23. marca 2021

3D simulácia procesov 1: V čom vám 3D simulácia procesov pomôže?

E-commerce
3D simulácia procesov
3D simulácia procesov 1: V čom vám 3D simulácia procesov pomôže?Loading

/

Prepis podcastu

Zmeny procesov a testovanie nových prístupov sú za bežnej prevádzky časovo náročné a nákladné. Možností, ako ich nasimulovať a prepočítať ich dopad, dnes na trhu existuje nepreberné množstvo. Tento podcast preto venujeme využitiu 3D simulácii procesov, ktorá poskytne nielen podrobnú vizualizáciu, ale aj riešenie, ktorá zmena je tá správna.

3D simulácia procesov má najväčšie uplatnenie v logistike pri simulácii pohybu materiálu, skladových priestoroch, práci skladníkov, vysokozdvižných vozíkov alebo pri pridávaní autonómnych robotov. Ďalšie využitie má vo výrobe. Simuluje produkčné a montážne linky, analyzuje scenáre, plánovanie výroby a rozdelenie pracovnej záťaže. Využiť sa dá aj v infraštruktúre, kde sa rieši rozloženie parkovísk a ciest, simulujú sa toky cestujúcich na letiskových alebo staničných termináloch. Modelujú sa tiež pohyby zákazníkov v obchodoch alebo zákazníckych centrách. Špecifické moduly existujú tiež pre zdravotníctvo na simuláciu zdravotníckej starostlivosti a krízových scenárov. Zvládne analyzovať aj pohyb personálu. Navrhne zmeny tak, aby sa zamestnanci čo najmenej stretávali. Uplatnenie je skutočne široké.

Prečo by mal retailér podobný systém využiť? Dnes je napríklad v skladoch neuveriteľná fluktuácia ľudí, priebežne zaučovať nových zamestnancov je zložité. Obchodníci a distribútori preto hľadajú nové spôsoby, ako zlepšiť produktivitu, ako pracovníkom uľahčiť zmeny procesov, aby sa mohli zaučiť čo najrýchlejšie a bez väčších problémov. Možností automatizácie je celý rad od hlasového vychystávania, cez pásové dopravníky, až po roboty. Retailer často nevie, ktoré riešenie si vybrať, akú zmenu urobiť, čo všetko to ovplyvní a čo bude nasledovať.

Simulačný softvér umožní namodelovanie jednotlivých situácií, procesov, častí skladu alebo celého skladu. Model využije reálne priestory a procesy a postupne do nich premietne zmeny. Pre vyskúšanie efektivity nových riešení už nie je nutné zastavovať alebo obmedzovať reálnu prevádzku. Všetko sa dá vyskúšať vo virtuálnom prostredí a sledovať, ako sa mení produktivita alebo nadviazané procesy. Oveľa lepšie sa tak odhaľujú slabé miesta, či na seba procesy dobre nadväzujú a či sa napríklad niekde nehromadí tovar. Nielenže je zmeny vidieť v 3D modeli, ale je k dispozícii aj podrobná analýza, grafy, tabuľky a štatistiky, podľa ktorých je možné sa pohodlne rozhodnúť, aké zmeny majú zmysel a čo je potrebné doladiť.

Modelácia je veľmi užitočná práve v čase súčasných obmedzení, keď môže byť na pracovnej ploche iba určitý počet osôb. Nasimulovať sa dá aj to, že v rámci jednej uličky môžu vychystávať maximálne dvaja ľudia, ktorí navyše nesmú byť bližšie než dva metre od seba. Takisto je možné urobiť simuláciu predajne s určitým počtom zákazníkov a overiť, koľko ľudí bude schopných v jednu chvíľu nakúpiť pri zadaných obmedzeniach.

Jednou z dôležitých výhod je, že tieto simulácie existujú už viac než 20 rokov a že sú postupne viac user friendly. Softvér umožňuje ľubovoľné neštandardné prvky doprogramovať. Ak niečo chýba, nahraním 3D výkresu sa to jednoducho doprogramuje.

3D simulácia procesov umožňuje spúšťať rôzne experimenty. Napríklad, aký rôzny počet skladníkov zvládne vychystávanie tovaru v rozdielne dlhých pracovných zmenách. Systém vyskúša všetky kombinácie a vyhodnotí tu najlepšiu. Prípadne je možné zadať konkrétne scenáre a systém medzi nimi vyberie ten najoptimálnejší. Aby sme sa však neobmedzovali iba na zvýšenie alebo zníženie počtu operátorov alebo vysokozdvižných vozíkov, sú k dispozícii štatistické modely, s ktorými vie systém pracovať a sám vyhodnotí, ktorý scenár je najoptimálnejší, prípadne, kde vznikajú záseky.

Ako sa výstupný model podobá realite? To veľmi záleží na dátach, ktoré sa doň na začiatku nahrajú. Bežnou praxou je, že sa v rámci simulácie nemodeluje celý sklad, ale iba časť. O to dôležitejšie je, aby zákazník dodal správne dáta. Aby sa obmedzili rôzne nepresnosti, odovzdávanie a verifikácia 3D modelu prebiehajú postupne. Práve na to, ako implementácia prebieha, sa zameriame v budúcom diele nášho podcastu.

Zobraziť viacej

Ďalšie podcasty

3D simulácia procesov 2: Čo je na vytvorenie modelu potrebné?

30. marca 2021

Dôležité je vedieť, čo má byť výsledkom simulácie. Či je to zvýšenie produktivity, efektívnejšie rozloženie skladu, zavedenie automatizácie alebo nových procesov a ich vplyv na jestvujúce procesy.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.