04. februára 2021

Retail Management 9: Technológie v retaile

Retail
Retail Management
Retail Management 9: Technológie v retaileLoading

/

Prepis podcastu

Dnešné pokračovanie podcastu o Retail Managemente venujeme technológiám a nevyhnutným inováciám.

Existuje veľa nástrojov, ktoré pokrývajú riešenie maloobchodu. Obchodníci musia vždy starostlivo zhodnotiť, čo všetko môže riešenie, ktoré sa rozhodnú implementovať, pokryť. Obzvlášť pokiaľ ide o zásadné zmeny. Tie sa obvykle neuskutočnia v priebehu jedného roka, ale ide o procesy trvajúce aj niekoľko rokov. Reťazce sa snažia predajne čo najmenej zaťažovať požiadavkami na schopnosť práce s počítačom a na potrebu získania nových znalostí na ovládanie systémov, ktoré používajú.

Základným systémom, ktorý sa v retaile využíva, je centrálny ERP alebo Enterprise Resource Planning pre každodenné plánovanie podnikových zdrojov. Pokrýva všetky procesy a snaží sa prepájať činnosti, ktoré vo firme prebiehajú od účtovníctva cez zásobovanie a riadenie projektov a rizík, až napr. po dodávateľské operácie. Nie všetci obchodníci tak ale samozrejme postupujú, platí to najmä pre tých veľkých. Menší retaileri viac sledujú cenu, a práve z tohto dôvodu nemajú vždy všetky procesy pokryté. Je teda veľký rozdiel, či hovoríme o malom alebo veľkom obchodníkovi.

Ďalším dôležitým prvkom každej firmy je manažérsky informačný systém, čiže MIS. Pomáha vrcholovému a strednému manažmentu, prípadne všetkým ďalším ľuďom, ktorí pôsobia na riadiacich pozíciách a ovplyvňujú chod predajní. MIS na dennej báze spracováva a zhromažďuje inak nezatriedené dôležité údaje z rôznych zdrojov na jedno miesto a umožňuje vedeniu spoločnosti vyhodnocovať analýzy, predpovedať dopyt alebo napr. posudzovať marketingové stratégie. K tomu sa viažu ďalšie podnikové systémy: vernostné, ktoré boli prvotné z pohľadu získavania dát o zákazníkoch, CRM čiže riadenie vzťahov so zákazníkmi, plánogramy na optimalizáciu práce s tovarom, riadenie objednávok, ich predpoveď alebo pohyb naprieč celým reťazcom retailera.

Systémy a technológie môžeme rozdeliť na tri úrovne podľa toho, do ktorej časti procesu je možné danú činnosť zapojiť. Máme tu front office, kam prakticky spadá všetko, čo zabezpečuje predaj koncovému zákazníkovi a vnímame to na predajni, napr. váhové a pokladničné systémy. Druhú skupinu tvorí back office. To, čo sa realizuje v zázemí, podpora pre samotný predaj zákazníkom. A nakoniec head office, kde prebiehajú všetky ostatné procesy: finančné, ekonomické, controlling, už zmienené MIS a CRM, bonus management systém alebo vendor managed inventory. Do toho všetkého navyše spadá category management, ktorý riadi vystavenie tovaru na predajnej ploche.

Retail je veľkým nositeľom nových myšlienok a inovácií. Vznikajú nové formy predaja a vďaka tomu aj odbory, ktoré sa zaoberajú nápadmi, čo v rámci retailu môže byť ešte prínosné. Môžeme povedať, že v poslednom období sa proces prísunu nových myšlienok niekoľkokrát znásobil. Reťazce hľadajú cesty, ako usporiť. Hľadajú spôsoby, ako riešiť problém s personálom v čase, kedy zamestnanci nemôžu do práce, trebárs práve kvôli situácii, ktorá nastala v roku 2020. Ide o obrovskú príležitosť pre e-commerce aj zavádzanie robotov pre skladové operácie. Na druhú stranu tu ale máme paradox, kedy navzdory inováciam a modernizácii procesov chcú zákazníci stále chodiť na trhy a mať aj v supermarketoch pocit, že ich niekto obsluhuje. Ohľad musia obchodníci brať aj na ekonomické vplyvy, globalizáciu, zrýchľovanie ekonomických cyklov. Veľkí retailéri premýšľajú a pozerajú sa do budúcnosti, a malí retailéri sa do istej miery nechávajú viezť na vlne a fungujú už v naznačenom princípe: na čo si zarobíme, to budeme mať.

Zásadnou inováciou pre oblasť retailu, bolo zavedenie identifikačného prvku pre tovar, vďaka čomu bolo možné implementovať systémy pracujúce na princípe jednotnej identifikácie tovaru. Rozvinulo sa skenovanie a tovar začal byť jednoduchšie identifikovateľný. EAN, čiarový kód, tak veľmi uľahčuje elektronické obchodné procesy a vysledovateľnosť tovaru. Súbor noriem GS1 umožnil identifikovať tovar v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Na to dnes nadväzujú organizácie, ako Sdružení GS1 Czech Republic, ktoré vytvára platformu pre diskusiu medzi retailérmi, odberateľmi a ďalšími organizáciami.

Aktivity, ktoré sa na tejto úrovni diskutujú, sa netýkajú len dodávateľsko-odberateľského reťazca. Rieši sa riadenie waste managementu, znižovanie plytvania potravinami, promo forecasting alebo znižovanie uhlíkovej stopy. Niektorí obchodníci už toto zavádzajú aj u svojich produktov a zákazníci sa tak môžu dozvedieť, aká uhlíková stopa bola pri výrobe konkrétneho výrobku vyprodukovaná.

