09. februára 2021

Retail Management 10: Retailové inovácie

Retail
Retail Management
Retail Management 10: Retailové inovácieLoading

/

Prepis podcastu

V minulom podcaste sme sa začali venovať inováciám v oblasti retailu a dnes na túto tému úzko nadviažeme a pozrieme sa bližšie na jednotlivé fázy, ktorými prostredie retailu prechádzalo a naďalej prechádza.

Keď sa vrátime na začiatok 20. storočia, môžeme hovoriť o Retaile 1.0. Vznikali prvé obchody, kde si zákazník sám nakupoval tovar do košíka. Súviselo to s rozvojom obchodných domov a supermarketov. Začalo sa hovoriť o rozvoji category managementu. Tovar sa prvýkrát prezentoval v samostatných ostrovčekoch v rámci predajne, objavili sa prvé plánogramy a budovali sa parkoviská pre zákazníkov.

Päťdesiate roky a nasledujúce dekády minulého storočia boli v znamení Retailu 2.0. V tomto období nastúpil Walmart, ale trebárs aj Tesco. Dochádzalo k otváraniu hypermarketov a presadzovaniu formy, pričom si zákazníci mohli nakúpiť všetko na jednom mieste. Hypermarkety sa začali stavať mimo mestá. Reťazce expandovali, hľadali úspory a nastal rozvoj privátnych značiek jednotlivých obchodníkov za nižšie ceny.

U Retailu 3.0 po roku 1995 sa dostávame do obdobia Amazonu a postupného nástupu e-commerce. Obchodníci začali premýšľať nad úsporou distribučných nákladov a delivery.

Retail s označením 4.0 je náš aktuálny stav, ktorý sa stále rozvíja. Existuje omnichannel, kde má zákazník k dispozícii viac foriem predajných kanálov, ako click and collect, virtuálne predajne alebo samoobslužné pokladnice. Patria sem tiež elektronické cenovky a s tým spojený dynamický pricing.

Japonsko sa nachádza v čase retailu 5.0. Využívajú viac technológií bez toho, aby strácali ľudský faktor. Sústredia sa na work-life balance.

S rozvojom trhu vznikajú nové konkurenčné strety. Kto má lepší e-shop, kto zvládne poskytnúť lepšiu službu v oblasti omnichannel? Zákazníci hľadajú nové formy, ako by chceli byť v rámci jedného reťazca obslúžení, a reťazce naopak premýšľajú, či musia mať všetky formy predaja a čo všetko na jednej predajne realizovať. Na poli inovácií sa potom uvádza, že niektoré firmy sú v tomto smere vyzývateľmi, predbiehajú vývoj, prinášajú nové myšlienky, určujú a menia pravidlá, a iní sú váhavci, ktorí ich nasledujú a využívajú externú pomoc.

Inovácie súčasne prinášajú obrovské stieranie rozdielov v potrebách medzi veľkoobchodom, maloobchodom a dodávateľmi. Rozvoj e-commerce umožňuje maloobchodníkom rozšíriť portfólio zákazníkov a zmeniť ich vnímanie. Prostredníctvom online predaja môžu pokryť oveľa širšiu oblasť. Rovnakým smerom sa dnes vydáva aj veľa dodávateľov, ktorí prišli na to, že môžu cez e-commerce svoje výrobky ponúkať sami, a tak veľa z nich do tejto oblasti vstupuje, čím začínajú konkurovať vlastným reťazcom.

Vďaka obchodným inováciám sa reťazcom darí. Majú finančný kapitál, ktorý môžu investovať do ďalších inovácií, prípadne podporovať start-upy, aby prinášali nové myšlienky. Jedným z hnacích motorov inovácií je nedostatok prírodných zdrojov. Ochrana životného prostredia núti všetkých výrobcov hľadať cesty, ako predávať čo najefektívnejšie, aby vznikalo čo najmenej odpadu. Európa je v tejto oblasti veľmi ďaleko, takisto aj Amerika. Problém vzniká na ázijskom trhu a nedostatočná starosť o životné prostredie je kameňom úrazu tamojšieho retailu.

Inovácie v obchode vnímame v niekoľkých úrovniach. Môžu byť strategické, zamerané na nové podnikateľské modely a trhy. Produktové, ktoré sa zaoberajú výrobkami a zavádzaním nových produktov na trh. A inovácie procesné, ktoré vyriešia optimalizáciu, znížia náklady a zvýšia efektivitu. Obchodníci s ich pomocou znižujú chybovosť alebo zlepšujú produktivitu práce. V celkovom pohľade môžu retaileri pristupovať k inováciám aj systematicky. Tzn. tak, že prebieha neustála inovácia a reťazce hľadajú, čo všetko by sa ešte dalo zlepšiť. Niektorí to riešia formou partnerskej spolupráce, čo je veľmi vidieť v medzinárodných reťazcoch, iní využívajú vlastnú formu. Tesco má napr. svoje inkubačné centrum, v ktorom samo skúma a vyvíja zlepšenie procesov naprieč retailom.

