Analytické výstupy

Analytické výstupy postavené nad daty věrnostního systému slouží pro vyhodnocení úspěšnosti věrnostního programu. Umožňují sledovat nejenom nákupní chování věrnostních zákazníků a porovnávat jej s celkovým nákupním chováním všech zákazníků, ale také analyzovat strukturu věrnostního systému z hlediska demografických ukazatelů.

Srovnání klíčových business ukazatelů mezi věrnostními zákazníky a anonymními zákazníky umožňuje obchodníkovi vyhodnotit efektivitu a výkonnost věrnostního systému. Další analýzy zaměřené na nákupní zvyklosti pomáhají odhalit skryté vzorce v nákupním chování zákazníků a díky tomu následně podpořit zákaznickou věrnost. Se zavedeným věrnostním systémem navíc obchodník dostává informaci nejenom o složení průměrného nákupního košíku, ale také o kontinuálním vývoji jednotlivých zákaznických skupin (frekvence nakupování, trend v objemu nákupů…). Takovéto informace potom obchodníkovi umožňují např. prostřednictvím direct marketingu podat zákazníkům personifikovanou nabídku zboží a souvisejících služeb.

Rozbor struktury věrnostního systému z hlediska věkové, genderové, národnostní a jiné skladby potom umožňuje nalézt mezery ve věrnostním systému, ale také sledovat rozdíly v nákupních zvyklostech jednotlivých skupin. Tyto rozdíly mohou mít výrazné dopady např. na podíl na realizované marži.

Pro detailní rozbor struktury zákazníků věrnostního systému používáme dvě základní analýzy - segmentaci a RFM analýzu. V rámci segmentace jsou zákazníci rozděleni do několika skupin na základě kombinace požadovaných kritérií, kterých se v praxi užívá celá řada: namátkou průměrný objem nákupu, průměrná cena položky, průměrný počet položek v košíku, frekvence nakupování.

Segmentace zákazníků je vhodná pro vhled do věrnostního systému – ať už z hlediska podílu jednotlivých skupin zákazníků na tržbách, nebo z hlediska sortimentu, který daný segment nakupuje nejvíce. Na základě výstupu segmentace lze přesněji zacílit promoční akce – oslovit konkrétní skupinu preferovaných zákazníků, což následně zvyšuje efektivitu nákladů vynaložených na propagaci promoční akce. Obráceně, kombinací více kritérií odkrýváme tzv. “promoční turisty” nebo “lovce promocí”, kteří nám ekonomické výsledky naopak kazí.

RFM analýza rozděluje zákazníky na základě tří kritérií - doba od posledního nákupu, četnosti nákupů a celkové, případně průměrné hodnoty nákupu. Tato analýza umožňuje vytipovat zákazníky, na které je vhodné se zaměřit, např. zákazníky, kteří nakupovali často velké nákupy, ale uplynula již poměrně dlouhá doba od jejich poslední návštěvy.

Máte zájem o více informací?Domluvte si s námi nezávaznou schůzku

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se naší společnosti, aktivit, nabízených řešení a produktů a podat Vám maximum informací. Neváhejte nás kontaktovat, naše služby jsou tu pro Vás.

Telefonní kontakt: +420 596 101 511

Kontaktní formulář

Nahoru

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line