Elektronická výměna dokumentů

Elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange) je významným nástrojem pro zefektivnění obchodní komunikace a přenosu dokumentů v obchodním styku. Umožňuje výměnu dokladů mezi obchodními partnery ve standardizovaném, mezinárodně respektovaném formátu.
Včasná, bezchybná a korektní komunikace v elektronické formě usnadňuje vzájemnou spolupráci a rozvíjí obchodní vztahy. Přispívá k optimalizaci toků zásob co do objemu i rychlosti a dává tak uživatelům konkurenční výhodu.

Naše řešení podporují elektronickou výměnu dat, konkrétní rozsah zpráv EDI závisí na přání a potřebách zákazníka.

Klíčové charakteristiky elektronické výměny dat

  • Integrita zpráv, která identifikuje odesílatele, následnou změnu zprávy či pořadí odeslání zpráv.
  • Autentičnost definuje odesílatele a zajišťuje akceptaci původu zprávy a její přijetí.
  • Bezpečnost a důvěrnost zajišťuje zprávu před zobrazením nepovolanou osobou.
  • Nastavení a koncept přenosu zpráv odpovídá příslušným legislativním normám a smluvním dohodám partnerů.

Přínosy našeho řešení

  • Náhrada papírových dokladů snižuje náklady na administrativu a poštovné, snižuje výskyt chyb a časovou náročnost operací.
  • Integrace EDI do stávajících informačních systémů výrazně automatizuje operace spojené s vytvářením dokumentů, což podmiňuje jejich správnost, včasnost a zkvalitnění toku dat; to se následně projeví v dalších provozních úsporách, zlepšených logistických tocích a optimalizaci stavu zásob.
  • Díky okamžitému doručení dokumentů adresátovi jsou i odpovědi zpracovávány v kratším čase, což podporuje operativní řízení a rozhodování.
  • Umožňuje změnit obchodní koncepci a vztahy k obchodním partnerům, což přispívá ke zvýšení flexibility a optimalizace fungování podniku.
  • Rozvoj vztahů s partnery napomáhá ke zvyšování objemu realizovaných obchodů.

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line