06. decembra 2020

Retail Management 4: Retailové trendy

Retail
Retail Management
Retail Management 4: Retailové trendyLoading

/

Prepis podcastu

Retailové prostredie je súhrn charakteristík, činností a aktivít, ktoré sú pre retail typické a ktoré retail vykonáva na danom trhu. A v rámci každého takého prostredia sa vždy vyskytujú špecifické charakteristiky a trendy, ktoré sú kľúčové a ovplyvňujú celkový rozvoj. Poďme sa na ne pozrieť vo štvrtom pokračovaní podcastu z oblasti retail manažmentu.

Prvou kľúčovou charakteristikou, ktorá má vplyv na rozvoj retailu, je konečná spotreba domácností, pretože ako sme spomenuli už v predchádzajúcich epizódach, český trh sa veľmi riadi cenou a je to hlavný aspekt, podľa ktorého sa zákazníci rozhodujú. Ďalej ide o rozvoj inovácií, ktoré zvyšujú efektivitu a produktivitu práce v obchode. Po tretie, potom môžeme spomenúť rozvoj tzv. internetu vecí, oblasti umelej inteligencie a ďalších inovácií v tomto smere. A v neposlednom rade ide o personalizáciu ponuky, o ktorej sa dnes hodne hovorí. V jej prípade je pre obchodníkov dôležité, aby mali implementovaný vernostný program a boli schopní jednoznačne identifikovať každého zákazníka, pretože bez toho sa nedá perzonalizácia príliš dobre využiť.

Pokiaľ sa zameriame na trendy súvisiace s retailom a predikciou ich vývoja v súčasnosti, očakávame zvýšenie nezamestnanosti a zrýchlenie hospodárskeho cyklu z pohľadu rýchleho príchodu očakávanej ekonomickej krizy. Spolu s tým zadržané výdavky domácností takisto, ako výkon celého retailu. Na druhú stranu, vďaka tomu, že obchodníci dokázali a mali možnosť obchodovať v čase, kedy zákazníci museli byť doma, ich výkon toľko nezamrzol. Je tu ale obrovský priestor na jednoduché riešenie, ako v budúcnu na krízové momenty reagovať. To znamená, akým spôsobom rýchlo nadefinovať položky, ktoré musia byť na predajniach, a zaistiť ich rozvoz na úkor zvyšných produktov, ktoré môžu byť v rámci distribúcie obmedzené.

Najpodstatnejšia je pre nás v tomto smere ekonomika Nemecka, na ktorej sme plne závislí aj z toho pohľadu, aké reťazce v Českej republike pôsobia. Ak bude nemecká ekonomika dobre šliapať, máme šancu, že to dobre prebehne aj u nás.

Pracovná sila donedávna rástla, ale otázkou samozrejme je, čo bude v budúcom období. Dôležité je, aby zostalo prívetivé nastavenie pracovných podmienok predovšetkým pre ukrajinských pracovníkov. V prípade surovín na výrobu tovaru vidíme obrovský nárast nákladov a záleží na tom, ako sa to premietne do ďalších cien. Dopravné náklady sú viac a viac zásadnou položkou, ktorá má vplyv na konečnú cenu potravín, aj keď teraz dochádza k veľkému prepadu cien benzínu. Záleží ďalej aj na daňových reguláciách a samozrejme na dopade na životné prostredie. To je jedna z vecí, ktorá sa bude do cien tovaru a retailu všeobecne čoraz intenzívnejšie premietať.

Dnes je zásadné sa venovať aj budúcim zákazníkom, ktorí sa vďaka rýchlemu rozvoju moderných technológií môžu správať celkom inak než súčasná generácia. Stredobodom záujmu je generácia Y, ľudia narodení v rokoch 1981 až 1995. Správanie zákazníka sa od veľkých týždenných nákupov vracia k menším nákupom, k rýchlej spotrebe a rýchloobrátkovému tovaru s kratšou zárukou. Čoraz viac sa rozvíja rýchle občerstvenie na cestu typu fast food.

Hlavné rozdelenie zákazníkov neustále fluktuuje medzi moderným a tradičným modelom nakupujúceho. Vychádza z miesta bydliska, miesta nákupu a príjmov. Veľa ľudí bývajúcich v okolí Ostravy, Brna a Prahy spadá do tradičného typu zákazníkov. V podstate sú to ale ľudia, ktorí nakupujú moderným spôsobom. Druhý variant delenia je potom podľa postoja k nákupu. Aktívny postoj je taký, keď zákazníci hľadajú kvalitu a pohodu. Zatiaľčo v prípade pasívneho prístupu ide o väčší objem a výhodný nákup. Kvalita sa tam síce hodne prelína, ale viac sa o nej hovorí, než aby sa ňou zákazník skutočne riadil. Aktívny postoj u tradičných nakupujúcich je taký, že chcú nakúpiť lacno a blízko. Hlavným aspektom je cena a akcie. U skutočne tradičných nakupujúcich potom nejde pohľad na kvalitu vôbec očakávať, je to jeden z posledných faktorov rozhodovania o tom, kde nakúpia. V prípade pasívneho postoja k nákupu ide o rýchlosť a úsporu času, pretože týchto zákazníkov nákup primárne nebaví, prípadne si vyberajú predajne podľa zvyku, kde čakajú istotu a stabilitu. To je priestor, ktorý vyplňujú predovšetkým tradičné predajne, ako je Jednota Coop v menších mestách, ale hlavne na dedinách. Zákazník tu kupuje stále to isté, vie, koľko, čo stojí a nechce zmenu. Nemá rád novinky v sortimente, chce mať v predajni svoje predavačky, nechce žiadne roboty. Pre obchodníkov je to príležitosť zautomatizovať všetky procesy, ktoré bežia na pozadí, ale hlavný kontakt so zákazníkom by mal zostať. Ide o niečo, čo veľké reťazce vo svojich činnostiach nevedia obsiahnuť, pretože majú spravidla nesprávne nastavené procesy. Zamestnanec tam nie je preto, aby sa so zákazníkom rozprával, avšak v predajniach typu Jednota Coop, je to úplne naopak.

