Dohledatelnost zboží

V řadě odvětví je z rozličných důvodů (obvykle jde o legislativní nebo obchodní požadavky) nezbytné sledovat pohyb určitého druhu zboží. To se týká například alkoholických nápojů, masných výrobků nebo chemických surovin. V produktové rodině G.O.L.D. slouží k takovému druhu sledování konkrétního zboží v logistické síti modul G.O.L.D. Track.

G.O.L.D. Track pomáhá zajistit maximální sledovatelnost pohybů zboží v rámci celé logistické sítě, od výroby, přes skladování až po dodání zboží zákazníkovi. Nabízí perfektní přehled o minulém, současném a budoucím pohybu zboží, vstupní i výstupní sledovatelnost, okamžitou reakci na rizika (upozornění), měření kvality služeb v celém logistickém řetězci, umožňuje eliminovat rozpory.

Funkcionalita G.O.L.D. Track pokrývá nároky a požadavky společností z různých sektorů podnikání i distribuce.

Modul zajišťuje:

  • sledovatelnost produktů,
  • identifikuje skupiny objektů (palety, kartony, …) na základě jedinečného SSCC čísla (sériový přepravní kód), kterým je každý takový objekt definován, lokalizuje tyto objekty v logistické síti společnosti.

Modul pokrývá tyto procesy:

  • sledovatelnost příchozích i odchozích operací se zbožím,
  • dodržení sledovatelnosti při změnách balení,
  • nastavení hloubky detailu při sledování pohybu zboží (s ohledem na typ sledovaného objektu, na KPI, na lokalizaci objektu v rámci logistické sítě),
  • řízení různých omezení toků zboží, která plynou z geografického rozložení výroby, skladů a prodejních míst, případně z různorodosti a specifik celého toku zboží,
  • nutnosti okamžité reakce a možnosti výběru řešení v případě zjištění jakékoliv odchylky.

Hlavní funkcionalita je soustředěna na tři procesy: sběr dat, skladování dat a vyhledávání dat. Propojení modulů G.O.L.D.
Event a G.O.L.D. Track umožňuje včas odhalit vzniklé anomálie a proaktivně rozeslat upozornění na takto zjištěné nesrovnalosti.

Architektura aplikace G.O.L.D. Track je postavena na silných pilířích:

  • pracovní stanice klienta využívá internetový prohlížeč s JAVA,
  • přístup je zabezpečený, informace jsou dostupné jak přes Intranet, tak přes Extranet a mohou být k dispozici i na Internetu,
  • výměna toků dat probíhá prostřednictvím XML zpráv.

Reference:

Coop de Normandie-Picardie, Delhaize Le Lion, Grand Marnier, Lactalis, Leclerc, Match, Systéme U, United Supermarkets a další.

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line