20. augusta 2020

Business Intelligence 1: Čo vie BI?

BI
Business Intelligence
Business Intelligence 1: Čo vie BI?Loading

/

Prepis podcastu

Objem dát neustále rastie a tým, ako sa trh retailu rýchle vyvíja, rastú tiež nároky na ich spracovanie. Manažéri musia denne vykonávať veľa rozhodnutí, takže sa zvyšuje aj dopyt po aplikáciách, ktoré by dokázali ich prácu podporiť. Presne do tohto segmentu spadá BI alebo Business Intelligence, jeden z nástrojov manažérskeho informačného systému. Čo umožňuje a ako firmám prospieva, na to sa zameriame v prvej časti tejto novej série podcastov.

Jednoducho povedané, BI je nástroj, ktorý spracováva a vyhodnocuje dáta z rôznych zdrojov, či už ide o ERP, riadené sklady, e-shopy alebo akékoľvek ďalšie centrálne systémy v podnikovom prostredí. Všetky dáta sa prevádzajú na jedno miesto, kde mnohokrát často ťažko uchopiteľné čísla a údaje BI pretvárajú tak, aby z nich koncový užívateľ ľahko získal požadovaný výstup – prehľad o vybranej oblasti vo firme. Dnes sú populárne a žiadane analýzy na téma Research Online, Purchase Offline – inými slovami, zákazník si tovar prehliadne na webe a príde si ho fyzicky kúpiť. V takejto situácii nás zaujíma, čo si kúpil k tomu a aké produkty si ešte prezeral. Jeden výstup teda získame z e-commerce, čo si prezeral na webe, a druhú polovicu z pokladničného systému, čo si skutočne kúpil. V BI sa tieto dáta prepoja a my dostaneme informácie, ktoré by sme inak z jedného izolovaného zdroja nemali. Práve v hľadaní závislosti medzi údajmi je toto riešenie silné.

Výhodou BI je, že ide o nástroj nezávislý od informačného systému, na ktorom sa prevádzkuje. Aj vďaka tomu je teda jednoduché integrovať doň dáta z rôznych zdrojov. Princíp jeho fungovania je každopádne opakom hospodárneho prístupu iných aplikácií. Na rozdiel od nich totiž pracuje tak, že ukladá čo najviac dát, ktoré sa snaží spájať dohromady, aby potom, až sa užívateľ spýta na nejakú vec, systém mal všetko predchystané. Ďalšou dôležitou zložkou BI je user experience – to, ako sa užívateľ v prostredí cíti, ako na neho pôsobí, ako jednoduché je preňho s výstupmi pracovať, ako ľahko dokáže v nástroji vyhľadávať a spojovať dáta. Namiesto spleti čísiel v zložitom formulári, predkladá údaje v jednoduchšej forme. Umožní nám jednoducho zistiť, ako sa vyvíjajú predaje za posledný týždeň, ako sa vyvíjajú dnes. Výhodné je navyše to, že sa s ním dá pracovať odkiaľkoľvek prostredníctvom mobilného telefónu, preto dáta ľahko dohľadáte aj mimo firmu, trebárs počas obchodného rokovania.

Je dôležité spomenúť, že Business Intelligence ponúka operatívny reporting. Aj napriek tomu, že zbiera veľké množstvo dát, absolútne detailné informácie o každej jednotlivej položke vám nedá. Toto je úlohou centrálneho systému. BI zaujímajú súčty, priemery, čiže súhrnné, agregované informácie. Nástroj sa sústredí na to, aký je aktuálny trend, či nám rastú alebo nerastú celkové predaje. Pôsobí ako analytický prvok, ktorý sa snaží hľadieť dopredu na to, čo bude.

Vďaka tomuto princípu dokáže človeka oprostiť od toho, aby sa sústredil na zbytočné detaily a pomáha zamerať sa na dôležité veci. Cieľom je, aby užívateľovi neunikalo celkové smerovanie spoločnosti alebo úseku, ktorý by mal riadiť. Veľmi často sa tak Business Intelligence používa aj na controlling, na hľadanie a detekciu toho, čo je v neporiadku, čo sa nám nepáči. Umožní nám pozrieť sa, kde daná anomália vznikla. Ide o problém konkrétneho dodávateľa alebo konkrétnej predajne? Došlo k zneužitiu vernostných kariet? Aj to zvládne BI zachytiť.

Štandardná verzia nástroja obsahuje päť až šesť hlavných modulov, ktoré sú zamerané na zásoby, predaje, nákupy, promócie a vernostné systémy. Ďalšie moduly sa zameriavajú napr. na vyhodnotenie skladu, skladovacích pozícií, efektivitu pracovných procesov, ale takisto na predpoveď budúceho vývoja predajov.

Najväčšie využitie nájde Business Intelligence u top managementu, ktorý hľadá vysoko agregované dáta na ilustráciu, zrovnávanie tohtoročných tržieb a iné dôležité údaje. Druhou veľkou skupinou užívateľov je stredný manažment, ktorý plní špecifickejšie úlohy, ako je dozeranie na odberateľov a ich výkonnosť alebo ich porovnávanie. Poslednou logickou kategóriou užívateľov, ktorí s BI často pracujú, sú potom kontrolóri alebo firemní analytici.

Oproti sledovaniu dát v nástrojoch, ako je Excel, vyniká BI v tom, že doň nie je také jednoduché zasahovať a stáva sa tzv. jednotným miestom pravdy. V obrovských objemoch dát, s ktorými tieto systémy pracujú, sa totiž nedá všetko ľahko ustrážiť. Bežne sa potom stane, že každý používateľ pracuje s inou verziou dokumentu, čo pochopiteľne vedie k zmätku. Vďaka zdieľaným dátam tieto nedostatky Business Intelligence eliminuje a poskytuje vždy ten istý report, tie isté údaje, ktoré môže vidieť ktokoľvek, komu k nim dáme prístup. Po technickej stránke navyše BI zvláda pracovať so skutočne enormnými objemami dát rádovo miliárd záznamov bez toho, aby to obmedzovalo rýchlosť spracovania. Takéto objemy už bežné nástroje spravidla nepojmú.

Práve na konkrétne využitie a na to, ako sa darí BI z dostupných dát vyťažiť maximum, sa pozrieme v budúcom diele.

Zobraziť viacej

Ďalšie podcasty

Business Intelligence 5: Postrehy z praxe

05. októbra 2020

Posledný podcast v tejto sérii venujeme postrehom z našej mnohoročnej práce s nástrojmi Business Intelligence. Môžete ich brať aj ako odporúčania, ktoré vám prídu vhod v prípade, kedy budete uvažovať o zapojení BI do svojej prevádzky.

Business Intelligence 4: Analýza promócií

22. septembra 2020

Promočný predaj môže presiahnuť ten bežný aj päťnásobne či viac a takéto extrémne navýšenie môže obchodníka prekvapiť. Predvídať podobné situácie bez nástroja typu BI preto rozhodne nie je jednoduché.

Business Intelligence 3: BI v spojení s vernostnými systémami

14. septembra 2020

Ako nám analytické služby typu Business Intelligence pomáhajú v spojení s vernostnými systémami? To je témou tretieho dielu tejto podcastovej série.

Business Intelligence 2: BI odhaľuje podvody a konkurenčné výhody

09. septembra 2020

Vďaka Business Intelligence pomáhame nájsť v dátach skryté informácie a odhaľujeme údaje, ktoré síce máte k dispozícii, ale často neviete, ako ich správne prepojiť. To je úloha BI. V dnešnej druhej epizóde sa zameriame na konkrétne príklady, ako toto analytické riešenie pracuje.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.