25. januára 2021

Retail Management 8: Zamestnanci v maloobchode

Retail
Retail Management
Retail Management 8: Zamestnanci v maloobchodeLoading

/

Prepis podcastu

Riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie v prostredí maloobchodu má svoje špecifiká. Tým hlavným je, že v tomto odvetví pracuje značné množstvo ľudí, ktorí majú často len základné vzdelanie. V rámci samotných predajní pritom existuje obrovský počet pokynov a pravidiel, čo vo výsledku vyžaduje veľké znalosti a nie je jednoduché zamestnancov motivovať, aby skutočne všetky pravidlá dodržiavali. Môže to na prvý pohľad vyzerať, že robia stále jednu a tu istú činnosť, ale nie je to pravda. Vyžaduje sa multifunkčnosť a musia zvládnuť automatizované systémy objednávania, pripraviť objednávku, vyhovieť zákazníkovi v prípade otázky, byť schopní sadnúť si za kasu a manipulovať s hotovosťou, prípadne vedieť vybaviť reklamáciu.

Na jednom mieste spravidla pracuje veľké množstvo ľudí, ktorí sa navyše musia vzdelávať aj v rámci nových technológií a najmä vo väčších predajniach to býva problematické. Preto v reťazcoch dochádza k implementácii inovácií relatívne pozvoľna, pretože je potrebné tiež prihliadať na schopnosť zamestnancov prijímať zmeny a naučiť sa v nich žiť, resp. používať nové zariadenia.

Kľúčovou úlohou je v týchto prípadoch manažér predajne. V prípade menších obchodov, kde pracuje hŕstka ľudí, ktorí k sebe majú blízky vzťah a dokážu sa rýchle dohodnúť, je situácia pochopiteľne iná. V predajniach so 100 alebo 200 zamestnancami, navyše s veľkou fluktuáciou, už to také jednoduché nie je. Manažér musí riadiť predajňu na základe jasne definovaných postupov. K tomu sa využívajú nástroje typu workflow manažment. Pomáhajú identifikovať potrebu pracovníkov v rámci jednotlivých zmien alebo dní v mesiaci tak, aby bolo možné zmeny vykryť podľa toho, koľko zákazníkov a aké tržby v daný deň, mesiac alebo ročné obdobie očakávame. Tieto sofistikované nástroje pomáhajú manažérom optimalizovať počet zamestnancov v predajni tak, aby byli na mieste v momente, kedy to zákazník očakáva. Manažér predajne musí vedieť, akým spôsobom sú poskládane dni v týždni, či prichádza obdobie výplat, či budú sviatky, prázdniny alebo aké udalosti v danej lokalite prebiehajú. Má úlohu, v rámci ktorej musí sledovať okolie a interne všetko vyhodnocovať, aby bol schopný optimálne naplánovať počet ľudí, ktorí by v predajne v danom momente mali byť. A to nie je vôbec jednoduché. Preto čím viac dát z histórie a minulých výkyvov má k dispozícii,tým lepšie sa dá následne plánovať a súčasne minimalizovať riziko chyby.

Okrem riadenia predajných operácií je úlohou manažéra aj to, aby presvedčil zamestnancov a vysvetlil im prínosy automatizovaného systému objednávok. Aby technológiám skutočne verili a mohli sa viac sústrediť na službu zákazníkovi. Rozsah jeho zodpovedností a toho, čo všetko musí realizovať, je skutočne široký. Preto, ako už sme spomenuli v minulom podcaste, by sa reťazce mali snažiť, aby sa manažéri predajní skutočne venovali iba riadeniu predajne a nie ďalším činnostiam. Nie v každom reťazci to však platí.

Zobraziť viacej

Ďalšie podcasty

Retail Management 11: Marketing v retaile

16. februára 2021

Všetci obchodníci, a najmä potom veľké reťazce, neustále merajú, ako sú v očiach zákazníkov vnímaní. Je to dôležité, pretože na základe týchto dát vedia, či sú ich zákazníci spokojní a čo môžu urobiť pre to, aby boli ešte spokojnejší. A pokiaľ reťazce s niečím novým prídu, je nemenej dôležité to oznámiť.

Retail Management 10: Retailové inovácie

09. februára 2021

S rozvojom trhu vznikajú nové konkurenčné rozpory. Kto má lepší e-shop, kto zvládne poskytnúť lepšiu službu v oblasti omnichannel? Zákazníci hľadajú nové formy, ako by chceli byť v rámci jedného reťazca obslúžení, a reťazce naopak premýšľajú, či musia mať všetky formy predaja a čo všetko na jednej predajni realizovať.

Retail Management 9: Technológie v retaile

04. februára 2021

Základným systémom, ktorý sa v retaile využíva, je centrálny ERP alebo Enterprise Resource Planning pre každodenné plánovanie podnikových zdrojov. Pokrýva všetky procesy a snaží sa prepojovať činnosti, ktoré vo firme prebiehajú od účtovníctva cez zásobovanie a riadenie projektov a rizík, až napr. po dodávateľské operácie.

Retail Management 7: Ako to chodí v retailingovej firme

18. januára 2021

Dobrým príkladom je v tomto ohľade McDonald, kde sú opísané absolútne všetky procesy, ktoré v prevádzke prebiehajú, od smaženia hranolčekov po obsluhu zákazníka. A práve vďaka tomu získavajú veľké úspory z rozsahu.

Retail Management 6: Svet e-commerce

11. januára 2021

Pokiaľ chcete mať internetový obchod prepojený so všetkými službami, ktoré sa s tým viažu, prípadne aj s vernostným programom, je treba implementovať sofistikovanejšiu formu e-commerce, a tým rastie aj jeho cena.

Retail Management 5: Dizajn predajne

13. decembra 2020

Najoptimálnejší tvar predajne je obdĺžnik, pričom v zadnej části vytvoríme sklad, a zo zvyšného priestoru zostane štvorec, kde sa zákazník najčastejšie pohybuje v tvare písmena M.

Retail Management 4: Retailové trendy

06. decembra 2020

Prvou kľúčovou charakteristikou, ktorá má vplyv na rozvoj retailu, je konečná spotreba domácností, pretože ako sme spomenuli už v predchádzajúcich epizódach, český trh sa veľmi riadi cenou a cena je to hlavný aspekt, podľa ktorého sa zákazníci rozhodujú.

Retail Management 3: Spoločné znaky medzinárodných reťazcov

29. novembra 2020

Samostatnosť väčšiny reťazcov na českom trhu je pomerne limitovaná. Spoločnosti sú riadené centrálnym odborným manažmentom. S ohľadom na obmedzené právomoci a mieru rozhodovania preto akékoľvek investície do nových systémov podliehajú zdĺhavému schvaľovaniu.

Retail Manažment 2: Zmena obchodu v čase

22. novembra 2020

Zmena v oblasti retailu sa prejavuje v troch rovinách. Prvý z nich je zákazník, ktorý má v súčasnej dobe najväčšie a najdôležitejšie postavenie. Spočiatku všetko stálo primárne na výrobe. Čo zvládla výroba vyrobiť, to bolo, a to sa predávalo. A keď tovar došiel, nebol dostupný.

Retail Management I: História supermarketov

22. novembra 2020

Medzi tými prvými boli Ahold, Julius Meinl alebo Delvita. Prvým supermarketom moderného charakteru v Česku bola Mana v Jihlave, ktorá sa otvorila v roku 1990.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.