kanály a formáty. Prodávají se velké i malé objemy sortimentu, které jsou určeny pro koncového zákazníka stejně jako pro případné další zpracování či přeprodej. Vedle fyzických osob můžeme mezi zákazníky počítat hotely, restaurace, catering, prakticky každého, kdo suroviny zpracovává. Dále jsou to tzv. tradeři, drobní obchodníci, kteří zboží využívají pro další prodej. A samozřejmě i ostatní malí podnikatelé nebo např. kanceláře, které zboží kupují pro vlastní potřebu, byť ve větším objemu než běžní nakupující.

Z retailu vychází slovo retailing, což je mezinárodně vnímaný pojem a vztahuje se k maloobchodu, který je plně vybavený logistickým zázemím, má kvalifikovaný informační systém a taky profesionální management. Je pravdou, že tento aspekt někdy české firmy podceňují a nekladou na informační systém a management patřičný důraz. Je to přitom hlavně informační systém, který je zdrojem automatizace, efektivnosti a zvyšování produktivity práce. Fungující informační systém zásadně zefektivňuje a zprůhledňuje celý proces práce se zbožím i doklady, poskytuje přehled o zásobách. Je to nesmírně důležitá součást a základ každého byznysu, který chce pracovat efektivně. Bez tohoto prvku je jakékoliv nastavování složité.

Než v retail managementu pokročíme, pojďme se zaměřit na historii samotných obchodů. Historie vzniku supermarketů je poměrně dlouhá. První, který se objevil, vznikl v roce 1930 na Long Islandu v USA. Šlo o obchod King Kullen a tuto síť lze mimochodem v New Yorku najít dodnes. Když se podíváme na známé řetězce jako Albert, Delvita, Spar nebo třeba Coop, všechny vznikaly na podobném principu, kdy si někdo založil svůj jeden vlastní obchod a následně se rozhodl, že by chtěl vybraný sortiment prodávat i v jiných městech. Tak začaly postupně vznikat velké sítě, které v současnosti působí i v České republice.

Před rokem 1989 u nás žádný privátní sektor pochopitelně neexistoval, pouze státní podniky a družstva, jedna monopolní firma v každé oblasti a státní monopol v mezinárodním obchodě. Jedna cena napříč celou republikou, jeden druh chleba, pět druhů bonbonů, a to bylo vše. Mezi názvy prodejen, které tehdy fungovaly, můžeme zmínit Zdroj, Pramen, Jednotu, Esso nebo Tuzex. Dnes z těchto značek funguje už pouze Jednota Coop, která má ve své podstatě nejdelší historii na českém trhu.

Vývoj domácího trhu retailu je spjatý s porevolučními změnami, nástupem tržního hospodářství a otevřením trhu mezinárodnímu obchodu. Po roce 1990 se náš trh velmi otevřel pro vstup zahraničních řetězců, které dostávaly velké úlevy, aby mohli bezproblémově vstupovat na český trh. Mezi těmi prvními byl Ahold, Julius Meinl nebo Delvita. První supermarket moderního charakteru v Česku pak byla Mana v Jihlavě, která se otevřela v roce 1990. Každé otevření nové prodejny tehdy očekávaly velké davy. Dnes už je situace podstatně jiná i z toho důvodu, že český trh je velmi saturovaný, tedy obsazený, a je zde v poměru na jednoho zákazníka velká spousta řetězců. Ve srovnání s Evropou jsme v tomhle ohledu na jednom z předních míst — což také podstatně ovlivňuje chování zákazníků.

Prvním hypermarketem v Česku byl Globus v Brně. Při jeho otevření došlo k dopravním zácpám po celém Brně. Druhým pak byla Hypernova v Průhonicích. V polovině devadesátých let už počet velkoplošných prodejen a nákupních center rostl velmi rychle. A začala také velká internacionalizace nejen na českém, ale i na mezinárodním trhu. Řetězce se začaly přeskupovat.

K rozvoji retailu ve světovém měřítku se váže také nárůst počtu obyvatel ve městech. V letech 1975 až 1990 rostla kupní síla a zvedal se tlak na výstavbu velkoplošných nákupních prodejen. Lidé byli ochotnější dojíždět, auta byla dostupnější a vznikala také první centralizace menších obchodů, které se spojovaly do lokálních sítí, takže sdružovali kupní sílu, aby mohli tlačit na dodavatele. Ve stejné době se měnil také charakter stravování, tedy nákup trvanlivých potravin. Domácnosti začaly být více vybavené a k nárůstu velikosti košíku přispěl také rozvoj používání kreditních karet. Díky kartám v mobilních telefonech dnes naše nákupy nejsou limitované ani kartou ani hotovostí, kterou bychom museli mít u sebe.

