08. októbra 2020

Monitorujte pohyb zákazníkov v predajni

Monitorujte pohyb zákazníkov v predajni

Obchodníci dnes síce na základe transakcií poznajú, čo a ako často ľudia nakupujú, avšak už nezistia to, čo v ich obchode robili predtým, než skutočne pristúpia k transakcii. A práve tu nastupuje Real-time Occupancy Management, ktorý retailerom na základe dát mimo iné poskytne odpovede na rad zásadných otázok.

 • Aká je nákupná trasa našich zákazníkov? Kde sa zdržujú najviacej?
 • Máme správne nastavené otváracie hodiny?
 • Koľko času strávia zákazníci v predajni neefektívne?
 • Ako dĺžka radov ovplyvňuje frekvenciu nákupov?
 • Máme dostatočný počet zamestnancov voči aktuálnemu počtu zákazníkov?
 • Sú naše kategórie správne rozložené po celej predajni?
 • Ako sa v čase mení demografia našich zákazníkov?
 • Koľko pokladníkov potrebujeme mať budúci týždeň v predajni?

Situácia okolo epidémie koronavírusu priniesla do oblasti retailu mnoho obmedzení, ale rovnako tak aj príležitosť pre inováciu. V tejto súvislosti sa ponúka systém, ktorý obchodníkom pomáha hneď v dvoch rovinách: po prvé vyhovieť striktným hygienickým normám a reguláciám, ktoré zaviedla vláda, a po druhé prináša unikátny pohľad na pohyb zákazníkov v prevádzkach v reálnom čase. Vďaka využitiu moderných senzorov naviac posunuje analýzu zákazníckeho správania na celkom novú úroveň.

Pomocník v čase krizy

Mozgom celého systému je cloudová aplikácia, ktorá zbiera dáta z vysoko presných senzorov a kamier rozmiestnených po celej predajni. Spoločne dokážu analyzovať nielen pohyb zákazníkov, ale aj ich pohlavie, vek alebo či nakupujú samostatne alebo v skupine. Zber dát sa navyše začína už pred samotnou predajňou, kde senzory sledujú, koľko ľudí pred vchodom prejde a koľko z nich nakoniec vojde dovnútra. Následne môžu trackovať cestu zákazníkov po obchode. Nástroj dokáže vyhodnotiť, pred ktorými regálmi trávi ľudia najviacej času, ktoré zóny preferujú, ako často sa vracajú a samozrejme, koľko času strávia v radoch. Tieto dáta môže manažér obchodu sledovať v reálnom čase, čo mu umožní rýchle reagovať napr. posilnením personálu alebo otvorením ďalšej kasy.

V čase, kedy je kladený dôraz na maximálnu obsadenosť predajní, potom Real-time Occupancy Management dohliada aj na prísun nových zákazníkov. A pomocou vizuálnej signalizácie priamo pred obchodom hlási, že či môžu ďalší ľudia vstúpiť alebo či je limit v danej chvíli naplnený. Vďaka pluginu Staff Exclusion senzory dokážu jednoducho rozpoznať zamestnancov od zákazníkov, čo je veľmi dôležité, aby nedochádzalo ku skresleniu meraných čísiel.

Hlavné moduly

 • Browsing: ukáže tzv. studené a teplé zóny na predajni, čiže koľko času zákazník na rôznych miestach obchodu strávi. Aká bola trasa a vzdialenosť, ktorú prešiel.
 • Traffic: pokročilá analytika návštevnosti, ktorá analyzuje WiFi signály z mobilných telefónov a optických senzorov. Poskytne presný obraz o zaľudnenosti predajne.
 • Demographics: vďaka biometrickým senzorom dokáže analyzovať vek a pohlavie zákazníkov.
 • Queue: presné video senzory monitorujú rady v reálnom čase a pomáhajú tak lepšie organizovať personál priamo na predajne podľa aktuálnej situácie.
 • Buying: umožní porovnať predajné dáta s dátami o fyzickom správaní zákazníkov. Poskytuje detailný pohľad na kľúčové merítka ako obrat, priemerná hodnota nákupu alebo počet položiek v košíku vo vzťahu k behaviorálnej analytike.

Okrem rýchlych výstupov v reálnom čase aplikácia všetky zozbierané údaje prevádza aj do komplexných reportov, ktoré môže obchodník využiť na optimalizáciu svojej prevádzky. Pretože je nástroj veľmi flexibilný a modulárny, je možné ho nastaviť a vybrať funkcie presne podľa toho, čo daný predajca potrebuje. Zatiaľ čo potrebná in-store analytika v podobe základného modulu Browsing je vhodná predovšetkým pre oblasť potravín a módy, modul Traffic, ktorý stráží obsadenosť predajne, je možné využiť pre prakticky akýkoľvek typ prevádzky: obchody, predvádzacie predajne aj banky.

Výhodou celého systému je navyše aj to, že senzory sú veľmi malé, pre zákazníka prakticky neviditeľné, takže v žiadnom prípade nenarušia celkový dizajn prevádzky. Zber dát je samozrejme anonymný a dôkladne nastavený tak, aby plne odpovedal parametrom nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov.

Real-time Occupancy Management nie je iba krátkodobé riešenie pre obdobie kríze. Ide o robustný, a pritom veľmi prehľadný a účinný nástroj, ktorý bude dlhodobým prínosom pre každého obchodníka, ktorý chce uspieť na vysokom konkurenčnom trhu retailu. Aj preto už dnes aplikáciu v praxi využívajú stovky predajní po celej Európe. Novo získané dáta im pomáhajú zaistiť nielen bezpečný a pohodlný nákup, ale vedú aj k väčšiemu obratu, optimalizácii nákladov a samozrejme aj k vyššej spokojnosti zákazníkov.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.