26. mája 2021

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Cookies

Nepoužívame žiadne súbory cookies na reklamné účely alebo na zber dát z Vášho počítača alebo telefónu, iba pre štatistiku a zlepšenie používateľského komfortu, typicky nastavenie jazyka, optimalizácia stránky pre konkrétny prehliadač, a pod. V prípade, že s používaním cookies nesúhlasíte, môžete v nastavení svojho prehliadača vypnúť ich ukladanie. Viacej informácií nájdete v nápovedi Vášho internetového prehliadača alebo na webových stránkach https://www.allaboutcookies.org/ či www.youronlinechoices.com/cz. Mali by ste vedieť, že bez cookies nemusia modernejšie webové stránky fungovať správne.

Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov

V U&Sluno vieme, že akékoľvek dáta sú cenné. Vieme tiež, že osobné údaje majú pre väčšinu ľudí nevyčísliteľnú hodnotu. Preto sme stanovili pravidlá, na základe ktorých ich spracovávame, a ktoré sú v súlade s Obecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). Aby ste vedeli, čo sa s Vašimi osobnými údajmi deje, pripravili sme pre Vás krátke zhrnutie.

Vzhľadom na to, akou činnosťou sa zaoberáte, príliš si nepotrpíme na rôzne formy agresívneho marketingu, obťažujúce telefonáty, neustále presvedčovanie, a ďalšie. Budujeme korektné B2B vzťahy, našimi partermi sú právnické osoby. Osobné údaje spracovávame v rozsahu kontaktných údajov nevyhnutných pre korektné fungovanie obchodného vzťahu; čiže – pokiaľ sme spolu v kontakte – vieme pravdepodobne, akú pozíciu u svojho zamestnávateľa zastávete, aké máte telefónne číslo, e-mailovú adresu a kde má Váš zamestnávateľ kanceláriu. Ostatné údaje nás nezaujímajú a tie vyššie spomenuté využívame iba preto, aby sme mohli robiť svoju prácu k všestrannej spokojnosti.

Pokiaľ v rámci týchto obchodných činností spracovávame osobné údaje, robíme to predovšetkým z právneho titulu oprávneného záujmu spoločnosti U&Sluno, prípadne z titulu súhlasu subjektu so spracovaním osobných údajov. Považujeme za správne upozorniť Vás, že vo väčšine prípadov považujeme nakladanie s Vašimi osobnými údajmi za náš oprávnený záujem. Pokiaľ sme spolu už nejaké obchodné záležitosti riešili a v dôsledku toho došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu, vnímame to ako náš oprávnený záujem. Pokiaľ sme od Vás dostali historicky napr. vizitku, dopyt e-mailom alebo cez dotazník, či inú formu záujmu o naše služby a produkty, vnímame to ako súhlas so spracovaním osobných údajov. Iná forma týchto titulov, než na ktorú ste zvyknutí z komunikácie, ktorá sa týka iba fyzických osôb, však neznamená, že by ste prichádzali o svoje práva na kontrolu spracovania. Samozrejme máte v súlade s GDPR možnosť požiadať nás o vymazanie z databáze a ukončenie akéhokoľvek spracovania, čomu bezodkladne vyhovieme, avšak to znamená, že prídete o možnosť byť informovaní o našich aktivitách. Odporúčame teda zvážiť možné dopady takejto žiadosti na prípadné obchodné záležitosti. Zároveň si samozrejme ponecháme Vaše osobné údaje, pokiaľ je ich spracovanie nutné na plnenie legislatívnych povinností či zmluvných vzťahov.

S osobnými údajmi na základe vyššie uvedených právnych titulov nakladáme v relatívne malom rozsahu:

 • Ukladáme v obchodnej databáze spoločnosti U&Sluno;
 • Používame na účel, ktorý plynie z ich označenia – čiže kontaktovanie obchodných (aj prípadných) partnerov;
  • Pozvánky na semináre, webináre a ďalšie odborové aktivity, ktoré U&Sluno usporadúva, alebo je ich partnerom;
  • Obchodná komunikácia týkajúca sa ponúk našich produktov alebo služieb; vždy B2B, vždy relevantná;
 • Neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ sme sa spolu nedohovorili inak. Pokiaľ sme sa na tom dohodli, tak viete, aké údaje odovzdávame a tretiu stranu môžete chápať ako:
  • Dodávateľa technológií, ktoré implementujeme;
  • Subdodávateľov, na ktorých sme sa spolu dohodli;
 • Ukládáme po dobu 10 rokov od poslednej aktivity
 • Zabezpečujeme mennými prístupmi do obchodnej databázy, ktorú spravujeme na vlastnej infraštruktúre

Nad rámec tohto spracovania môže byť audiovizuálne materiály, ktoré obsahujú osobné údaje, využité na marketingové účely spoločnosti U&Sluno. Samozrejme, stojíme o dobré referencie, o pochvalu od našich zákazníkov. Preto je takýto spôsob spracovania občas nevyhnutný, avšak v takýchto prípadoch sa vždy dohodneme vopred na tom, či a ako budeme osobné údaje využívať. Bez Vášho súhlasu nebudeme.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o spracovaní osobných údajov v U&Sluno, podať námietku alebo požiadať o opravu alebo pozastavenie / vymazanie, kontaktujte láskavo nášho bezpečnostného manažéra na adrese

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.