Procesní analýzy

Každá společnost má pro své fungování nastavenu celou řadu procesů. Pokud jsou nastaveny nesprávně, projevuje se to v různých oblastech - snížená výkonnost firmy, přetížení zaměstnanců pracovními povinnostmi apod. Pro odhalení skutečného původce daného problému je zapotřebí detailní analýza dotčených procesů. Procesní analýza je také vhodný předstupeň při plánovaném nasazení nového informačního systému.

Naše nabídka procesních analýz pokrývá široké spektrum oblastí - od analýzy skladových procesů přes procesy, které pokrývá centrála retailové společnosti, až po přediplementační studii pro zavedení nového informačního systému. Správně provedená analýza Vám doporučí, jak tyto procesy optimalizovat, navrhne klíčové hodnotící ukazatele efektivity a popíše očekávané přínosy spolu s předpokládanou návratností investice při nasazení doporučených změn.

Před implementací různých systémů můžete díky analýze identifikovat místa, kde hrozí možná kolize mezi Vašimi procesy a novým systémem.

Obecně mají procesní analýzy standardní průběh, který se skládá ze tří hlavních kroků. Prvním krokem je příprava projektu, kdy probíhá spolu se zákazníkem definice požadavků na celou analýzu. Po odsouhlasení této definice přecházíme k samotné analýze, která popisuje současný As-Is stav daných procesů. Tato analýza sestává nejen z teoretické části (pohovory se zodpovědnými zaměstnanci a klíčovými uživateli, studium aktuálního nastavení procesů popsaného metodikami apod.), ale také z fyzického ověření procesů v praxi. V této etapě se zaměřujeme zejména na to, zda jsou procesy popsané v teoretické části dodržovány i v praxi. Výstupem této části je dokument popisující reálný současný stav procesů.

Na základě popisu současného stavu a požadavků společnosti jsou potom formulována doporučení pro optimalizaci procesů, tzv. stav To-Be, spolu s očekávanými přínosy a předpokládanou návratností investice při nasazení doporučených změn. Při tvorbě předimplementační studie jsou také podrobně popsána místa potenciální kolize mezi aktuálními procesy a novým systémem. Součástí výstupů je transformační plán, který obsahuje posloupnost kroků, které vedou od aktuálního stavu As-Is k navrhovanému budoucímu stavu To-Be.

Reference:

GLOBUS, spol. s r.o., ALPINE PRO, a.s., Tesco Stores ČR a.s., AHOLD Czech Republic, a.s., COOP Jednota - Logistické Centrum, a.s.

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line