07. júla 2023

Investujete do robotov? Iba do autonómnych!

Investujete do robotov? Iba do autonómnych!

Rozdiel medzi autonómnymi a inými robotmi je priepastný. Ide najmä o ich navigáciu, pohyb v priestore a vybavenie, ktoré poskytuje väčšiu bezpečnosť pre ľudí a techniku pohybujúcu sa v sklade. V súčasnosti sú na trhu aj autonómne roboty na prepravu paliet. Ich bezpečnostné funkcie a úspora energie sú neprekonateľné.

Autonómne mobilné roboty alebo AMR, ako už ich názov napovedá, sú plne autonómne a nezávislé vo svojom pohybe. To znamená, že nemusia mať pevne stanovenú trasu. V prípade, že sa v oblasti vyskytne prekážka alebo iná neobvyklá situácia, môžu ju samy obísť a do cieľa doraziť inou trasou.

Úspora najazdených kilometrov

Dôležité je zistiť, kde rozmiestniť roboty tak, aby to malo zmysel. AMR zvládnu klasickú prepravu krabíc alebo regálov z bodu A do bodu B, z určitej zóny na valcovú dráhu alebo z jednej valcovej dráhy na druhú. Čím dlhšia je trasa, po ktorej robot prepravuje tovar, tým rýchlejšia je návratnosť investície.

Roboty zvládajú aj viacnásobné vyzdvihovanie, keď jazdia medzi viacerými ľuďmi. Ľudia sa bezpečnejšie pohybujú len v jednej zóne skladu a bezchybne vyberajú niekoľko objednávok naraz. Funguje to vďaka tomu, že roboty majú zabudované dotykové obrazovky a rôzne čítačky čiarových kódov. Dokážu vytiahnuť objednávky zo systému a ukázať skladníkovi, aké položky má umiestniť do ktorého boxu. Tým sa šetria najazdené kilometre a kilometre.

Ako je možné, že sa pohybuje bez navigačných prvkov?

Keď robot prvýkrát príde do skladu, prehľadá celý sklad alebo zónu, v ktorej sa má pohybovať. Vytvorí si mapu, podľa ktorej sa bude orientovať. Zóny, do ktorých robot nesmie vstúpiť, možno v mape ďalej upravovať.

Operačný systém robota (ROS) zabezpečuje voľný a bezpečný pohyb po sklade spolu s ostatnými strojmi alebo ľuďmi. Roboty dokážu reagovať na rôzne situácie.

Bezpečnosť robota zabezpečuje jeho vybavenie. Má 2D laserový skener, ktorý mapuje oblasť a zisťuje prekážky. Má dve 3D kamery, aby sa im vyhol v prípade, že sa nad alebo pod robotom nachádzajú ďalšie prekážky. Rozpoznáva veľmi malé objekty od 1,5 cm, ale aj vysoké, aby sa uistil, že sa zmestí do priechodu. Má tiež senzory, ktoré ho zastavia, ak sa v mieste, kde umiestňuje náklad, nachádza iná prekážka, napríklad niečia noha.

Skenuje oblasť s 360° pokrytím. To mu dáva veľkú výhodu oproti robotom, ktoré nesú svoj náklad za sebou a vytvárajú slepé miesta, kam nevidia.

AMR predpovedá pohyb objektov, ktoré vidí

2D laserový skener a 3D kamery nestačia. Vďaka technológii Voxel robot predpovedá pohyb objektov, ktoré rozpozná vo svojom zornom poli. Vníma, odkiaľ, kam a akou rýchlosťou sa objekt pohybuje. Vyberie preto najlepšiu trasu, aby sa vyhol prekážke a pokračoval v práci.

Trasu neurčuje žiadny nadradený softvér. Na základe všetkých svojich senzorov si robot určuje trasu úplne sám, a ak je rýchlejší, zakaždým si zvolí inú trasu.

Aj preprava paliet môže byť autonómna a oveľa úspornejšia

Paletu s nákladom 1 300 kg už dnes nemusí prepravovať vysokozdvižný vozík s hmotnosťou 2,5 t. Túto prácu zvládne robot s hmotnosťou 700 kg. Elektrickú energiu využíva najmä na prepravu nákladu, nie sám. Táto zmena ušetrí desiatky tisíc korún na spotrebe elektrickej energie.

Samozrejme, nemusia prepravovať len palety. Môžu prepravovať aj kontajnery, ktoré majú paletovú základňu. Či už z príjmu na stohovanie, zo stohovania na prepravu alebo prázdne palety z bodu A do bodu B. Náklad môžu zdvihnúť do výšky 1,2 m alebo ho z tejto výšky odstrániť, napríklad z valčekových tratí. Tie nie je potrebné nastavovať, pretože robot nemá nožnicový zdvihák. Nič ho neobmedzuje.

Zvládne aj veľmi tesné umiestnenie nákladu medzi iné palety alebo odstránenie krivo umiestnenej palety. Paleta sa zaťažuje so sklonom až 10° alebo 10 cm na každej strane. Veľkou výhodou je, že vďaka paralelnému pohybu sa dokáže otočiť na veľmi malom priestore alebo manévrovať do strán.

1 hodina nabíjania = 8 hodín práce

Náklady na nábor, školenie a uvedenie do zamestnania, mzdy, sociálne a zdravotné poistenie, dovolenku, nemocenskú dovolenku, prestoje alebo absencie. S robotmi všetko odpadá. Vždy prídu do práce a môžu byť zamestnaní na viacerých pozíciách. Ráno preberá tovar z recepcie, popoludní ide na expedíciu a večer pripravuje tovar na ďalší deň.

Najväčšie roboty na prepravu najťažších nákladov pracujú 8 hodín v kuse na jedno nabitie. Ak nemajú pripravenú inú prácu, nabíjajú sa nepretržite. Životnosť batérie je približne 4 až 6 rokov. Základný servis robotov by sa mal vykonávať dvakrát ročne.

Viaczmenná prevádzka výrazne znižuje návratnosť investície, ale sú vhodné aj na jednozmennú prevádzku. Ani ostatné roboty nie sú prekážkou. Dodávaná správa vozového parku riadi a synchronizuje prácu rôznych typov robotov, dokonca aj od rôznych výrobcov, pokiaľ podporujú štandard VDA 5050.

__________________________________________________________________________

Výrobcovia robotov Knapp a Zebra Technologies dôverujú spoločnosti Sluno. Je preto ich kľúčovým certifikovaným partnerom pre implementáciu, školenie obsluhy a servis robotov v Českej republike a na Slovensku.

“Spoluprácu s klientmi, ktorí sa zaujímajú o robotiku, zvyčajne začíname testom koncepcie alebo zapožičaním robota na skúšobnú prevádzku. Chceme, aby naši zákazníci využívali robota na maximum a aby sa im investícia vrátila v čo najkratšom čase. Preto začíname analýzou procesov. Navrhneme, ktorý robot je najvhodnejší, čo by mohol prepravovať a kde. Spustíme skúšobnú prevádzku a nasadíme robota priamo do skladu zákazníka na 2 až 3 týždne. Potom vyhodnotíme prevádzku a predstavíme výsledky.” hovorí Radim Tvardek, vedúci oddelenia robotiky spoločnosti Sluno.

Ďalšie články


Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.