Dodavatelé a bonusy

Zatímco dojednávání smluvních podmínek týkajících se bonusů je zpravidla věnována velká pozornost, jejich následná realizace a kontrola plnění mnohdy pokulhává. To platí zejména, je-li smluv více, a každá z nich má navíc nastavena rozdílná pravidla. Pro tyto případy jsme vyvinuli unikátní nástroj Bonus Management pro správu dodavatelských smluv a bonusů.

Bonus Management vychází ze zadaných smluvních podmínek a zajišťuje efektivní správu libovolných bonusů. Zároveň umí sledovat fakturační kalendář a automaticky připravit fakturační podklady. Navíc vám dá přehled o celkové úrovni služeb dodavatele a je taktéž nástrojem k motivaci a hodnocení práce nákupčích.

Software Bonus Management pracuje s daty obchodního systému prodejce (retailera). Z tohoto systému získává základní údaje o výrobcích, dodavatelích, obchodní struktuře a další klíčové informace včetně obratových dat (skladové pohyby). Výstupem aplikace Bonus Management jsou vypočtené hodnoty bonusů, na jejichž základě pak software generuje návrhy dobropisů či faktur, které následně odesílá do finančního systému.

Řešení Bonus Management pro správu bonusů zajišťuje následující procesy:

  • správu libovolných bonusů na jednom místě,
  • automatickou kalkulaci obratu na základě smluv s dodavateli,
  • úplnou evidenci toho, co je zahrnuto v kalkulaci obratu a možnost vše jednoduše doložit dodavatelům (minimalizace pochybení a sporů),
  • automatickou fakturaci bonusů,
  • reportování bonusů (reporty jsou k dispozici v různých formátech i jazykových mutacích),
  • včasné podklady pro vyjednávání s dodavateli,
  • propracovaný motivační systém pro nákupčí,
  • možnost předpovídat obraty na měsíční bázi pro odhad ročního obratu.

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line