08. júna 2021

Skryté informácie v dátach objaví Business Intelligence

Skryté informácie v dátach objaví Business Intelligence

Objem a rôznorodosť dát neustále rastie a tým, ako sa trh retailu rýchle vyvíja, rastú aj nároky na ich spracovanie. Manažéri musia denne vykonávať mnoho rozhodnutí, a tak sa logicky zvyšuje dopyt po aplikáciách, ktoré dokážu ich prácu vhodne podporiť. Presne do tohto segmentu spadá Business Intelligence (BI), ktorý dokáže v krátkom čase túto aktuálnu výzvu všetkých obchodníkov vyriešiť a dodať tak jasnú konkurenčnú výhodu.

Príprava presného a zjednocujúceho reportingu, ktorý by bral do úvahy viac dátových zdrojov naprieč rôznymi systémami, je bez využitia sofistikovaného nástroja pomerne náročná. Jednak s ohľadom na samotnú prácu, peniaze, ako aj čas, ktorý pri vyhodnocovaní zamestnanci trávia. Je tiež dosť bežné, že pri takomto postupe dochádza k chybám a nedorozumeniam kvôli rôznym verziám výstupných dokumentov, ktoré napr. využívajú iné dáta alebo nemajú zapracované posledné aktualizácie alebo korekcie. Tieto slabé miesta procesu dokáže Business Intelligence efektívne podchytiť, dať informácie do súvislostí a zistiť väzby medzi jednotlivými situáciami, ktoré môžu v retaile nastať. Bez podobného riešenia je aktívna práca s väčším objemom dát značne komplikovanejšia.

 

Analytika pre lepší biznis

Analytické nástroje BI umožňujú spracovať a vyhodnotiť informácie z mnohých rôznych databáz a zdrojov, vrátane excelovských tabuliek, plánov obratu a pod. Odpadá tak prekážka v podobe zdĺhavého párovania a vďaka priamemu napojeniu na jednotlivé dátové systémy sa zároveň minimalizuje riziko nepresností. Výstupom sú prehľadné analýzy a reportingy, či už štandardné pre každý deň alebo hĺbkové na základe ktorých sa dá napr. lepšie predpovedať ďalší vývoj trhu alebo zákazníckeho chovania. Benefity pre retailera sú jasné, podstatne nižšie náklady potrebné pre tvorbu analýz a tým pádom rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie.

Ako za U&SLUNO popisuje konzultantka BI Karolína Bagierová: „Hlavnou výhodou je, že máte všetky údaje na jednom mieste a nemusíte sa tak prepínať medzi niekoľkými systémami. Ak chcete získať informácie o zásobách, predajoch, vernostných akciách… Alebo chcete tieto informácie prepojiť medzi sebou, máte všetko v jednom nástroji. Môžete dáta filtrovať, vyberať rôzne časové obdobia, predajne, sortiment atď.“ S tým súvisí ďalšia z predností nástroja a tou je možnosť nahliadnuť na dáta z viacerých uhlov, podľa jednotlivých predajní, časového vývoja alebo rôznych sortimentových skupín. Predajca tak môže dáta ľahko porovnávať pomocou vybratých indexov, takisto má aj možnosť odhaliť dôsledky vývoja vybraných parametrov. Všetci zapojení zamestnanci pracujú vždy s rovnakými a aktuálnymi číslami.

Analýzy, ktoré vám BI nástroj pripravia:

  • analýza predajov
  • analýza zákazníkov vernostného systému
  • analýza promócií
  • analýza zásob
  • analýza nákupu

Business Intelligence

Pripravené pre zákazníkov

Primárnou cieľovou skupinou, pre ktorú je Business Intelligence nástroj určený, sú stredné a veľké obchodné spoločnosti. Na druhú stranu, výstupy, ktoré systém dokáže pripraviť, môže využiť prakticky ktokoľvek. Menším zákazníkom môže vyhovovať aj iná forma spolupráce, keď im na základe dodaných dát sami pripravíme iba vybrané mini analýzy (napr. ABC analýza artiklov na základe predajov), bez potreby implementácie nástroja.

Riešenie je každopádne samo o sebe veľmi široko škálovateľné a dá sa od samostatných reportov poskladať až po robustný BI nástroj, s ktorým môžu pracovať ľudia na rôznych úsekoch od nákupného oddelenia až po marketing. BI nástroje sú živé nástroje v tom zmysle, že vždy v rámci biznisu môže vzniknúť nová požiadavka, či už na vyhodnotenie dát, nový proces alebo pridanie ďalšieho zdroja. A BI na to vie zareagovať.

Business Ingelligence je v mnohých ohľadoch zásadný nástroj na podporu rozvoja biznisu. Presné a aktuálne informácie sú dôležité pre efektívnu cenotvorbu, lepší návrh promočných akcií alebo optimalizáciu sortimentu. A to je koniec koncov nevyhnutný predpoklad úspechu na dnešnom trhu retailu.

Ďalšie články


Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.