A tým sa dostávame k poslednej téme, ktorou je dizajn predajní a tiež voľba nákupného formátu. Ako sa určujú a čím sú ovplyvnené, to bude obsahom nášho budúceho podcastu.

Zobraziť viacej

Ďalšie podcasty

Retail Management 11: Marketing v retaile

16. februára 2021

Všetci obchodníci, a najmä potom veľké reťazce, neustále merajú, ako sú v očiach zákazníkov vnímaní. Je to dôležité, pretože na základe týchto dát vedia, či sú ich zákazníci spokojní a čo môžu urobiť pre to, aby boli ešte spokojnejší. A pokiaľ reťazce s niečím novým prídu, je nemenej dôležité to oznámiť.

Retail Management 10: Retailové inovácie

09. februára 2021

S rozvojom trhu vznikajú nové konkurenčné rozpory. Kto má lepší e-shop, kto zvládne poskytnúť lepšiu službu v oblasti omnichannel? Zákazníci hľadajú nové formy, ako by chceli byť v rámci jedného reťazca obslúžení, a reťazce naopak premýšľajú, či musia mať všetky formy predaja a čo všetko na jednej predajni realizovať.

Retail Management 9: Technológie v retaile

04. februára 2021

Základným systémom, ktorý sa v retaile využíva, je centrálny ERP alebo Enterprise Resource Planning pre každodenné plánovanie podnikových zdrojov. Pokrýva všetky procesy a snaží sa prepojovať činnosti, ktoré vo firme prebiehajú od účtovníctva cez zásobovanie a riadenie projektov a rizík, až napr. po dodávateľské operácie.

Retail Management 8: Zamestnanci v maloobchode

25. januára 2021

Okrem riadenia predajných operácií je úlohou manažéra aj to, aby presvedčil zamestnancov a vysvetlil im prínosy automatizovaného systému objednávok. Aby technológiám skutočne verili a mohli sa viac sústrediť na službu zákazníkovi.

Retail Management 7: Ako to chodí v retailingovej firme

18. januára 2021

Dobrým príkladom je v tomto ohľade McDonald, kde sú opísané absolútne všetky procesy, ktoré v prevádzke prebiehajú, od smaženia hranolčekov po obsluhu zákazníka. A práve vďaka tomu získavajú veľké úspory z rozsahu.

Retail Management 6: Svet e-commerce

11. januára 2021

Pokiaľ chcete mať internetový obchod prepojený so všetkými službami, ktoré sa s tým viažu, prípadne aj s vernostným programom, je treba implementovať sofistikovanejšiu formu e-commerce, a tým rastie aj jeho cena.

Retail Management 5: Dizajn predajne

13. decembra 2020

Najoptimálnejší tvar predajne je obdĺžnik, pričom v zadnej části vytvoríme sklad, a zo zvyšného priestoru zostane štvorec, kde sa zákazník najčastejšie pohybuje v tvare písmena M.

Retail Management 3: Spoločné znaky medzinárodných reťazcov

29. novembra 2020

Samostatnosť väčšiny reťazcov na českom trhu je pomerne limitovaná. Spoločnosti sú riadené centrálnym odborným manažmentom. S ohľadom na obmedzené právomoci a mieru rozhodovania preto akékoľvek investície do nových systémov podliehajú zdĺhavému schvaľovaniu.

Retail Manažment 2: Zmena obchodu v čase

22. novembra 2020

Zmena v oblasti retailu sa prejavuje v troch rovinách. Prvý z nich je zákazník, ktorý má v súčasnej dobe najväčšie a najdôležitejšie postavenie. Spočiatku všetko stálo primárne na výrobe. Čo zvládla výroba vyrobiť, to bolo, a to sa predávalo. A keď tovar došiel, nebol dostupný.

Retail Management I: História supermarketov

22. novembra 2020

Medzi tými prvými boli Ahold, Julius Meinl alebo Delvita. Prvým supermarketom moderného charakteru v Česku bola Mana v Jihlave, ktorá sa otvorila v roku 1990.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.