29. januára 2024

AI zvyšuje predaj v COOP Jednota Čadca

AI zvyšuje predaj v COOP Jednota Čadca

Zákazníci sa v rôznych obchodoch, pri rôznych druhoch tovaru a v rôzne dni správajú rôzne. Sú vo výpredaji úplne nové položky? Viete, ako budú zákazníci reagovať? Blíži sa nejaký sviatok alebo svetový šampionát? Viete povedať, ako sa tieto udalosti premietnu do predaja reklamného tovaru? AI áno. Pracuje s takým množstvom údajov naraz, ktoré by dnes žiadny človek nedokázal rýchlo a správne vyhodnotiť.

Predaje sa po spustení neustále vyvíjajú a umelá inteligencia ich neustále monitoruje, vyhodnocuje a kontroluje ich koreláciu s trhovými údajmi. Zohľadňuje správanie zákazníkov a vplyv všetkých možných faktorov, od počasia až po ceny iných položiek.

Umelá inteligencia môže

AI už zvyšuje predaj v predajniach slovenského maloobchodného reťazca Coop Jednota Čadca. “O nasadení umelej inteligencie na predikciu akciového predaja sme uvažovali už dlhšie. Výsledky overenia konceptu Promo Forecast AI od spoločnosti Sluno nás presvedčili, aby sme spustili pilotný projekt v 10 predajniach. Po šiestich mesiacoch sme ho vyhodnotili a rozhodli sa rozšíriť využitie AI na celú predajnú sieť.”, komentuje priebeh nasadenia AI Martin Janík, podpredseda predstavenstva COOP Jednota Čadca.

V prvom stĺpci je uvedený priemerný nárast predaja v pilotných predajniach. Čo je však zaujímavejšie: druhý stĺpec ukazuje 12,9 % nárast predaja v 5 predajniach, kde sa museli striktne riadiť predikciou umelej inteligencie a nemohli do nej nijako zasahovať. Nárast predaja o 9,1 % dosiahli predajne, ktoré do odporúčaní AI nezasahovali. A pre porovnanie, štvrtý stĺpec ukazuje nárast predaja, ktorý dosiahli predajne riadené inými faktormi.

Je to tiež vynikajúci nástroj pre maloobchodníkov na vyjednávanie o cenách s dodávateľmi. Simuluje, koľko tovaru sa predá a za akú cenu. Dokáže tiež simulovať zľavu a navrhnúť optimálnu možnosť vyjednávania s dodávateľom.

Od overenia konceptu k automatizácii

AI na predpovedanie predaja môžete otestovať na vlastných údajoch. Od minulého roka poskytuje oveľa väčšiu variabilitu vstupných informácií. Je to preto, že nie každý zákazník má rovnaké údaje o svojich akciách a niekedy niektoré informácie chýbajú. Príprava údajov trvá približne 14 dní.

Po vložení údajov do systému sa vykoná predbežné spracovanie. V tejto fáze sa odstránia chyby a zjavné nezmysly spôsobené ručným zásahom alebo nesprávnou desatinnou čiarkou. Potom nasleduje samotný výpočet, ktorý dáva veľmi jasnú odpoveď na to, aký bude dopyt po tovare. Tento dopyt sa potom môže premietnuť do konečnej objednávky.

To, čo sa vráti do systému ERP, môže byť jednak dopyt: počas dvoch týždňov sa predá 1 548 kusov jogurtov, jednak objednávka: tri dni pred akciou objednáme 700 kusov, po piatich dňoch ďalších 300 kusov. Systém sprostredkúva informácie aj vo forme grafických výstupov.

Vo fáze prechodu na pilotnú prevádzku, keď je systém už nakonfigurovaný a stabilný, je stále v poloautomatickom režime. Do výsledkov je možné zasahovať manuálne. Zásahy sa potom vyhodnotia, a ak sú prospešné, prebehne ďalšia parametrizácia, takže ďalšie zásahy už nie sú potrebné.

Systém týmito úpravami dosiahne takmer dokonalosť a prepne sa do automatického režimu, v ktorom nie je potrebný ľudský zásah a know-how neodchádza s kupujúcim, ale zostáva v spoločnosti.

Vyrieši to aj bežnú otázku predajcov, či bolo podujatie úspešné. Vďaka intuitívnemu ovládaciemu panelu umelá inteligencia graficky vyhodnotí, ako boli podujatia úspešné. Myslí aj na množstvo tovaru, ktoré sa fyzicky zmestí na predajňu, či už na palety alebo do regálov. Rieši aj problémy s cenovou elasticitou tým, že sa pozerá na históriu a pozoruje správanie zákazníkov počas rôznych zliav.

Najmenej pred rokom

Koľko kusov konkrétnej položky sa predalo, na ktorom predajnom mieste a za akú cenu. To sú vstupné údaje, ktoré by mali byť známe aspoň rok vopred. Nie je potrebná denná história, stačí údaje za jednotlivé týždne. Čím viac údajov umelá inteligencia získa, tým lepšie budú výsledné predpovede.

Nie je však potrebné premýšľať o tom, ktoré údaje sú dôležité a ktoré nie. Ak práve prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale a vy plánujete propagáciu zubnej pasty, algoritmus vyhodnotí tieto informácie ako zbytočné a nepoužije ich.

Dokáže sa vyrovnať aj s tým, keď sa na trhu objaví niečo nové. Už nie je potrebné, ako pri štatistických metódach, určovať silu nového regresora, či je 2 % alebo 20 %. Zohľadňuje aj to, aký ďalší tovar je tiež v predaji, ako sa predáva a či dochádza k synergii alebo kanibalizmu.

V tomto článku sa dozviete, ako presne funguje umelá inteligencia na predpovedanie predaja tovaru v akcii.

Ďalšie články


Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.