06. februára 2023

Biznis analytik zistí, kde strácate čas a peniaze

Biznis analytik zistí, kde strácate čas a peniaze

 

Čo robiť, keď vývoj firmy stagnuje a zamestnanci sú preťažení? Ako rozdeliť kompetencie v tímoch, aby sa neprekrývali? Procesy sa časom komplikujú a ani ten, kto ich vymyslel, im už nerozumie? Bez ohľadu na to, s čím spoločnosť zápasí, biznis analýza tieto problémy vyrieši. Ako však spoznáte dobrého biznis analytika? Aký výstup by mal odovzdať a s čím všetkým môže pomôcť?

Dobrý biznis analytik získava informácie z rôznych zdrojov, kombinuje ich a vyhodnocuje. Vyjednáva potreby zainteresovaných strán a premieňa ich na jednotné požiadavky. Je sprostredkovateľom medzi skupinami, ktorých potreby si navzájom odporujú. Spája ľudí a predovšetkým sám navrhuje zmeny. Komunikuje v rámci celej spoločnosti, od výroby až po generálneho riaditeľa. Dokáže vysvetliť ten istý problém a jeho riešenie ľuďom na rôznych pracovných pozíciách tak, aby ho správne pochopili.

Biznis analytik musí mať:

  • Analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy
  • Schopnosť komunikovať
  • Znalosť analyzovaného podniku
  • Znalosť technológií a nástrojov na trhu

Biznis analytik pomáha v rámci celej organizácie. Pozná obchodné procesy, má prehľad o spoločnosti, pozná obchodnú stratégiu a dokáže definovať jej krátkodobé a dlhodobé ciele. Identifikuje a riadi riziká. Je schopný presadzovať zmeny v spoločnosti.

Business konzultace proces

Existuje aj IT biznis analytik, ktorého znalosti sú viac prepojené so systémovou podporou biznis procesov. Dokáže technicky pretransformovať návrhy do požiadaviek. Je odborníkom v oblasti softvéru, procesov a analýzy údajov. Dokáže prototypovať, simulovať, merať a vyhodnocovať.

Špecifické požiadavky na biznis analytika z praxe

Väčšina manažérov si kladie tieto strategické požiadavky: “Chceme rásť o x % ročne. Chceme expandovať na zahraničné trhy. Chceme predstaviť nový produktový rad. Musíme ušetriť 10 % nákladov. Aké sú naše krátkodobé a dlhodobé ciele?”

Po strategických požiadavkách nasledujú taktické požiadavky: “Aké taktiky a techniky použijeme na dosiahnutie našich cieľov? Aké sú riziká a ako ich riadime? Ako propagovať zmeny tak, aby ich prijali všetci zamestnanci Naopak, prevádzka má tieto požiadavky: “Potrebujeme zlepšiť časť systému/podsystému/softvéru/hardvéru. Môžeme si pomôcť nákupom modernejších technológií, nasadením robotických riešení? Vieme, že máme netesné procesy a neefektívnu výrobu, ako to zmeníme?”.

Úlohou biznis analytikov je zhmotniť požiadavku a dohliadať na to, aby bola splnená v plnom rozsahu a aby sa vytvorila pridaná hodnota.

Procesy business analytika

Pomoc v ktorejkoľvek fáze projektu

Už na začiatku mnohých projektov sa stáva, že vlastník nedokáže opísať svoj investičný plán tak, aby vznikol úplný dokument s víziou, definovanými KPI a cieľmi. Podnikový analytik pomôže napísať dôvody implementácie, stanoviť ciele, spísať výhody a nevýhody, vypočítať náklady a riziká. Rovnako určí usmernenia a definuje kompetenčnú maticu, kto s kým bude komunikovať.

V ďalšej fáze projektu, keď sa pripravuje projektový plán a projektová dokumentácia, môže biznis analytik pomôcť s vytvorením týchto dokumentov: zoznam činností držiteľa steakov, štruktúrovaný zoznam požiadaviek, analýza uskutočniteľnosti alebo GAP analýza na zistenie rozdielov medzi potenciálnymi a skutočnými cieľmi. Prípadne napíšte implementačnú štúdiu, ktorá opisuje stav AS-IS aj TO-BE.

Pri technickej podpore v dielni, či už ide o IT, výrobnú spoločnosť alebo obchod, je cieľom nasadiť novú verziu produktu, zefektívniť procesy, zrýchliť softvér alebo rozšíriť výrobu. Biznis analytik má za úlohu vymyslieť, ako zmenu implementovať, simulovať a otestovať. Zároveň musí udržiavať všetky aktívne požiadavky aktuálne, aby sa neimplementovalo to, čo už nie je aktuálne. Len tak sa dá dosiahnuť najväčšia pridaná hodnota.

Patrí sem zber údajov a pokročilé metódy analýzy údajov: agregácia, čistenie, triedenie, prognózovanie, simulácia atď. Výhodou biznis analytika je, keď ovláda jazyk SQL.

Biznis analytik sa môže venovať aj podpore riadenia, t. j. riadiť celý projekt tak, aby boli splnené všetky požiadavky a pokryté náklady. Či už ide o riadenie projektu alebo zabezpečenie kvality, t. j. dohľad nad kvalitou dodávaného produktu alebo služby. To zahŕňa testovanie, či už integračné alebo používateľské.

V poslednej fáze projektu sa manažment zaujíma o hodnotenie, funkčné prínosy a návratnosť investícií. Úlohou biznis analytika je formulovať pridanú hodnotu a vymenovať merateľné prínosy.

Práca však nekončí jednorazovým nastavením obchodných procesov. Väčšina spoločností podceňuje ich údržbu a rozvoj. Aj s tým môže pomôcť dobrý biznis analytik.


 

Ján Podracký

Obchodný konzultant a analytik, ktorý pracuje v oblasti IT už 18 rokov a má skúsenosti s domácimi aj zahraničnými projektmi. Špecializuje sa na poradenstvo vrátane implementácie metodík vo firmách, architektúry riešení, metamodelovania, optimalizácie procesov a systémov. Pozrite si referenčné príbehy, na ktorých sa podieľal.

Ďalšie články


Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.