22. novembra 2020

Retail Management I: História supermarketov

Retail
Retail Management
Retail Management I: História supermarketovLoading

/

Prepis podcastu

Pojem retail v českom jazyku nemá synonymum. Zahŕňa predaj potravín a v podstate aj akýkoľvek ďalší sortiment. Predaj realizovaný v sieti predajní alebo v jednotlivých predajniach, stánkový predaj, tržnice, trhy. A samozrejme, tiež predaj mimo predajné siete – môže ísť o predajné automaty, priamy predaj, zásielkový obchod, elektronický internetový predaj. Spadá doň tak maloobchod, ako aj veľkoobchod. Celej tejto oblasti retail manažmentu venujeme novú podcastovú sériu.

Z pohľadu výkazníctva sa rozdiel medzi maloobchodom a veľkoobchodom veľmi stiera. Veľkoobchodnou činnosťou sa dnes zaoberajú aj reťazce, ktoré bežne prevádzkujú svoje maloobchodné predajne. Zákazník ako fyzická osoba tak môže ísť bežne nakúpiť do obidvoch formátov predajní. Dobrým príkladom je napr. Makro, ktoré sa spočiatku, keď v Česku začínalo, sústredilo iba na veľkoobchodných zákazníkov. S postupným vývojom a snahou presadiť sa na trhu ešte viac ale ponúkli služby aj pre fyzické osoby. A to platí aj v prípade ďalších reťazcov. Retail tak v súčasnosti pokrýva maloobchodné a veľkoobchodné činnosti. Ani my preto v prípade nástrojov a riešení, ktoré pre klientov vytvárame, nerozlišujeme, že či sú určené pre maloobchod alebo veľkoobchod. Sú skrátka pre každého, kto sa venuje obchodnej činnosti a má nastavené základné princípy fungovania obchodu.

Retail kombinuje rôzne formy predaja, veľkoobchod aj maloobchod, ale patria do toho aj ďalšie predajné kanály a formáty. Predávajú sa veľké aj malé objemy sortimentu, ktoré sú určené tak pre koncového zákazníka, ako aj pre prípadné ďalšie spracovanie či predpredaj. Okrem fyzických osôb môžeme medzi zákazníkov počítať hotely, reštaurácie, catering, prakticky každého, kto suroviny spracováva. Ďalej sú to tzv. traderi, drobní obchodníci, ktorí tovar využívajú pre ďalší predaj. A samozrejme aj ostatní malí podnikatelia, alebo napr. kancelárie, ktoré tovar kupujú pre vlastnú potrebu, hoci vo väčšom objeme, než bežní nakupujúci.

Z retailu vychádza slovo retailing, čo je medzinárodne vnímaný pojem a vzťahuje sa na maloobchod, ktorý je plne vybavený logistickým zázemím, má kvalifikovaný informačný systém a tiež profesionálny manažment. Je pravda, že tento aspekt niekedy české firmy podceňujú a nekladú na informačný systém a manažment patričný dôraz. Je to pritom hlavne informačný systém, ktorý je zdrojom automatizácie, efektívnosti a zvyšovania produktivity práce. Fungujúci informačný systém zásadne zefektívňuje a spriehľadňuje celý proces práce s tovarom aj s dokladmi a poskytuje prehľad o zásobách. Je to nesmierne dôležitá súčasť a základ každého biznisu, ktorý chce pracovať efektívne. Bez tohto prvku je akékoľvek nastavenie zložité.

Skôr ako v retail manažmentu pokročíme, poďme sa zamerať na históriu samotných obchodov. História vzniku supermarketov je pomerne dlhá. Prvý, ktorý sa objavil, vznikol v roku 1930 na Long Islande v USA. Šlo o obchod King Kullen a túto sieť je možné v New Yorku nájsť dodnes. Keď sa pozrieme na známe reťazce, ako sú Albert, Delvita, Spar alebo trebárs Coop, všetky vznikali na podobnom princípe, keď si niekto založil svoj jeden vlastný obchod a následne sa rozhodol, že by chcel vybraný sortiment predávať aj v iných mestách. Tak začali postupne vznikať veľké siete, ktoré v súčasnosti pôsobia aj v Českej republike.

Pred rokom 1989 u nás žiadny privátny sektor, pochopiteľne, neexistoval, iba štátne podniky a družstvá, jedná monopolná firma v každej oblasti a štátny monopol v medzinárodnom obchode. Jedna cena naprieč celou republikou, jeden druh chleba, päť druhov cukríkov, a to bolo všetko. Z názvov predajní, ktoré vtedy fungovali, môžeme spomenúť Zdroj, Prameň, Jednotu, Esso alebo Tuzex. Dnes z týchto značiek funguje už iba Jednota Coop, ktorá má vo svojej podstate najdlhšiu históriu na českom trhu.

Vývoj domáceho trhu retailu je spätý s porevolučnými zmenami, nástupom trhového hospodárstva a otvorením trhu medzinárodnému obchodu. Po roku 1990 sa náš trh veľmi otvoril pre vstup zahraničných reťazcov, ktoré dostávali veľké úľavy, aby mohli bez problémov vstupovať na český trh. Medzi tými prvými boli Ahold, Julius Meinl alebo Delvita. Prvým supermarketom moderného charakteru v Česku bola Mana v Jihlave, ktorá sa otvorila v roku 1990. Každé otvorenie novej predajne vtedy očakávali veľké davy. Dnes už je situácia podstatne iná aj z tohto dôvodu, že český trh je veľmi saturovaný, čiže obsadený, a je tu v pomere na jedného zákazníka veľké množstvo reťazcov. V porovnaní s Európou sme v tomto ohľade na jednom z popredných miest — čo tiež podstatne ovplyvňuje správanie zákazníkov.

