30. marca 2021

3D simulácia procesov 2: Čo je na vytvorenie modelu potrebné?

3D simulácia procesov
3D simulácia procesov
3D simulácia procesov 2: Čo je na vytvorenie modelu potrebné?/

Prepis podcastu

Minule sme si predstavili, čo 3D simulácia dokáže. Dnes si povieme viac o tom, ako prebieha samotné vytváranie modelu.

Celý postup si môžeme rozdeliť do niekoľkých hlavných krokov. V prvom rade to je definícia cieľov. Je treba si určiť, aký proces budeme simulovať. Je rozdiel medzi modelom pre analýzu produktivity jestvujúceho skladu a modelom pre vizualizáciu novej výrobnej haly s novými procesmi. Dôležité je vedieť, čo má byť výsledkom simulácie. Či je to zvýšenie produktivity, efektívnejšie rozloženie skladu, zavedenie automatizácie alebo nových procesov a ich vplyv na jestvujúce procesy. Takisto je treba rozhodnúť, či použijeme reálne dáta, alebo budeme pracovať s priemernými údajmi. Ďalej, aké dáta sa nastavia ako premenné, čo budete chcieť meniť: počet operátorov, ich rýchlosť, rozloženie tovaru.

Nie je nutné simulovať celý sklad a robiť kompletný model všetkých priestorov. Zvyčajne sa rieši iba určitá časť procesov alebo skladu. Na základe tejto dohody sa následne určuje, koľko bude model stáť a ako bude náročný. Či jeho spracovanie zaberie dva dni alebo dva týždne a či má vôbec zmysel ho tvoriť. Pokiaľ je zákazník príliš kreatívny, sme schopní ho v tejto fáze zastaviť a poradiť mu, že to, čo vymýšľa, fungovať nebude a že simulácia by bola vyhadzovaním peňazí na základe našich predošlých skúseností a best practice z ostatných skladov.

Prichádza druhý krok a tým je zber dát. Správne dáta sú základ všetkého a dáta, ktoré sú na vytvorenie modelu potrebné sú: dáta o používanej technike – rýchlosť a nosnosť vysokozdvižných vozíkov, rýchlosť pásových dopravníkov; dáta o ľudských zdrojoch – počet operátorov, aké majú zmeny a prestávky, ako sú produktívni; rozloženie reálnych priestorov; kapacita a produktivita strojov; údaje o výrobkoch, ich rozmery a balenie, a nakoniec proces flow. Nie u všetkých modelov je takýto objem dát potrebný, záleží na definícii cieľa. Zber dát je kľúčový. So špatnými dátami model nebude fungovať.

Následuje samotné vytvorenie 3D simulácie súčasných alebo budúcich procesov, prípadne oboch variant. Veľmi dôležitá je priebežná spolupráca a verifikácia. Model sa pri vytváraní postupne kontroluje, či je všetko správne nastavené a či sa na niečo nezabudlo.

Po tomto kroku prebieha posledná fáza optimalizácie a analýzy rozloženia priestorov a techniky, experimentovanie s procesmi, identifikácia slabých miest, export detailných reportov a grafov a zvolenie najlepšieho riešenia.

Výsledkom je odporúčanie najlepšieho vhodného procesu a spolu s tým aj výhody a nevýhody tých ostatných. Už hotový 3D model je možné ďalej rozlišovať o ďalšie procesy. Nie je nutné pre každý proces stavať nový model, je možné ich pridávať do jedného, pokiaľ takéto procesy prebiehajú v rovnakých priestoroch. Mali by ste mať k dispozícii presný model vášho skladu, kde budú nastavené vaše procesy, a my vás naučíme s ním experimentovať.

Zobraziť viacej

Ďalšie podcasty

3D simulácia procesov 1: V čom vám 3D simulácia procesov pomôže?

23. marca 2021

3D simulácia procesov má najväčšie uplatnenie v logistike pri simulácii pohybu materiálu, skladových priestorov, práce skladníkov, vysokozdvižných vozíkov alebo pri pridávaní autonómnych robotov. Ďalšie využitie má vo výrobe. Simuluje produkčné a montážne linky, analyzuje scenáre, plánovanie výroby a rozdelenie pracovnej záťaže.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.