29. novembra 2020

Retail Management 3: Spoločné znaky medzinárodných reťazcov

Retail
Retail Management
Retail Management 3: Spoločné znaky medzinárodných reťazcovLoading

/

Prepis podcastu

Prevažná väčšina zahraničných reťazcov, ktoré v Česku fungujú, v minulosti začínala ako rodinné firmy. Aké je ich postavenie dnes a ktoré znaky a kľúčové tendencie sú pre nich charakteristické? To je témou tretieho podcastu v našej sérii venovanej retail manažmentu.

Pôvodne rodinné firmy dnes fungujú ako akciové spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Majú veľa predajní a veľkoobchodných skladov. V prípade nadnárodných reťazcov ide prevažne o sklady, ktoré fungujú pre ich vlastné potreby. Takže z pohľadu výkazníctva voči štatistickému úradu a ďalším inštitúciám vykazujú tržby iba z toho, čo realizujú vo svojich predajniach, pretože by inak mohlo dôjsť k dvojitému vykazovaniu.

Pre tieto vysoko integrované a sofistikovane riadené spoločnosti sú charakteristické nasledujúce spoločné znaky:

Samostatnosť väčšiny reťazcov na českom trhu je pomerne limitovaná. Spoločnosti sú centrálne riadené odborným manažmentom. S ohľadom na obmedzené právomoci a mieru rozhodovania, preto akékoľvek investície do nových systémov podliehajú zdĺhavému schvaľovaniu. Čomu musia tieto spoločnosti čeliť je, že s ohľadom na veľký počet použivateľov nebýva nasadzovanie nástrojov príliš rýchle. Centrálne sú zaisťované aj činnosti spojené s nákupom, skladovaním a distribúciou. To isté platí aj o marketingu a cenovej politike, ktoré sú riadene v podstate jednotne a sú postavené na centrálnom rozhodovaní, ktoré príliš nezohľadňuje krajové špeciality.

Limitovaná je tým aj činnosť lokálnych manažérov a ľudí vo vedení. Reťazce, ako je Lidl, to majú dokonca nastavené tak, že ich tím je skutočne multifunkčný a všetci, vrátane manažéra predajne, musia vedieť tzv. sadnúť si za kasu, pracovať v pekárni, dopĺňovat tovar a pod. A vďaka tomu môžu zamestnanci plynule prechádzať medzi predajňami tam, kde je to potrebné. Napomáha tomu tiež snaha zautomatizovať a čo najlepšie zjednotiť všetky využívane procesy.

Typickým znakom v rámci sortimentu potom je, že sú v reťazcoch veľmi presadzované vlastné privátne značky a značky spolupracujúcich dodávateľov.

Kľúčové tendencie hlavných zahraničných reťazcov vychádzajú z troch základných stratégií. Po prvé, ide o prispôsobenie sa požiadavkám každého trhu, kde daná spoločnosť pôsobí. Po druhé, je to jednotná globálna stratégia, ľahko rozpoznateľná v každej krajine, kde spoločnosť pôsobí. A po tretie, kombinovaná stratégia, ktorá využíva prvky globálnej stratégie so stratégiou lokálnou. V praxi to znamená, že sa reťazce snažia vystupovať navonok jednotne, ale postupne implementujú špecifiká jednotlivých krajín.

Dôležitý pojem, ktorý tu musíme zmieniť, je vertikálna a horizontálna kooperácia v oblasti retailu. Vertikálna kooperácia sa prejavuje predovšetkým v prípade privátnych značiek, kedy obchodník spolupracuje s výrobcom od samotného prvopočiatku určenia surovín pre výrobu privátnych značiek. Špecifikuje, kde sa bude zberať a aká odroda sa bude používať, až do konečného predaja. Horizontálna kooperácia, to sú firmy, ktoré spolupracujú na rovnakej úrovni logistického pohybu tovaru. Hovoríme o nákupných alianciách. Na tomto princípe spolupracuje veľa menších lokálnych reťazcov v oblasti distribúcie a nákupu tovaru, aby tak dosahovali úspor z rozsahu.

Retail je taký akcelerátor v oblasti obchodu a je veľa vecí, ktoré v odvetví stále chýbajú. Aj napriek tomu, že idú do tohto segmentu veľké investície, nie každú inováciu je možné ihneď naimplementovať, pretože je s ňou spojené množstvo zmien, ktoré sa musia v rámci spoločnosti uskutočniť. Inak inovácie do jednotlivých reťazcov nie je možné zaviesť. Ide o sústavnú prácu a je dôležité hovoriť o tom, čo sa deje, predstavovať novinky a všetko, čo môžu priniesť. Veľmi dôležitým aspektom každej inovácie je aj schopnosť identifikovať, aké úspory prináša z pohľadu produktivity práce, ktorá je u nás v porovnaní s nemeckým trhom stále nízka. Samozrejme to súvisí aj s tým, že euro a koruna majú rozdielnu hodnotu, avšak aj napriek tomu je produktivita v Českej republike stále nižšia, než vo vyspelejšom svete. Každá úspora, ktorá pomáha zvyšovaniu produktivity práce, je tak pre nás dôležitým ukazovateľom a pre reťazce impulz pre rýchlejšiu implementáciu nových riešení

