07. apríla 2021

3D simulácia zavádza procesy bez obmedzenia prevádzky

3D simulácia zavádza procesy bez obmedzenia prevádzky

Zmeny skladových procesov a testovanie nových prístupov v retaili sú zvyčajne časovo náročné a nákladné. Efektívnym riešením je preto využitie 3D simulácie, ktorá umožní všetko vyskúšať veľmi jednoducho vo virtuálnom prostredí a bez nutnosti obmedzenia reálneho prevádzkovania.

V distribučných centrách a skladoch dnes dochádza k vysokej fluktuácii pracovníkov. Retaileri preto hľadajú cesty, ako zvýšiť produktivitu a súčasne uľahčiť zamestnancom vstup do nového prostredia. Možností, ako pristúpiť k zjednodušeniu procesov, je ale veľa – od zapojenia hlasového vychystávania cez pásové dopravníky (conveyory), až po roboty. A o to náročnejšia je voľba optimálneho riešenia. K tomu, aby mohl logistik podobné rozhodnutia urobiť a nemusel pritom na týždeň zastaviť časť skladu, sú tu 3D simulácie.

S pomocou modelovacieho softvéru retailer v podstate získa digitálne dvojča daného skladu alebo jeho časti, ukážku určitého procesu, prípadne náhľad budúcich priestorov a procesov. Tu potom môže na základe zadaných parametrov experimentovať a sledovať, ktoré riešenie bude mať najlepší dopad na produktivitu, vidí synchronizáciu s ostatnými procesmi, aj prípadné slabé miesta. Testovať je možné týmto spôsobom rozdielne scenáre, trebárs ako rôzny počet skladníkov zvládne vychystávanie tovaru v inak dlhých pracovných zmenách. Systém následne spracuje všetky kombinácie a vyhodnotí tu najlepšiu.

Od výroby po zdravotníctvo

Hlavná pridaná hodnota 3D simulácií je v tom, že redukujú čas a náklady spojené s testovaním zmien v reálnom prostredí. V prípade zavadených nových procesoch alebo celých skladov má logistík možnosť všetko nastaviť a vyskúšať a do ostrej prevádzky ísť až vo chvíli, kedy zvolí optimálny variant.

Najväčšie uplatneniemá tento systém v logistike, pri simulácii pohybu materiálu, vo výrobe, pre analýzu rôznych scenárov, rozdeľovanie pracovnej záťaže, alebo v zákazníckych priestoroch obchodov a call centrách. Podobný prínos má takisto v infraštruktúre, kde sa rieši rozloženie parkovísk a simulujú toky cestujúcich na letiskách alebo staničných termináloch. A takisto v zdravotníctve, napr. na riešenie krízových scenárov pre pohyb personálu, aby sa pracovníci na zmenách toľko nestretávali a prípadná karanténa dopadla na čo najmenej osôb.

Hlavné prínosy 3D simulácie

  • Simulácia súčasných aj budúcich procesov a priestor vo virtuálnom prostredí
  • Možnosť okamžitého porovnania zmien a rôznych scenárov (časové zaťaženie operátorov, rozmiestnenie strojov, a ďalšie)
  • Nižšia časová a finančná náročnosť oproti testovaniu v skutočnej prevádzke
  • Pridávanie 3D výkresov v rôznych formátoch, vrátane Autocadu
  • Simulácia situácií pre obmedzený kontakt osôb, či už skladníkov alebo koncových zákazníkov v predajni (napr. kedy ľudia musia dodržovať dvojmetrové rozstupy)
  • Viac ako 20 rokov na trhu, osvedčené a priebežne inovované riešenie

Modely sú variabilné a pre prácu s nimi nie je potrebná licencia. Dáta navyše možno nahrávať z excelovských tabuliek alebo meniť parametre na základe dohody. Výhodou je potom aj to, že ľubovoľné neštandardné prvky je možné do softvéru doprogramovať.

Základom sú správne dáta

Aby model správne fungoval, je dôležité mať už od začiatku všetky potrebné dáta — rýchlosť a nosnosť vozíkov, počet pracovníkov, rozloženie priestorov, kapacitu a produktivitu strojov, atď. Každý model vyžaduje iný objem údajov,záleží preto hlavne na definícii cieľa. V rámci výstupu tak 3D simulácia ponúka podrobnú analýzu, grafy, tabuľky a štatistiky, podľa ktorých môžete jednoducho zvoliť, aké inovácie a postupy sú pre daný sklad či priestory najlepšie alebo čo je ešte potrebné doladiť.

Nielen pre oblasť retailu predstavujú 3D simulácie veľmi silné a účinné riešenie, ktoré pomáha uľahčiť rozhodovanie pri zavádzaní nových procesov a zmien pre maximálne využitie všetkých zdrojov a dosiahnutie najvyššej efektivity. Výrazne vďaka tomu redukujú vynaložený čas a náklady, inak spojené s testovaním zmien v reálnom prostredí.

Ďalšie články


Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.