Tak tedy začal rozvoj retailu, postupná strategie expanze obchodních řetězců a jejich vstup na zahraniční trhy, který i k nám po roce 1989 přinesl nové trendy nakupování. Byť často na úkor menších lokálních prodejců. V další epizodě se v tématu retail managementu posuneme dál a budeme mluvit o tom, jaké výrazné změny se v segmentu obchodu za poslední dobu odehrály.

Zobrazit více

Další podcasty

Retail Management 11: Marketing v retailu

16. února 2021

Všichni obchodníci, a zejména pak velké řetězce, neustále měří, jak jsou v očích zákazníků vnímáni. Je to důležité, protože na základě těchto dat ví, jestli jsou jejich zákazníci spokojení a co mohou udělat pro to, aby byli ještě spokojenější. A pokud řetězce s něčím novým přijdou, je neméně důležité to sdělit.

Retail Management 10: Retailové inovace

09. února 2021

S rozvojem trhu vznikají nové konkurenční střety. Kdo má lepší e-shop, kdo zvládne poskytnout lepší službu v oblasti omnichannel? Zákazníci hledají nové formy, jak by chtěli být v rámci jednoho řetězce obslouženi a řetězce naopak přemýšlí, jestli musí mít všechny formy prodeje a co vše na jedné prodejně realizovat.

Retail Management 9: Technologie v retailu

04. února 2021

Základním systémem, který se v retailu využívá, je centrální ERP neboli Enterprise Resource Planning pro každodenní plánování podnikových zdrojů. Pokrývá veškeré procesy a snaží se propojovat činnosti, které ve firmě probíhají od účetnictví přes zásobování a řízení projektů a rizik až např. po dodavatelské operace.

Retail Management 8: Zaměstnanci v maloobchodu

25. ledna 2021

Vedle řízení prodejních operací je úkolem manažera také to, aby přesvědčil zaměstnance a vysvětlil jim přínosy automatizovaného systému objednávek. Aby technologiím skutečně věřili a mohli se více soustředit na službu zákazníkovi.

Retail Management 7: Jak to chodí v retailingové firmě

18. ledna 2021

Dobrým příkladem je v tomto ohledu McDonald, kde jsou popsány absolutně všechny procesy, které v provozu probíhají, od smažení hranolek po obsluhu zákazníka. A právě díky tomu získávají velké úspory z rozsahu.

Retail Management 6: Svět e-commerce

11. ledna 2021

Pokud chcete mít internetový obchod propojený se všemi službami, které se k tomu váží, případně i s věrnostním programem, je třeba implementovat sofistikovanější formu e-commerce, a tím roste i jeho cena.

Retail Management 5: Design prodejny

13. prosince 2020

Nejoptimálnější tvar prodejny je obdélník, kdy v zadní části vytvoříme sklad, a ze zbývajícího prostoru zůstane čtverec, kde se zákazník nejčastěji pohybuje ve tvaru písmene M.

Retail Management 4: Retailové trendy

06. prosince 2020

První klíčovou charakteristikou, která má vliv na rozvoj retailu, je konečná spotřeba domácností, protože jak jsme zmínili už v předchozích epizodách, český trh je velmi řízený cenou a je to hlavní aspekt, podle kterého se zákazníci rozhodují.

Retail Management 3: Společné znaky mezinárodních řetězců

29. listopadu 2020

Samostatnost většiny řetězců na českém trhu je poměrně limitovaná. Společnosti řídí centrálně odborný management. S ohledem na omezené pravomoci a míru rozhodování proto jakékoliv investice do nových systémů podléhají dlouhému schvalování.

Retail Management 2: Změna obchodu v čase

22. listopadu 2020

Změna v oblasti retailu se projevuje ve třech rovinách. První z nich je zákazník, který má v současné době největší a nejdůležitější postavení. Z počátku vše stálo primárně na výrobě. Co zvládla výroba vyrobit, to bylo, a to se prodávalo. A když zboží došlo, nebylo dostupné.

Odebírejte náš newsletter

Nejčerstvější novinky přímo do vaší schránky.