Projektový management

Společnost U&Sluno a.s. věnuje velkou pozornost způsobu vedení svých projektů, s cílem garantovat svým klientům dodání dohodnutého díla v odpovídající kvalitě, v očekávaném termínu a za dohodnuté náklady. Prostředkem k dosažení těchto cílů je důsledné uplatňování projektové metodiky, která přesně určuje všechny náležitosti a procesy projektu.

Naši specialisté na projektové řízení mají řadu zkušeností s vedením implementačních, vývojových a konzultačních projektů v oblastech retailu, logistiky a distribuce. Kromě vedení vlastních projektů máme zkušenosti z působení jako externí projektoví manažeři, kdy zastupujeme zájmy našich klientů při realizaci dodávky jiným dodavatelem.

Naše metodika vedení projektů čerpá z mezinárodního standardu PRINCE2, který jsme přizpůsobili specifikům segmentu našich klientů. Většina projektů tak prochází pěti na sebe návaznými etapami a není možné přejít na následující etapu před ukončením předcházející. Přechody mezi etapami vyžadují splnění určitých formálních kritérií, která zajistí kontinuitu projektu a oboustrannou kontrolu rozsahu a kvality odvedené práce.

Základní etapy projektu jsou:

  1. Příprava projektu
  2. Analýza a design
  3. Realizace
  4. Příprava na produkční provoz
  5. Podpora při produkčním provozu

V průběhu projektu svoláváme pravidelná setkání zástupců klienta a dodavatele na několika úrovních – řídící výbor, vedení projektu a porady projektových týmů. Každá úroveň má určené pravomoci a zodpovědnost. Mezi úrovněmi probíhá sdílení informací a eskalace otázek, jejichž řešení přesahuje pravomoc dané úrovně řízení projektu.

Po dokončení projektu provádíme vyhodnocení, jehož součástí je otevřené pojmenování případných potíží při projektu a návrh opatření do budoucna. Tento krok je součástí neustálého zlepšování našich projektových služeb.

Kromě standardního vedení projektů máme zkušenosti s převzetím vedení projektů v nepříznivé situaci, s tak zvaným krizovým managementem. V takových situacích je naším úkolem navrhnout a provést kroky vedoucí ke stabilizaci projektu a projekt dořídit do zdárného konce.

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line