Typickým príkladom nástroja, ktorý má na produktivitu vplyv, je aplikácia na rýchle počítanie ľudí na predajnej ploche v reálnom čase, čo je dnes s ohľadom na obmedzenie pohybu a počtu osôb v uzavretých priestoroch dôležitý údaj. Takýto nástroj pomáha výrazne zefektívniť prácu, ktorú by inak musela robiť napr. bezpečnostná agentúra, ktorá by s notesom musela pobehovať od vchodu a naspäť, čo rozhodne nie je ideálne. Z pohľadu celého reťazca samozrejme ide o veľkú investíciu, z pohľadu jednotlivých predajní je to ale relatívne nízka suma, ktorá navyše má veľký prínos v podobne zvýšenej produktivite práce a úspore času pracovníka, ktorý môže vykonávať dôležitejšie činnosti súvisiace s priamym predajom.

V budúcej epizóde sa v našej téme posunieme opäť ďalej a budeme sa venovať charakteristikám, ktoré ovplyvňujú rozvoj celého prostredia retailu, rovnako ako aktuálnym trendom a rozdeleniu nákupného prístupu zákazníkov.

Zobraziť viacej

Ďalšie podcasty

Retail Management 11: Marketing v retaile

16. februára 2021

Všetci obchodníci, a najmä potom veľké reťazce, neustále merajú, ako sú v očiach zákazníkov vnímaní. Je to dôležité, pretože na základe týchto dát vedia, či sú ich zákazníci spokojní a čo môžu urobiť pre to, aby boli ešte spokojnejší. A pokiaľ reťazce s niečím novým prídu, je nemenej dôležité to oznámiť.

Retail Management 10: Retailové inovácie

09. februára 2021

S rozvojom trhu vznikajú nové konkurenčné rozpory. Kto má lepší e-shop, kto zvládne poskytnúť lepšiu službu v oblasti omnichannel? Zákazníci hľadajú nové formy, ako by chceli byť v rámci jedného reťazca obslúžení, a reťazce naopak premýšľajú, či musia mať všetky formy predaja a čo všetko na jednej predajni realizovať.

Retail Management 9: Technológie v retaile

04. februára 2021

Základným systémom, ktorý sa v retaile využíva, je centrálny ERP alebo Enterprise Resource Planning pre každodenné plánovanie podnikových zdrojov. Pokrýva všetky procesy a snaží sa prepojovať činnosti, ktoré vo firme prebiehajú od účtovníctva cez zásobovanie a riadenie projektov a rizík, až napr. po dodávateľské operácie.

Retail Management 8: Zamestnanci v maloobchode

25. januára 2021

Okrem riadenia predajných operácií je úlohou manažéra aj to, aby presvedčil zamestnancov a vysvetlil im prínosy automatizovaného systému objednávok. Aby technológiám skutočne verili a mohli sa viac sústrediť na službu zákazníkovi.

Retail Management 7: Ako to chodí v retailingovej firme

18. januára 2021

Dobrým príkladom je v tomto ohľade McDonald, kde sú opísané absolútne všetky procesy, ktoré v prevádzke prebiehajú, od smaženia hranolčekov po obsluhu zákazníka. A práve vďaka tomu získavajú veľké úspory z rozsahu.

Retail Management 6: Svet e-commerce

11. januára 2021

Pokiaľ chcete mať internetový obchod prepojený so všetkými službami, ktoré sa s tým viažu, prípadne aj s vernostným programom, je treba implementovať sofistikovanejšiu formu e-commerce, a tým rastie aj jeho cena.

Retail Management 5: Dizajn predajne

13. decembra 2020

Najoptimálnejší tvar predajne je obdĺžnik, pričom v zadnej části vytvoríme sklad, a zo zvyšného priestoru zostane štvorec, kde sa zákazník najčastejšie pohybuje v tvare písmena M.

Retail Management 4: Retailové trendy

06. decembra 2020

Prvou kľúčovou charakteristikou, ktorá má vplyv na rozvoj retailu, je konečná spotreba domácností, pretože ako sme spomenuli už v predchádzajúcich epizódach, český trh sa veľmi riadi cenou a cena je to hlavný aspekt, podľa ktorého sa zákazníci rozhodujú.

Retail Manažment 2: Zmena obchodu v čase

22. novembra 2020

Zmena v oblasti retailu sa prejavuje v troch rovinách. Prvý z nich je zákazník, ktorý má v súčasnej dobe najväčšie a najdôležitejšie postavenie. Spočiatku všetko stálo primárne na výrobe. Čo zvládla výroba vyrobiť, to bolo, a to sa predávalo. A keď tovar došiel, nebol dostupný.

Retail Management I: História supermarketov

22. novembra 2020

Medzi tými prvými boli Ahold, Julius Meinl alebo Delvita. Prvým supermarketom moderného charakteru v Česku bola Mana v Jihlave, ktorá sa otvorila v roku 1990.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.