V prípade inovácií je dôležité si uvedomiť, aké zlepšenie nám prinášajú. Čo nám prinesie implementácia dynamického pricingu, aká v tom bude úspora? Ušetrí to čas zamestnancom, ktorí nebudú musieť denne roznášať nové cenovky? Ušetrí to náklady na papiere a iný materiál? Vždy je treba vedieť benefity a náklady nového riešenia.

Ako povedal ekonóm Milan Zelený: „Inovácie sú také kvantitatívne či kvalitatívne zlepšenia produktu, procesu alebo podnikateľského modelu, ktoré významne pridávajú hodnotu zákazníkovi alebo podniku, v ideálnom prípade obidvom stranám súčasne. Pokiaľ sa pridaná hodnota realizuje až pri transakcii v rámci trhu, inovácia sama vzniká na trhu až v okamihu predaja. Vlastne ju realizuje zákazník. Preto sa inovácia zásadne líši od invencie, vynálezu, patentu alebo zlepšovacieho návrhu, pretože tie môžu zostať nerealizované, v trezore, sklade, na papieroch alebo na patentovom úrade.”

Zobraziť viacej

Ďalšie podcasty

Retail Management 11: Marketing v retaile

16. februára 2021

Všetci obchodníci, a najmä potom veľké reťazce, neustále merajú, ako sú v očiach zákazníkov vnímaní. Je to dôležité, pretože na základe týchto dát vedia, či sú ich zákazníci spokojní a čo môžu urobiť pre to, aby boli ešte spokojnejší. A pokiaľ reťazce s niečím novým prídu, je nemenej dôležité to oznámiť.

Retail Management 9: Technológie v retaile

04. februára 2021

Základným systémom, ktorý sa v retaile využíva, je centrálny ERP alebo Enterprise Resource Planning pre každodenné plánovanie podnikových zdrojov. Pokrýva všetky procesy a snaží sa prepojovať činnosti, ktoré vo firme prebiehajú od účtovníctva cez zásobovanie a riadenie projektov a rizík, až napr. po dodávateľské operácie.

Retail Management 8: Zamestnanci v maloobchode

25. januára 2021

Okrem riadenia predajných operácií je úlohou manažéra aj to, aby presvedčil zamestnancov a vysvetlil im prínosy automatizovaného systému objednávok. Aby technológiám skutočne verili a mohli sa viac sústrediť na službu zákazníkovi.

Retail Management 7: Ako to chodí v retailingovej firme

18. januára 2021

Dobrým príkladom je v tomto ohľade McDonald, kde sú opísané absolútne všetky procesy, ktoré v prevádzke prebiehajú, od smaženia hranolčekov po obsluhu zákazníka. A práve vďaka tomu získavajú veľké úspory z rozsahu.

Retail Management 6: Svet e-commerce

11. januára 2021

Pokiaľ chcete mať internetový obchod prepojený so všetkými službami, ktoré sa s tým viažu, prípadne aj s vernostným programom, je treba implementovať sofistikovanejšiu formu e-commerce, a tým rastie aj jeho cena.

Retail Management 5: Dizajn predajne

13. decembra 2020

Najoptimálnejší tvar predajne je obdĺžnik, pričom v zadnej části vytvoríme sklad, a zo zvyšného priestoru zostane štvorec, kde sa zákazník najčastejšie pohybuje v tvare písmena M.

Retail Management 4: Retailové trendy

06. decembra 2020

Prvou kľúčovou charakteristikou, ktorá má vplyv na rozvoj retailu, je konečná spotreba domácností, pretože ako sme spomenuli už v predchádzajúcich epizódach, český trh sa veľmi riadi cenou a cena je to hlavný aspekt, podľa ktorého sa zákazníci rozhodujú.

Retail Management 3: Spoločné znaky medzinárodných reťazcov

29. novembra 2020

Samostatnosť väčšiny reťazcov na českom trhu je pomerne limitovaná. Spoločnosti sú riadené centrálnym odborným manažmentom. S ohľadom na obmedzené právomoci a mieru rozhodovania preto akékoľvek investície do nových systémov podliehajú zdĺhavému schvaľovaniu.

Retail Manažment 2: Zmena obchodu v čase

22. novembra 2020

Zmena v oblasti retailu sa prejavuje v troch rovinách. Prvý z nich je zákazník, ktorý má v súčasnej dobe najväčšie a najdôležitejšie postavenie. Spočiatku všetko stálo primárne na výrobe. Čo zvládla výroba vyrobiť, to bolo, a to sa predávalo. A keď tovar došiel, nebol dostupný.

Retail Management I: História supermarketov

22. novembra 2020

Medzi tými prvými boli Ahold, Julius Meinl alebo Delvita. Prvým supermarketom moderného charakteru v Česku bola Mana v Jihlave, ktorá sa otvorila v roku 1990.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.