Vďaka rozvoju identifikácie tovaru sa dá prostredníctvom plánogramu zistiť, či má daná predajňa správne vystavený tovar. Identifikátorom je práve čiarový kód, ktorý sa dá cez mobilnú aplikáciu jednoducho porovnávať s plánogramom. Veľké využitie to prináša hlavne pre obchodných zástupcov, ktorí môžu zistiť, či reálne vystavenie sortimentu zodpovedá tomu, čo bolo dohodnuté s obchodníkom.

Nie všetky inovácie samozrejme naplnia svoj potenciál. Jednou takou sú napr. QR kódy, ktoré boli z pohľadu retailérov veľmi očakávané, ale ich využívanie bolo v čase zavedenia minimálne. Je to ale aj otázka dobrého načasovania, pretože ako môžeme vidieť dnes, doba pokročila a QR kódy sa zavádzajú pomerne hojne ako nositeľ doplnkových informácií a marketingový kanál.

Prinášať inovatívne riešenie je to, čo segment retailu posúva vpred. A až budúcnosť ukáže, čo bolo najdôležitejšou inováciou maloobchodu 20. storočia. Ako každopádne hovoril Harry Gordon Selfridge, zakladateľ rovnomenného obchodného domu v Londýne: „Nadchnite myseľ a ruka siahne do kapsy pre peňaženku. Všetko v obchode závisí čiastočne na šikovnosti predajcov a čiastočne na inovatívnom prístupe k riešeniu priestoru obchodu.“

Zobraziť viacej

Ďalšie podcasty

Retail Management 11: Marketing v retaile

16. februára 2021

Všetci obchodníci, a najmä potom veľké reťazce, neustále merajú, ako sú v očiach zákazníkov vnímaní. Je to dôležité, pretože na základe týchto dát vedia, či sú ich zákazníci spokojní a čo môžu urobiť pre to, aby boli ešte spokojnejší. A pokiaľ reťazce s niečím novým prídu, je nemenej dôležité to oznámiť.

Retail Management 10: Retailové inovácie

09. februára 2021

S rozvojom trhu vznikajú nové konkurenčné rozpory. Kto má lepší e-shop, kto zvládne poskytnúť lepšiu službu v oblasti omnichannel? Zákazníci hľadajú nové formy, ako by chceli byť v rámci jedného reťazca obslúžení, a reťazce naopak premýšľajú, či musia mať všetky formy predaja a čo všetko na jednej predajni realizovať.

Retail Management 8: Zamestnanci v maloobchode

25. januára 2021

Okrem riadenia predajných operácií je úlohou manažéra aj to, aby presvedčil zamestnancov a vysvetlil im prínosy automatizovaného systému objednávok. Aby technológiám skutočne verili a mohli sa viac sústrediť na službu zákazníkovi.

Retail Management 7: Ako to chodí v retailingovej firme

18. januára 2021

Dobrým príkladom je v tomto ohľade McDonald, kde sú opísané absolútne všetky procesy, ktoré v prevádzke prebiehajú, od smaženia hranolčekov po obsluhu zákazníka. A práve vďaka tomu získavajú veľké úspory z rozsahu.

Retail Management 6: Svet e-commerce

11. januára 2021

Pokiaľ chcete mať internetový obchod prepojený so všetkými službami, ktoré sa s tým viažu, prípadne aj s vernostným programom, je treba implementovať sofistikovanejšiu formu e-commerce, a tým rastie aj jeho cena.

Retail Management 5: Dizajn predajne

13. decembra 2020

Najoptimálnejší tvar predajne je obdĺžnik, pričom v zadnej části vytvoríme sklad, a zo zvyšného priestoru zostane štvorec, kde sa zákazník najčastejšie pohybuje v tvare písmena M.

Retail Management 4: Retailové trendy

06. decembra 2020

Prvou kľúčovou charakteristikou, ktorá má vplyv na rozvoj retailu, je konečná spotreba domácností, pretože ako sme spomenuli už v predchádzajúcich epizódach, český trh sa veľmi riadi cenou a cena je to hlavný aspekt, podľa ktorého sa zákazníci rozhodujú.

Retail Management 3: Spoločné znaky medzinárodných reťazcov

29. novembra 2020

Samostatnosť väčšiny reťazcov na českom trhu je pomerne limitovaná. Spoločnosti sú riadené centrálnym odborným manažmentom. S ohľadom na obmedzené právomoci a mieru rozhodovania preto akékoľvek investície do nových systémov podliehajú zdĺhavému schvaľovaniu.

Retail Manažment 2: Zmena obchodu v čase

22. novembra 2020

Zmena v oblasti retailu sa prejavuje v troch rovinách. Prvý z nich je zákazník, ktorý má v súčasnej dobe najväčšie a najdôležitejšie postavenie. Spočiatku všetko stálo primárne na výrobe. Čo zvládla výroba vyrobiť, to bolo, a to sa predávalo. A keď tovar došiel, nebol dostupný.

Retail Management I: História supermarketov

22. novembra 2020

Medzi tými prvými boli Ahold, Julius Meinl alebo Delvita. Prvým supermarketom moderného charakteru v Česku bola Mana v Jihlave, ktorá sa otvorila v roku 1990.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.