21. apríla 2021

WMS: Sklad, v ktorom sa nerozhodujú skladníci, ale systém

WMS: Sklad, v ktorom sa nerozhodujú skladníci, ale systém

Výkon skladu je jednou z kľúčových položiek celého predajného reťazca. Na jeho efektívne riadenie potrebuje retailer kvalitné riešenie, ako je Warehouse Management System (WMS). Moderný nástroj, ktorý nielenže umožňuje maximálne využiť dostupné zdroje, obchodníkom súčasne ponúka absolútny prehľad o tom, čo sa v sklade deje.

WMS je robustné riešenie, ktoré riadi, kontroluje, spracováva a vykonáva všetky logistické operácie a fyzické toky tovaru v sklade. Systém sám vyhodnocuje, kam sa ktorý tovar má uložiť alebo odkiaľ sa má odobrať. Maximálne využíva informácie o palete alebo o výrobku a zoskupuje objednávky pre plynulý pohyb skladníkov, aby bola práca čo najviacej efektívna a produktívna. Vďaka jasným pokynom a možnosti rýchleho zaškolenia rieši zároveň problém častej fluktuácie pracovníkov.

Funkčne sa WMS napojuje na súčasné systémy, sklady prepojuje na e-shop, dopravu a ďalšie body celého predajného a logistického reťazca. Najmä v kombinácii s mobilnou aplikáciou umožňuje zvýšiť produktivitu práce až o 30 % počas niekoľkých mesiacov a prispieva k vyššej bezpečnosti — okrem iného aj vďaka zapojeniu hlasového vychystávania.

Aj napriek tomu, že ide o riešenie špecializované na retailové sklady, je možné ho využiť v iných prevádzkach. Rovnako tak nie je limitom veľkosť podniku, ani počet skladov.

Hlavné prednosti a prínosy riadeného skladu

  • Robustné riešenie, ktoré je možné prepojiť s ďalšími systémami zákazníka (transport management na riadenie dopravy, systémy na manipuláciu s technikou a i.)
  • Zvýšenie produktivity vychystávania a optimalizácia uloženia paliet v sklade
  • Vysoká úroveň parametrizácie a prispôsobenia zákazníkovi a jeho procesom
  • Široké možnosti nastavenia až na úroveň jednej položky, dodávateľa či zákazníka
  • Multijazykové prostredie (čeština, vietnamčina, ruština, rumunčina a ďalšie jazyky)
  • Na systém je možné ľahko napojiť ďalšie aplikácie (hlasové vychystávanie, moduly na slotting, na fakturáciu logistiky, na reporting a ďalšie)
  • Systém je pripravený na viacej lokalít, umožňuje naviezť viac skladov
  • Ponúka lepší prehľad o procesoch, jasný a podrobný reporting

WMS

Hlasové vychystávanie pre vyššiu bezpečnosť

Jedným z dôležitých WMS rozšírení pre všetky typy skladov je už spomenutý modul hlasového vychystávania, vďaka ktorému môžu skladníci získavať informácie v reálnom čase bez toho, aby museli manipulovať s terminálom.

Systém vykonáva skladové úlohy prostredníctvom hlasu do slúchadiel zamestnanca a ten komunikuje sa systémom späť. Vystačí si s niekoľkými základnými príkazmi, takže obidve ruky má voľné na prácu s tovarom. Zamestnanci sa preto viac venujú svojmu okoliu, čo vedie k celkovému zvýšeniu bezpečnosti na sklade, ale aj k nižšej chybovosti. Vedúci zmeny navyše môžu podľa potreby sledovať, čo ktorý skladník práve robí, aké úlohy vyriešil a čo má pred sebou.

Rovnako ako celý systém ponúka aj hlasové vychystávanie multijazykové prostredie. Každý skladník si môže nastaviť vlastnú verziu, aplikácia takisto dokáže pracovať s jazykovými poruchami. Výhodou tiež je, že je možné riešenie využívať pohodlne offline. Skladník si prostredníctvom internetu iba preberie prácu a potom už môže pracovať v nezasieťovanom sklade.

3D testovanie procesov

S riadením skladových procesov úzko súvisí aj ich testovanie. S pomocou modelovacieho softvéru dnes môže retailer pri zavádzaní nových skladov všetky procesy nastaviť najsamprv vo virtuálnom modeli a na ostro ísť až vo chvíli, keď odladí všetky nedostatky. Redukuje čas a najmä náklady spojené s testovaním zmien v reálnom prostredí. Zapojenie 3D simulácií tak v spojení s WMS vedie k maximálnemu využitiu zdrojov.

Moderný WMS patrí medzi základné nástroje každého obchodníka, ktorý chce zefektívniť svoje skladové procesy a udržať si konkurencieschopnosť na tomto dynamickom trhu. Oproti neriadenému skladu prináša implementácia WMS významné zvýšenie produktivity práce, zníženie chybovosti, zníženie nákladov, zlepšenie kvality a ďalšie pozitíva.

Ďalšie články


Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.