Prvým hypermarketom v Česku bol Globus v Brne. Pri jeho otvorení došlo k dopravným zápcham po celom Brne. Druhým potom bola Hypernova v Průhoniciach. V polovičke deväťdesiatych rokov už počet veľkoplošných predajní a nákupných centier rástol veľmi rýchle. A začala tiež veľká internacionalizácia nielen na českom, ale aj na medzinárodnom trhu. Reťazce sa začali preskupovať.

K rozvoju retailu vo svetovom meradle sa viaže taktiež nárast počtu obyvateľ v mestách. V rokoch 1975 až 1990 rástla kúpna sila a zdvíhal sa tlak na výstavbu veľkoplošných nákupných predajní. Ľudia boli ochotní dochádzať, autá boli dostupnejšie a vznikala tak prvá centralizácia menších obchodov, ktoré sa spájali do lokálnych sietí, takže združovali kúpnu silu, aby mohli tlačiť na dodávateľov. V rovnakom čase sa menil aj charakter stravovania, čiže nákup trvanlivých potravín. Domácnosti začali byť viac vybavené a k nárastu veľkosti košíka prispel tiež rozvoj používania kreditných kariet. Vďaka kartám v mobilných telefónoch dnes naše nákupy nie sú limitované ani kartou, ani hotovosťou, ktorú by sme museli mať pri sebe.

Taksa teda začal rozvoj retailu, postupná stratégia expanzie obchodných reťazcov a ich vstup na zahraničné trhy, ktorý aj k nám po roku 1989 priniesol nové trendy nakupovania. Aj keď často na úkor menších lokálnych predajcov. V ďalšej epizóde sa v téme retail manažmentu posunieme ďalej a spomenieme, aké výrazné zmeny sa v segmente obchodu za posledný řas odohrali.

Zobraziť viacej

Ďalšie podcasty

Retail Management 11: Marketing v retaile

16. februára 2021

Všetci obchodníci, a najmä potom veľké reťazce, neustále merajú, ako sú v očiach zákazníkov vnímaní. Je to dôležité, pretože na základe týchto dát vedia, či sú ich zákazníci spokojní a čo môžu urobiť pre to, aby boli ešte spokojnejší. A pokiaľ reťazce s niečím novým prídu, je nemenej dôležité to oznámiť.

Retail Management 10: Retailové inovácie

09. februára 2021

S rozvojom trhu vznikajú nové konkurenčné rozpory. Kto má lepší e-shop, kto zvládne poskytnúť lepšiu službu v oblasti omnichannel? Zákazníci hľadajú nové formy, ako by chceli byť v rámci jedného reťazca obslúžení, a reťazce naopak premýšľajú, či musia mať všetky formy predaja a čo všetko na jednej predajni realizovať.

Retail Management 9: Technológie v retaile

04. februára 2021

Základným systémom, ktorý sa v retaile využíva, je centrálny ERP alebo Enterprise Resource Planning pre každodenné plánovanie podnikových zdrojov. Pokrýva všetky procesy a snaží sa prepojovať činnosti, ktoré vo firme prebiehajú od účtovníctva cez zásobovanie a riadenie projektov a rizík, až napr. po dodávateľské operácie.

Retail Management 8: Zamestnanci v maloobchode

25. januára 2021

Okrem riadenia predajných operácií je úlohou manažéra aj to, aby presvedčil zamestnancov a vysvetlil im prínosy automatizovaného systému objednávok. Aby technológiám skutočne verili a mohli sa viac sústrediť na službu zákazníkovi.

Retail Management 7: Ako to chodí v retailingovej firme

18. januára 2021

Dobrým príkladom je v tomto ohľade McDonald, kde sú opísané absolútne všetky procesy, ktoré v prevádzke prebiehajú, od smaženia hranolčekov po obsluhu zákazníka. A práve vďaka tomu získavajú veľké úspory z rozsahu.

Retail Management 6: Svet e-commerce

11. januára 2021

Pokiaľ chcete mať internetový obchod prepojený so všetkými službami, ktoré sa s tým viažu, prípadne aj s vernostným programom, je treba implementovať sofistikovanejšiu formu e-commerce, a tým rastie aj jeho cena.

Retail Management 5: Dizajn predajne

13. decembra 2020

Najoptimálnejší tvar predajne je obdĺžnik, pričom v zadnej části vytvoríme sklad, a zo zvyšného priestoru zostane štvorec, kde sa zákazník najčastejšie pohybuje v tvare písmena M.

Retail Management 4: Retailové trendy

06. decembra 2020

Prvou kľúčovou charakteristikou, ktorá má vplyv na rozvoj retailu, je konečná spotreba domácností, pretože ako sme spomenuli už v predchádzajúcich epizódach, český trh sa veľmi riadi cenou a cena je to hlavný aspekt, podľa ktorého sa zákazníci rozhodujú.

Retail Management 3: Spoločné znaky medzinárodných reťazcov

29. novembra 2020

Samostatnosť väčšiny reťazcov na českom trhu je pomerne limitovaná. Spoločnosti sú riadené centrálnym odborným manažmentom. S ohľadom na obmedzené právomoci a mieru rozhodovania preto akékoľvek investície do nových systémov podliehajú zdĺhavému schvaľovaniu.

Retail Manažment 2: Zmena obchodu v čase

22. novembra 2020

Zmena v oblasti retailu sa prejavuje v troch rovinách. Prvý z nich je zákazník, ktorý má v súčasnej dobe najväčšie a najdôležitejšie postavenie. Spočiatku všetko stálo primárne na výrobe. Čo zvládla výroba vyrobiť, to bolo, a to sa predávalo. A keď tovar došiel, nebol dostupný.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.