08. června 2021

Skryté informace v datech objeví Business Intelligence

Skryté informace v datech objeví Business Intelligence

Objem a různorodost dat neustále roste a tím, jak se trh retailu rychle vyvíjí, rostou i nároky na jejich zpracování. Manažeři musí denně provádět mnohá rozhodnutí, a tak se logicky zvyšuje poptávka po aplikacích, které dokáží jejich práci vhodně podpořit. Přesně do tohoto segmentu spadá Business Intelligence (BI), který dokáže v krátkém čase tuto aktuální výzvu všech obchodníků vyřešit a dodat tak jasnou konkurenční výhodu. 

Příprava přesného a sjednocujícího reportingu, který by bral v potaz více datových zdrojů napříč různými systémy, je bez využití sofistikovaného nástroje poměrně náročná. Jak s ohledem na samotnou práci, peníze, tak i čas, který při vyhodnocování zaměstnanci tráví. Je navíc docela běžné, že u takového postupu dochází k chybám a nedorozuměním kvůli různým verzím výstupních dokumentů, které např. využívají jiná data nebo nemají zapracovány poslední aktualizace či korekce. Tato slabá místa procesu dokáže Business Intelligence efektivně podchytit, dát informace do souvislostí a zjistit vazby mezi jednotlivými situacemi, které mohou v retailu nastat. Bez podobného řešení je aktivní práce s větším objemem dat daleko komplikovanější.

 

Analytika pro lepší byznys 

Analytické nástroje BI umožňují zpracovat a vyhodnotit informace z mnoha různých databází a zdrojů včetně excelovských tabulek, plánů obratu apod. Odpadá tak překážka v podobě zdlouhavého párování a díky přímému napojení na jednotlivé datové systémy se zároveň minimalizuje riziko nepřesností. Výstupem jsou přehledné analýzy a reportingy, ať už standardní pro každý den, nebo hloubkové, na základě kterých lze např. lépe předpovídat další vývoj trhu či zákaznického chování. Benefity pro retailera jsou jasné, podstatně nižší náklady potřebné pro tvorbu analýz a tím pádem rychlejší a efektivnější rozhodování. 

Jak za U&SLUNO popisuje konzultantka BI Karolína Bagierová: „Hlavní výhodou je, že máte všechny údaje na jednom místě a nemusíte se tak přepínat mezi několika systémy. Pokud chcete získat informace o zásobách, prodejich, věrnostních akcích… Nebo chcete tyto informace propojit mezi sebou, máte vše v jednom nástroji. Můžete data filtrovat, vybírat různá časová období, prodejny, sortiment atd.“ S tím souvisí další z předností nástroje a tou je možnost nahlížet na data z více úhlů, podle jednotlivých prodejen, časového vývoje nebo různých sortimentních skupin. Prodejce tak může data snadno porovnávat pomocí vybraných indexů, stejně jako má možnost odhalit důsledky vývoje vybraných parametrů. Všichni zapojení zaměstnanci pracují vždy se stejnými a aktuálními čísly. 

Analýzy, které vám BI nástroj připraví: 

  • analýza prodejů
  • analýza zákazníků věrnostního systému
  • analýza promocí
  • analýza zásob
  • analýza nákupu

Business Intelligence

Připraveno pro zákazníky 

Primární cílovou skupinou, pro kterou je Business Intelligence nástroj určený, jsou střední a velké obchodní společnosti. Na druhou stranu, výstupy, které systém dokáže připravit, může využít prakticky kdokoliv. Menším zákazníkům může vyhovovat i jiná forma spolupráce, kdy jim na základě dodaných dat sami připravíme pouze vybrané mini analýzy (např. ABC analýza artiklů na základě prodejů), bez potřeby implementace nástroje. 

Řešení je každopádně samo o sobě velmi široce škálovatelné a dá se od samostatných reportů poskládat až po robustní BI nástroj, se kterým mohou pracovat lidé na různých úsecích od nákupního oddělení až po marketing. BI nástroje jsou živé nástroje v tom smyslu, že vždy v rámci byznysu může vzniknout nový požadavek, ať už na vyhodnocení dat, nový proces nebo přidání dalšího zdroje. A BI na to umí zareagovat. 

Business Ingelligence je v mnoha ohledech zásadní nástroj pro podporu rozvoje byznysu. Přesné a aktuální informace jsou důležité pro efektivní cenotvorbu, lepší návrh promočních akcí nebo optimalizaci sortimentu. A to je koneckonců nezbytný předpoklad úspěchu na dnešním trhu retailu.

Další články


S roboty na Retail Summitu
02. května 2022

S roboty na Retail Summitu

Po 30 letech měníme logo
19. července 2022

Po 30 letech měníme logo

Odebírejte náš newsletter

Nejčerstvější novinky přímo do vaší schránky.